Ako testujeme menstruační kalíšky

Ako hodnotíme

Podiel skupín skúšok na celkovom hodnotení menštruačných kalíškov

  • nežiaduce látky: 50 %
  • praktické skúšky: 25 %
  • odolnosť stopky: 20 %
  • návod na použitie: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Praktické skúšky

Na hodnotení sa pri každom výrobku podieľalo 4 až 6 používateliek, ktoré používali kalíšky počas troch menštruačných cyklov.

Informácie o správnom použití

Testujúce zisťovali, či sú súčasťou balenia detailné informácie týkajúce sa používania kalíška (aplikácia, vyberanie, hygiena súvisiaca s používaním, údržba).

Jednoduchosť použitia

Hodnotiteľky posudzovali, ako ľahko sa kalíšok aplikuje aj vyberá a aká jednoduchá je hygiena počas používania.

Komfort

Testujúce hodnotili pohodlnosť používania kalíška počas pokojného režimu, fyzicky náročnej aktivity aj spánku.

Ochrana proti nežiaducemu úniku krvi

Hodnotiteľky posudzovali, či pri používaní kalíška nedochádza k nežiaducemu úniku krvi.

Celkový dojem

Všeobecný dojem, ktorý v testujúcich výrobky zanechali v dňoch so silným aj slabým krvácaním.

Nežiaduce látky

Skúmali sme prítomnosť nitrozamínov, chlórovaných parafínov, polycyklických aromatických uhľovodíkov a zmäkčovadlá plastu. Preverovali sme takisto, či je možné, aby sa v kalíšku použitý formaldehyd uvoľňoval z plastu do tela (simulovali sme kyslé prostredie, v ktorom sa kalíšok používa), pri farebných kalíškoch aj stálosť farby. Testovali sme aj extrahovateľné zložky − skúmali sme, koľko materiálu sa z plastu uvoľní pri extrakcii. Hľadali sme prípadné prchavé organické látky, potenciálne alergénne proteíny, peroxidy a nezámerne pridané látky.

Odolnosť stopky

Pomocou špeciálneho prístroja, dynamometra, sme testovali odolnosť stopiek kalíškov proti sile rôznej veľkosti (35, 100 a 118 newtonov). Bežná sila, akej sú stopky vystavované pri vyberaní, sa pohybuje približne medzi 25 a 35 newtonmi.

Návod na použitie

Hodnotili sme, či výrobok obsahuje informácie týkajúce sa správneho používania alebo hygieny, aj ilustračné obrázky ideálnej pozície kalíška alebo informácie o potenciálnych rizikách (syndróm toxického šoku).

Prihlásiť