Ako testujeme WC čističe

Ako hodnotíme

Podiel jednotlivých testov na hodnotení

  • odstraňovanie vápenatých usadenín: 30 %
  • odstraňovanie hrdze: 30 %
  • odstraňovanie močovinových usadenín: 30 %
  • šetrnosť k životnému prostrediu: 10 %

Čistiaca schopnosť

Overovala sa dlaždicovým testom. Dlaždice sa zašpinili  rôznymi druhmi štandardizovanej nečistoty:

Hrdza: škrobový maz + síran železnatý + uhličitan sodný

Vápenaté usadeniny: škrobový maz + chlorid vápenatý + uhličitan sodný + čierny tuš.

Moč: škrobový maz + umelý moč + žltý tuš.

Jednotlivé zašpinenia sme navážili v množstve (1,00 ± 0,02)g na 1 dlaždicu.

Nánosy sme nechali zaschnúť, následne sa dve hodiny dosušovali v sušiarni. Zašpinenie vyzrievalo 24 − 72 hodín.

Po vyzretí zašpinenia sme naniesli čistiaci prostriedok dvakrát na jednu dlaždicu − vždy štyri kvapky. Čistiaci prostriedok sme po 30 minútach pôsobenia odstránili dvoma spôsobmi:

Staticky: zvisle naklonenú dlaždicu sme dali pod rovnomerný prúd studenej vody z kohútika a zmyli prvé štyri kvapky čistiaceho prostriedku a štyri kvapky vody.

Dynamická: miernym prítlakom tromi krúživými pohybmi gumovou zátkou obalenou malou bavlnenou handričkou. Rovnaký postup sme zvolili aj pri vode, no bez následného opláchnutia vodou.

Potom sme hodnotili schopnosť čistiaceho prostriedku a vody odstrániť znečistenie. Dvaja hodnotiaci posudzovali vizuálne ako čistiaci prostriedok odstránil staticky a dynamicky z každej dlaždice znečistenie. Súčasne hodnotitelia takisto posudzovali, ako na znečistenie pôsobila voda. Ak bol účinok čistiaceho prostriedku slabší, ako účinok samotnej vody, limitovali sme hodnotenie danej skúšky.

Šetrnosť k životnému prostrediu

Na základe informácií z etikiet a sprievodnej dokumentácie sme hodnotili, či výrobky majú nezávislú certifikáciu a neobsahujú látky zakázané alebo obmedzené Rozhodnutím EÚ 1217/2017 o udeľovaní Eco Label. Zároveň sme do úvahy brali aj deklarované dezinfekčné účinky a prípadnú klasifikáciu výrobku medzi látky toxické k životnému prostrediu.

Prihlásiť