Ako testujeme dětské sluneční brýle

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

  • laboratórne a praktické skúšky: 90 %
  • nežiaduce látky: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Laboratórne a praktické testy

Ochrana pred UV žiarením

Test absorpcie UV žiarenia s vlnovou dĺžkou 380 a 400 nanometrov sa vyhodnocoval špeciálnym prístrojom, spektrofotometrom.

Čistenie

Technický expert čistil s využitím suchej handričky určenej na čistenie okuliarov počas jednej až dvoch minút obe sklá okuliarov. Potom hodnotil, či sklá zostali v ráme usadené rovnako pevne ako pred čistením, alebo či sa z rámu viac alebo menej uvoľnili.

Pádové skúšky

Okuliare boli päťkrát za sebou pustené z výšky 1,5 metra na zem. Hodnotili sme viditeľné poškodenia.

Odolnosť proti poškodeniu

Na slnečné okuliare položené na bežnej čalúnenej kancelárskej stoličke si päťkrát za sebou sadla dospelá osoba s hmotnosťou 75 kg. Pozíciu okuliarov sme medzi jednotlivými „zasadnutiami“ menili. Hodnotilo sa, či došlo alebo nedošlo k ich poškodeniu.

Odolnosť proti poškriabaniu

Test sme robili pomocou špeciálneho nástroja podobného peru, ktoré sme použili na obidve sklá. Hodnotili sme veľkosť sily, ktorá bola potrebná na ich poškriabanie. Čím viac sily bolo potrebnej, tým lepšie hodnotenie.

Hodnotenie používateľov

Štyri deti vo veku tri až šesť rokov a ich rodičia spoločne hodnotili, ako ich okuliare chránia proti slnečnému svitu.

Nežiaduce látky

Skúmali sme prítomnosť ťažkých kovov, polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), zmäkčovače plastov a PVC.

Prihlásiť