Ako testujeme instantní kakaa

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • obsah kakaa: 30 %
  • senzorické hodnotenie: 30 %
  • obsah cukru: 20 %
  • nežiaduce látky: 10 %
  • obal a deklarácia: 10 %

Obsah kakaa sa vypočítal podľa ČSN 56 0578 z nameraných hodnôt beztukovej kakaovej sušiny, vlhkosti a kakaového masla.

  • Odtučnená kakaová sušina, bola stanovená na základe obsahu kofeínu a teobromínu metódou vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie s detekciou v UV a viditeľnom spektre.
  • Vlhkosť bola stanovená gravimetricky.
  • Kakaové maslo (tuk) bolo stanovené extrakčné podľa Soxhlet.

 

Senzorické hodnotenie robilo 10 hodnotiacich. Skúmali celkový dojem; intenzitu prípadných defektov a ich opis; príjemnosť chuti; intenzitu kakaovej chuti; intenzitu sladkej chuti; intenzitu kakaovej vône; intenzitu kakaovej farby. Príjemnosť jednotlivých parametrov známkovali podľa školskej stupnice od 1 do 5. Na hodnotenie intenzity použili päťstupňovú škálu, kde 1 predstavovala najnižšiu a 5 najvyššiu intenzitu.

Prípravu vzoriek na degustáciu sme robili podľa odporúčania uvedeného na obale výrobku, podľa odporúčaného dávkovania sme množstvo prepočítali na 400 ml vzorky. Mlieko sme zahriali na teplotu 40 °C, naliali cca 100 ml na odváženú vzorku, rozmiešali a priliali zvyšok mlieka a opäť rozmiešali.

Obsah cukru sme hodnotili na základe informácií uvedených v tabuľke výživových údajov. Posudzovali sme množstvo cukru v 100 g samotnej instantnej zmesi aj v 200 ml nápoja, pripraveného podľa návodu deklarovaného výrobcom.

Nežiaduce látky sa stanovili použitím metódy kvapalinovej chromatografie s fluorescenčným detektorom (ochratoxín A) a kvapalinovej/plynovej chromatografie s fluorescenčným detektorom (minerálne oleje).

Hodnotenie obalu a deklarácie spočívalo v porovnaní zmeraného a deklarovaného množstva kakaa a soli. Obsah soli sa stanovil metódou atómovej absorpčnej spektrometrie.

Prihlásiť