Ako testujeme plnotučné hořčice

Ako hodnotíme

Na celkovej známke mali jednotlivé skúšky nasledujúce podiely:

  • senzorické hodnotenie: 45 %
  • fyz.-chem. požiadavky: 25 %
  • než. látky a konzervanty: 20 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Senzorické hodnotenie

Desať hodnotiacich posudzovalo príjemnosť a intenzitu príslušných vlastností: intenzita žltej farby; intenzita pálčivej vône; intenzita pálčivej chuti; príjemnosť textúry; príjemnosť chuti; intenzita prípadných defektov (pach, pachuť, atypická farba, nehomogenita) a ich komentár; celkový dojem.

Podľa vyhlášky má byť plnotučná horčica vyrobená z mletých semien horčice, octu, soli, korenia a cukru, prípadne môže byť umelo prifarbená a chemicky konzervovaná. Má mať kašovitú konzistenciu bez hrubých častíc, farbu jasne žltohnedú pri prifarbenej, sivožltú pri neprifarbenej a pálčivú vôňu a chuť.

Stanovenie fyzikálno-chemických požiadaviek

Analýzami sme zisťovali parametre, ktoré pre kvalitu horčíc predpisuje vyhláška 398/2016 Zb. Jednotlivé skúšky sme robili s použitím nasledujúcich metód.
Sušina − gravimetricky
Obsah celkových cukrov (vyjadrené ako obsah sacharózy) − vysokovýkonná kvapalinová chromatografia s refraktometrickou detekciou (HPLC/RI)
Kyslosť − titračne
Obsah tuku − extrakčne podľa Soxhlet
Piesok − gravimetricky
Stanovenie štipľavosti ako obsahu alylizotiokynátu (AITK) − plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC/MS)

Stanovenie nežiaducich látok a konzervantov

Stanovenie kyseliny erukovej − plynovou chromatografiou s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC/FID)
SO2 a siričitany − titračne po destilácii
Kyselina sorbová a benzoová − vysokovýkonnou kvapalinovou chromatografiou s UV detektorom (HPLC/UV).

Hodnotenie obalu a deklarácia

Zisťovali sme, či rozdiel v deklarovaných a zameraných množstvách cukru a tuku zodpovedá povolenej odchýlke. Taktiež sme kontrolovali, či výrobky neobsahujú nedeklarované konzervanty a siričitany.

Prihlásiť