Ako testujeme akumulátorové vrtačky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

akumulátorové vŕtačky

  • vŕtanie: 55 %
  • ovládanie: 25 %
  • vybavenosť: 10 %
  • záťažový test: 5 %
  • návod na použitie: 5 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

sieťové vŕtačky

  • vŕtanie: 50 %
  • ovládanie: 20 %
  • vybavenosť: 5 %
  • záťažový test: 20 %
  • návod na použitie: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou a v takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. V tomto konkrétnom teste sú limitujúcimi faktormi zlé výsledky v záťažových testoch a bezpečnosti.

Vŕtanie

So sieťovými príklepovými vŕtačkami sme vŕtali do žuly a betónu so zapnutým príklepom. Na betón sa použili vrtáky s priemerom 12 a 16 mm, na žulu vrták s priemerom 6 mm. V oboch prípadoch bola rýchlosť nastavená na maximum.

Bez príklepu sme vŕtali do ocele St. 37 pri maximálnej rýchlosti vrtákom s priemerom 6 mm.

Skúšky skrutkovania sme robili na borovicovom dreve skrutkami do dreva s rozmermi 3 × 40, 8 × 80 a najnovšie aj 10 × 120 mm. Skrutkovali sme aj do ocele, a to so skrutkami 6 × 16 mm do vopred vyvŕtanej diery. Hodnotili sme presnosť a rýchlosť vŕtania a reakciu vŕtačky na zmenu nastavenia otáčok a sily.

Skúšali sme aj to, ako ľahko sa vyberajú vrtáky zo skľučovadla po skončení vŕtania. Pri skúške presnosti vŕtania sme merali, či sa vrták vychyľuje od osi otáčania, a to na voľnobeh vo vzdialenosti 4 centimetre aj pri vŕtaní.

Iba akumulátorové vŕtačky vybavené príklepom sa testovali v tomto režime. Použitý materiál bol betón, priemer vrtákov 6, 8 a 10 mm a rýchlosť nastavená na maximum. Pri skúškach vŕtania sme používali tri materiály: vápenec, drevo a kov (oceľ). Na všetky skúšky sme použili 6 mm vrták a rýchlosť bola nastavená na maximum.

Pri skúškach skrutkovania sme použili borovicové drevo a oceľ. Do dreva sme skrutkovali skrutkami do dreva s rozmermi 8 × 80 a 10 × 120 mm. Do ocele sme používali skrutky 6 × 16 mm, pričom najprv bola predvŕtaná diera. Hodnotili sme presnosť a rýchlosť vŕtania a reakciu vŕtačky na zmenu nastavenia otáčok a sily.

Akumulátorové vŕtačky prešli aj skúškami životnosti batérie. Merali sme, koľko dier s priemerom 6 mm a hĺbkou 40 mm pri maximálnej rýchlosti dokáže navŕtať s plne nabitou batériou. Počítali sme, koľko skrutiek s rozmermi 6 × 80 mm zvládne s plne nabitou batériou zaskrutkovať do dreva. Skúšky sme následne zopakovali po 15 minútach nabíjania batérie.

Záťažový test

Pri skúškach životnosti motora sa vykonával cyklus vŕtania do dreva, kovu a skrutkovanie do dreva s pravidelnými prestávkami. Pri skúškach odolnosti príklepu sa robili cykly vŕtania s príklepom do betónu a kameňa s pravidelnými prestávkami. Pokiaľ vŕtačka nevydržala stanovený počet cyklov a pokazila sa pred jeho dosiahnutím, bola skúška zopakovaná s novým kusom.

Návod na použitie

Odborníci hodnotili prehľadnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, prítomnosť základných informácií, bezpečnostné varovanie a informácie o nakladaní s odpadom.

Ovládanie

Hodnotilo sa na päťbodovej škále podľa detailnej tabuľky jedným odborníkom. Do úvahy sa brali aj poznatky z testov výkonu.

Bezpečnosť

Elektrická bezpečnosť sa hodnotila podľa normy ČSN EN 60745-2-1. Pri akumulátorových vŕtačkách sme skúmali dodržanie požiadaviek normy ČSN EN 60 335-2-29, ktorá hovorí o nabíjačkách. Posudzovala sa izolácia jednotlivých častí vŕtačky pri náhodnom navŕtaní elektrického vedenia, pri náhodnom dotyku elektrických častí, mechanická bezpečnosť a ochrana proti preťaženiu.

Vybavenosť

Hodnotil sa počet rýchlostí, možnosti nastavenia rýchlosti, zmeny smeru otáčania alebo nastavenia krútiaceho momentu, tvar rukoväti, aretácia skľučovadla a ďalšie aspekty.

Prihlásiť