Ústavní soud potvrdil právo dTestu na spotřebitelské testování výrobků

Obsah septembrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah septembrového dTestu

Vydané: 1.3.2018   

Ústavní soud dnes zamítl stížnost společnosti Karlovarské minerální vody týkající se testu balených vod zveřejněného v časopise dTest v roce 2009. Rozhodnutí soudu i uzavření dlouholetého soudního sporu vítáme.

Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu je pro nás velice významné. Soud totiž jednoznačně potvrdil právo spotřebitelských organizací, jako je dTest, přinášet spotřebitelské testy výrobků.

Testy realizované spotřebitelskými organizacemi se liší od kontrol dozorových orgánů, které pouze analyzují soulad s technickou normou či se zákony a vyhláškami. Nezávislé srovnávací testy spotřebitelských organizací srovnávají více výrobků a v zájmu ochrany a informování spotřebitelů jdou často i nad rámec právních předpisů. Navíc zjištěné výsledky korektním způsobem interpretují, aby byly na rozdíl od zkušebních protokolů srozumitelné i běžným čtenářům.

Pro tento spor se v dTestu vžilo označení soud o černý trojúhelníček. Za tento drobný symbol označující „zvýšený či vysoký obsah sodíku“ v pramenité vodě Aquila Aqualinea jsme se měli omluvit, protože obsah sodíku nepřekročil zákonnou mez. A to bez ohledu na to, že se produkt pyšnil tvrzením „jen 0,002 % sodíku“, které v zákaznících vyvolává určité očekávání, a přitom měl z testovaných produktů druhý nejvyšší obsah sodíku (třikrát vyšší než byl průměr ostatních balených vod).

Pokud bychom měli ztratit možnost vyhodnocovat a interpretovat výsledky testů, nemohli bychom prezentovat prakticky nic než suché nesrozumitelné zkušební protokoly, a to bez srovnání navzájem, jejich hodnocení a dalších komentářů. To by prakticky mohlo vést i k zániku testování spotřebitelskou organizací dTest, jejíž nezávislé testy jsou významným zdrojem informací o výrobcích pro mnoho českých spotřebitelů. Ústavní soud to naštěstí jednoznačně vyvrátil.

Vážíme si společností, které k výsledkům nezávislých testů přistupují konstruktivně a případné zjištěné nedostatky využijí pro zlepšení svých vnitřních postupů.


Prihlásiť