Ako vybrať prostriedok na riad

Obsah decembrového vydania

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2020 Obsah decembrového vydania

Aktualizováno: 28.2.2018

Občas musí prípravok na ručné umývanie riadu kúpiť aj ten, kto používa automatickú umývačku. S niektorými kusmi si totiž stroje neporadia alebo k nim nie sú dostatočne šetrné. Pripálené hrnce alebo, naopak, meissenský porcelán tak najlepšie umyjete ručne.

S výberom toho najúčinnejšieho prostriedku vám etiketa, bohužiaľ, príliš nepomôže. Informácie na obaloch „jari“ sú pomerne strohé, takisto ako na všetkých čistiacich prostriedkoch pre domácnosť. Nájdete na nich názov, účel použitia, návod, bezpečnostné informácie a zloženie. Zoznam použitých prísad však nie je príliš konkrétny. Uvádza sa v ňom síce, aké typy látok výrobok obsahuje, no už nie to, ktoré konkrétne chemikálie to sú. O prítomnosti niektorých menej významných musia výrobcovia navyše informovať iba vtedy, ak ich výrobok obsahuje viac ako stanovené množstvo. O tom, koľko aktívnych látok prostriedky obsahujú, sa na obale dočítate. No nezistíte z nich konkrétny obsah, každú skupinu aktívnych zložiek zaraďujú do príslušného rozpätia podielu. Základné „škatuľky“ množstva sú: viac ako 30 %, 15 až 30 %, 5 až 15 % a menej ako 5 %.

Môžete si vybrať prostriedok s pravdepodobne najvyšším množstvom účinných zložiek, to však nemusí byť záruka najlepšej účinnosti. Tá totiž závisí aj od druhu aktívnych látok. Používajú sa najčastejšie tri typy: aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky a amfolytické povrchovo aktívne látky. Tie predstavujú tri rôzne typy chemických látok, ktoré zaisťujú odstraňovanie vo vode nerozpustných nečistôt. Ich účinok spočíva v tom, že jeden koniec ich molekuly, takzvaný nepolárny, priťahuje nečistoty a druhý, polárny koniec molekuly, reaguje s vodou. Pri umývaní tieto látky nečistotu obklopia a vytvoria okolo nej obal, v ktorom ju prenesú z povrchu riadu do vody.

V niektorých prípadoch môžu účinok povrchových látok dopĺňať enzýmy. Sú to biochemicky aktívne látky, ktoré sa naviažu na nečistoty a štiepia ich. Enzýmy sa špecializujú vždy na jeden druh nečistôt. Najčastejšie sa používajú lipázy špecializujúce sa na tukové nečistoty alebo proteázy štiepiace bielkoviny.

Pri výbere prostriedku na umývanie riadu môžete zohľadniť aj obsah alergénnych látok. Vo viacerých prípravkoch sa používajú tzv. kontaktné alergény vyvolávajúce podráždenie pokožky. Najčastejšie ide o parfumy alebo konzervanty. V takom prípade je výber jednoduchý. Všetky oficiálne uznané alergénne parfumy sa musia v zložení uvádzať konkrétnymi názvami. Ak nájdete iba slovo parfumy, výrobok alergénne vonné látky neobsahuje. V opačnom prípade musí byť slovo parfumy doplnené konkrétnymi latinskými názvami, napr. linalol alebo limonene. Ďalšími potenciálnymi alergénnymi látkami môžu byť aj niektoré konzervanty, napr. methylisothiazolinone. Aj ich prítomnosť musí byť na obale konkrétne deklarovaná. Ak trpíte kožnými alergiami, určite neurobíte chybu, keď pri umývaní riadu použijete vhodné rukavice.

Veľa výrobkov prezentuje svoju ekologickosť. Všeobecne pre domácu chémiu neexistuje žiadna právna definícia ekologického prípravku, a preto všetky tieto tvrdenia majú v rukách výrobcovia. Tí však musia svoje tvrdenia podložiť. Môže sa stať, že pri každom výrobku bude mať ekologické označenie trochu iný význam. Garanciou dodržania určitých štandardov môže byť niektorý z nezávislých certifikátov. Z najznámejších môžeme uviesť európsku známku Ecolabel. Udržateľnú výrobu založenú na princípoch spoločenskej zodpovednosti potvrdzuje aj logo iniciatívy A.I.S.E.

Zadné strany fliaš s prostriedkami na riad sa hemžia výstražnými výkričníkmi a rôznymi varovnými textami. Tieto pokyny majú zachovať vašu bezpečnosť, no nemusí vás to príliš strašiť. Väčšina prostriedkov nie je príliš nebezpečná, hlavnými nežiaducimi účinkami koncentrovaných prípravkov sú dráždivosť očí a pokožky. Podľa pravidiel označovania domácej chémie však stanovené výstražné symboly musia uvádzať. V každom prípade pri manipulácii s nimi nezabúdajte na základné bezpečnostné pravidlá, a najmä po zasiahnutí pokožky alebo očí koncentrovaným prostriedkom si dané miesto opláchnite veľkým množstvom vody.

Databáze testovaných výrobků

Prostriedky na umývanie riadu (18 výrobků)
poslední aktualizace: 1.3.2018


Prihlásiť