Lampióny (ne)šťastia

Obsah červencového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2019 Obsah červencového vydání

Publikované v časopise 7/2018

Sú súčasťou rodinných a firemných akcií či významných udalostí. Niekto si už bez nich nedokáže predstaviť poriadnu oslavu, hoci ide o importovaný zvyk zo zahraničia. Lietajúce želania nie sú takou nevinnou hračkou, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Hasiči by o tom mohli dlho rozprávať. Čo sú ázijské lietajúce pochodne vlastne zač a čo môžu spôsobiť? Viete, ako ich správne používať a prečo je ich vypúšťanie uprostred Európy nebezpečné?

Ako to funguje?

Hlavným určujúcim prvkom je otvor nachádzajúci sa v jednom mieste balóna, ktorý umožňuje vnikanie horúceho vzduchu či spalín do jeho vnútornej časti. Druhou kľúčovou súčasťou lietajúceho želania je vyvíjač plamenného horenia. Môže ísť o horák či sviečku upevnenú na rám z bambusu či drôtenej konštrukcie. Definujúcim kritériom je predovšetkým funkcia takéhoto zariadenia. Je nutné, aby bol vyvíjač plamenného horenia dostatočne výkonný, teda aby zvládol vytvoriť dostatočné množstvo teplého vzduchu a spalín, ktoré lietajúce priania vynesú do vzduchu skôr, než horák či sviečka dohorí.

Lietajúce priania alebo tiež lietajúce lampióny, lampióny šťastia, lietajúce lampióny, balóniky šťastia, čínske lampióny, lampy šťastia či thajské lampióniky − to všetko sú rôzne názvy pre to isté. V každom prípade ide technicky vzaté o malý teplovzdušný balón, ktorý môže popri romantických chvíľkach spôsobiť tiež veľa smútku.

Proti vypúšťaniu lampiónov šťastia zásadne stojí Hasičský zbor Českej republiky a má na to svoje dôvody. Z jeho štatistík vyplýva, že škody, ktoré preukázateľne napáchal horiaci lampión šťastia, môžu siahať do miliónov. Popritom sú rizikové aj drôty z výrobkov, ktoré dopadnú na zem a ohrozujú voľne žijúce zvery. V neposlednom rade môžu lietajúce svetielka narobiť zmätky pri navigácii v letovej prevádzke.

Dá sa to vôbec bezpečne?

Zásadný vplyv na požiarnu bezpečnosť lietajúcich želaní majú poveternostné a klimatické podmienky. Preto sa v návodoch pre spotrebiteľov (ak sú vôbec k výrobku priložené) v rôznych obmenách uvádza, že sa lampióny majú používať mimo obývaných území, lesov, suchých lúk či obilných polí a iba v prípade, že sila vetra nepresahuje 6 – 11 km/h. Možno si len ťažko predstaviť, ako oslávenec po piatom prípitku vyhodnocuje silu a smer vetra, prípadne odstraňuje prekážky z letovej dráhy.

Na týchto výrobkoch je preto pozoruhodné, že sa po nich pred uvedením na trh nevyžaduje, aby prešli bezpečnostnými testami. Lietajúce želania totiž nepodliehajú zákonu č. 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky, teda nie je potrebné, aby sa preukazovali certifikáciou, že sú vyrobené v súlade s normou.

Jedinou reguláciou, ktorú možno pri tomto výrobku uplatniť, je zákon č. 102/2001 Zb. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý hovorí, že bezpečný výrobok je taký, ktorý za normálnych podmienok nepredstavuje žiadne alebo len minimálne nebezpečenstvo. Teda ak používateľ výrobku dodrží návod na použitie, ktorý musí byť priložený ako sprievodná dokumentácia od výrobcu, nemalo by dôjsť k zásadnému riziku.

Vietor a bezvetrie v Česku

Dosiahnuť podmienky pre bezpečné použitie lietajúcich želaní v Českej republike je podľa HZS ČR prakticky nemožné. Bezvetrie, ktoré sa považuje pre lampiónovú šou za ideálny stav, je definované rýchlosťou vetra 0 – 0,2 m/s. Laik môže túto situáciu vyhodnotiť podľa dymu, ktorý stúpa kolmo hore. Vo vysoko položených miestach sa bezvetrie vyskytuje veľmi málo − zhruba v 1 % prípadov meraní, pri nízko položených staniciach ide zhruba o tretinu výskytov.

Podľa Českého hydrometeorologického ústavu sa u nás priemerná rýchlosť vetra pohybuje medzi 2 – 4 m/s. Vietor veje pomalšie predovšetkým v údolí riek a v panvových oblastiach južných a juhozápadných Čiech. Nižšiu rýchlosť vetra možno očakávať tiež v lete, najveternejšie býva v zime.

Mierny alebo slabý vietor veje rýchlosťou 1,6 až 3,3 m/s. Bežný používateľ lietajúcich želaní ho spozná napríklad podľa šelestu lístia či vánku citeľného na tvári.

Rýchlosť vetra sa však so stúpajúcou výškou mení. Popri rýchlosti sa mení aj jeho smer, takže je nemožné odhadnúť, ako vysoko lampión vyletí, ako dlho a kam poletí.

No bezpečnostné kritériá, ktoré výrobcovia alebo predajcovia výrobku nastavili, nie sú na našom území splniteľné, ako uvádza vo svojom materiáli o lietajúcich lampiónoch plk. Mgr. Radek Kislinger, vedúci oddelenia zisťovania príčin vzniku požiarov HZS ČR. Zároveň dodáva, že ak si budeme nad hlavou púšťať lampióny šťastia, nikdy nebude v silách hasičov dodržať zákon o požiarnej ochrane. Účinné opatrenie skrátka neexistuje, zodpovednosť je v rukách spotrebiteľa.

Z pohľadu bezpečnosti je tak podľa hasičov možné tvrdiť, že spotrebiteľ pri používaní lampiónov vždy porušuje jednu zo základných povinností požiarnej ochrany. Summa summarum − vznášajúci sa symbol romantiky predstavuje vždy príčinu vzniku požiaru.

Kam lampión nepustiť?

  • Najčastejšie sa na výrobkoch objavuje informácia, že by sa lietajúce želanie nemalo vypúšťať:
  • v obývaných oblastiach, medzi panelákmi, v mestách, v miestach s vysokou koncentráciou osôb,
  • v blízkosti letísk (v okruhu 15 – 50 km  v závislosti od typu letiska, pozri mapu),
  • v lese, v blízkosti stožiarov vysokého napätia, suchých lúk, obilných polí v období zberu,
  • v blízkosti horľavín, výbušnín a miest, kde sú skladované.

Dorazí šťastie aj k nám?

Hasičský záchranný zbor Českej republiky preto dôrazne varuje pred používaním lietajúcich želaní a zasadzuje sa o ich úplný zákaz na našom území. Pretože pri používaní týchto výrobkov nemožno zaistiť bezpečnosť, považujú hasiči za vhodné označiť lietajúce priania podľa zákona č. 102/2001 Zb. za nebezpečné výrobky a nechať ich stiahnuť z distribúcie.

Nešlo by pritom o ojedinelý krok. Podobné opatrenia platia už v niekoľkých ďalších krajinách. Susedné Rakúsko úplne zakázalo nariadením č. 423/2009 o miniatúrnych teplovzdušných balónoch predaj s platnosťou od februára 2011. K podobnému kroku pristúpili aj v Nemecku, v Austrálii či v Malajzii. Predaj lietajúcich želaní bol z bezpečnostných dôvodov obmedzený aj vo Vietname.

Po zákaze volajú hasiči aj v ďalších krajinách, napríklad v Spojenom kráľovstve, kde za zákaz lobujú tiež farmári, lebo spadnuté lietajúce priania ohrozujú dobytok a predstavujú riziko v čase zberu. Mraky sa nad lietajúcimi lampášmi sťahujú aj v jeho čínskej domovine, kde vyhlásili ich zákaz napríklad v Nankingu, hlavnom meste provincie Ťiang-su.

 

Tisíce rokov dlhá cesta cez pol zemegule

Hoci sa lietajúce želania dostali do Čiech až v posledných zhruba desiatich rokoch, tradíciu majú viac ako dvetisícročnú a siahajúcu až do starovekej Číny. Pôvodne lampióny slúžili na vojenské účely. Používali sa na signalizáciu v armáde, pretože ich bolo možné vidieť z veľkej vzdialenosti.

S postupom rokov sa však využitie lampiónov rozšírilo z armády medzi ostatných obyvateľov Číny a získalo sviatočný význam. Lietajúce lampióny sa stali neodmysliteľnou súčasťou ázijských festivalov, sviatkov a obradov a získali aj symbolický význam − sprostredkovávali komunikáciu s bohmi. Ľudia verili, že stúpaním lampiónov do neba sa vzďaľujú aj všetky ich starosti a obavy a do života prichádza šťastie. Ak lampión vystúpil vysoko, znamenalo to prísľub bohatstva, a jeho darovanie mníchovi malo na revanš priniesť darujúcemu múdrosť. Dnes sa na plášť lampiónov často píše nejaké prianie.

Lampióny sa najprv rozšírili po celom Ďalekom východe a s rýchlym rozvojom cestovného ruchu sa dostali aj do Európy a k nám. Najprv si ich cestovatelia privážali ako suvenír z ciest po Ázii, postupom času sa na našom trhu našlo niekoľko firiem, ktoré lampióny buď dovážajú, alebo priamo vyrábajú. No frekvencia požiarov spôsobených lampiónmi rastie spolu s narastajúcou obľubou tohto fenoménu.


Prihlásiť