Ako testujeme vestavné rúry

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • ohrev a pečenie: 50 %
  • spotreba elektrickej energie: 20 %
  • ovládanie: 20 %
  • hlučnosť: 5 %
  • bezpečnosť: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované. Uspokojivé a horšie hodnotenie ohrevu a pečenia limituje celkové hodnotenie.

Ohrev a pečenie

Predohrev rúry: zaznamenávali sme čas a spotrebu elektrickej energie pri zahrievaní prázdnej rúry z izbovej teploty na 155 K pri teplovzdušnom režime a na teplotu 180 K pri bežnom ohreve. Ak rúra mala rýchly predohrev, testovali sme oba varianty.

Presnosť nastavenia teploty: Meriame po stabilizácii prázdnej rúry na 150 °C, 200 °C a na maximálny výkon.

Stabilita teploty: Meriame intervaly regulácie teploty v rozpálenej rúre a zaznamenávame, k akému veľkému teplotnému rozdielu dochádza počas pečenia.

Kurča: čerstvé kurča s hmotnosťou približne 1 800 g (+/− 200 g) sme piekli podľa inštrukcií v návode. Pri pečení sme nepoužili žiadny tuk, soľ ani dochucovadlá.

Malé koláčiky: na upečenie 30 až 40 koláčikov sme použili 340 g masla, 340 g cukru, 300 g vajíčok, 450 g pšeničnej múky, 15 g prášku do pečiva a 6 g soli. Test koláčikov prebiehal podľa normy IEC 60350-1, aby bolo možné hodnotiť rovnomernosť sfarbenia a distribúciu tepla horizontálne aj vertikálne.

Piškótová torta: na upečenie korpusu sme použili 100 g pšeničnej múky, 100 g kukuričnej múky, 3 g prášku do pečiva, 150 g cukru, 3 vajcia a 30 ml vody. Test prebiehal podľa normy IEC 60350-1. Test sme robili aj na dvoch úrovniach.

Efektivita grilu: rúra sme na päť minút predhriali s nastavenou maximálnou teplotou na grilovanie a potom sme do nej vložili rošt pokrytý bielym hriankovým chlebom. Test sme robili podľa normy ICE 60350-1.

Ovládanie

Hodnotenie zahŕňa prácu s kontrolným panelom, nastavenie časovača, ovládanie automatických aj nastaviteľných programov, manipuláciu s dvierkami, ako je do rúry vidieť v priebehu pečenia, vkladanie a vyberanie pokrmov, údržbu rúry ručným čistením a tiež hodnotenie návodu na použitie.

Spotreba elektrickej energie

Merali sme spotrebu energie v priebehu fázy predohrevu rúry a všetkých programov na pečenie. A samozrejme nás zaujímala spotreba elektrickej energie aj v pohotovostnom režime pri odloženom spustení.

Hlučnosť

Hodnotili ju tri osoby v priebehu predhrievacej fázy v režime horúci vzduch a potom pri fáze ochladenia so zapnutým ventilátorom.

Bezpečnosť

Testy bezpečnosti čiastočne vychádzajú z normy EN 60335-2-6. Tvorila ich bezpečnosť pred úrazom elektrinou, tepelná a mechanická bezpečnosť.

Pri skúške tepelnej bezpečnosti sme merali teplotu prístupných častí rúry (sklenených dvierok, kontrolného panela, držadla).

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť