Ako testujeme kuchařské nože

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

  • ostrosť: 35 %
  • celková odolnosť: 35 %
  • krájanie: 25 %
  • Tvrdosť: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Tvrdosť

Test tvrdosti jednotlivých nožov sa vykonal pomocou Rockwellovej a Wickersovej metódy, ktoré sa používajú na testovanie statickej tvrdosti materiálu. Skúšobné teleso, tzv. indentor, pod určitým zaťažením postupne vniká do testovaného materiálu. Z výslednej miery deformácie sa odvodzuje jeho celková tvrdosť. Pri Rockwellovej metóde tvoril indentor diamantový kužeľ, ktorý vnikal do stredu čepele pod zaťažením 1 500 N. Wickersova metóda sa použila pri pokročilejších čepeliach, pričom indentorom bol štvorboký ihlan. Testovanie sa v tomto prípade robilo v troch bodoch čepele.

Ostrosť

Rezný výkon sa testoval presne daným postupom normy ISO 8442-5. Nôž sa pripevnil na testovacie zariadenie, ktoré ním rezalo do špeciálnej buničiny v tvare hárkov pod zaťažením 50 N. Po troch cykloch (pohyb tam a späť) sa zmerala hĺbka rezu, potom bolo ostrie nabrúsené a test sa opakoval. Na základe týchto výsledkov bola určená konečná známka. Tento test sa robil ihneď po rozbalení a následne po naostrení noža.

Celková odolnosť

Test schopnosti zachovania ostria vychádzal z rovnakej normy ako test rezného výkonu, tentoraz sa však hĺbka zmerala na základe hĺbky rezu po šesťdesiatich cykloch. Takisto ako pri teste rezného výkonu sa test robil po rozbalení nového noža a následne aj po jeho naostrení.

Náchylnosť na koróziu sa simulovala ponorením nožov do 1 % soľného roztoku s teplotou 60 °C na 6 hodín.

Rukoväti boli vystavené medzným podmienkam, aby sa preverila ich pevnosť a stabilita, odolnosť proti vysokým teplotám a deformáciám spôsobeným horúcou vodou.

Počas pádových skúšok musel nôž odolať účinkom pádu z výšky 1,2 metra na betónový povrch päťkrát postupne v každej z takto orientovaných polôh: rukoväť zvisle dolu, čepeľ smerom nadol, bokom nadol, ostrím nadol, tupou stranou čepele smerom nadol.

Pre zaujímavosť sme skúšali aj odolnosť pri umývaní v umývačke, ktorá však nebola súčasťou hodnotenia (odporúča sa ručné umývanie). Všetky nože absolvovali 25 cyklov umývania.

Praktické skúšky/krájanie

Kvalitu krájania nožov sme overovali praktickými skúškami, pri ktorých sa nôž použil na rôzne druhy potravín, medzi ktorými nechýbali surové aj uvarené mäso, ryba, tvrdý aj mäkký syr alebo rôzne druhy ovocia a zeleniny vrátane pažítky. Hodnotitelia sa mali pri známkovaní sústrediť na účinnosť noža a komfort pri krájaní.

Počas praktických skúšok hodnotili testujúci aj ergonómiu rukoväti noža.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete pri príslušnom článku s testom.

Prihlásiť