Ako testujeme cyklosedačky pro děti

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnotenia

  • jazda: 25 %
  • vhodnosť pre dieťa: 20 %
  • obsluha: 20 %
  • bezpečnosť: 20 %
  • odolnosť: 10 %
  • nežiaduce látky: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Praktické skúšky prebiehali vždy na dvoch vybraných typoch bicyklov − išlo o trekový bicykel s priemerom 28" s diamantovým rámom (55 cm) a mestský bicykel s priemerom 28" s wave rámom (50 cm). Odborníci na hodnotenie boli štyria jazdci, 2 muži a 2 ženy. Počas skúšobných jázd boli v sedačkách umiestnené figuríny detí, ktoré hmotnosťou aj rozmermi zodpovedali maximálnemu nákladu (15 alebo 22 kg).

Jazda

Štyria hodnotiaci robili s každým bicyklom rozsiahle testy jazdy na cielene zvolenom skúšobnom okruhu s dĺžkou dvoch kilometrov pri dodržaní pravidiel cestnej premávky. Hodnotiaci s bicyklami, na ktorých bola umiestnená sedačka s figurínou, ktorá svojimi rozmermi aj hmotnosťou zodpovedala deťom, jazdili po rôznych povrchoch (asfalt, nespevnená a lesná cesta, dláždená vozovka s „mačacími hlavami“), išli tiež po strmo stúpajúcej ceste, na ktorej museli šliapať postojačky, a schádzali z kopca s použitím brzdy. V rámci testu stability tiež brzdili v zákrutách, prechádzali klesajúcu hranu obrubníka alebo s bicyklami zatáčali. V tejto časti testu sme hodnotili, či nedochádzalo k nežiaducemu knísaniu alebo strate stability bicykla. Poslednou časťou testu jazdy bolo vedenie bicykla, pri ktorom testujúci bicykel ručne tlačili.

Vhodnosť pre dieťa

Testy robili odborníci pomocou figurín a detí rôzneho veku (od 2,5 do 4,5 roka).

Komfort sedenia zahŕňa hodnotenie pohodlia, ktoré sedačka dieťaťu poskytuje (šírka, hĺbka, výška a dĺžka opierky nôh, výška stúpadla, pomery uhlov sedadla, voľnosť pohybu).

Odpruženie

Hodnotenie pruženia (odpruženia) cyklosedačky, či nehrozia otrasy hlavy, krčnej alebo celej chrbtice, prípadne nebezpečenstvo, že dieťa zo sedačky vypadne.

Vyhotovenie sedačky

Test opory potrebnej detskému telíčku v zmysle normy DIN EN 14344. Hodnotenie zahŕňa tiež schopnosť výstelky odvádzať pot (priepustnosť, nasiakavosť, odvádzanie vlhkosti) a tiež schopnosť výstelky odolať poveternostným vplyvom (absorpcia prachu/vody). Súčasťou hodnotenia je aj odolnosť proti vysokým teplotám.

Vhodnosť opierky pre prilbu

Hodnotenie možnosti oprieť si prilbu, napríklad keď dieťa zaspí; ak sedačka nemá v opierke prehnutie (prelis), detská hlava/krk môžu byť nahnuté.

Ovládanie

Posudzovali sme čitateľnosť, zrozumiteľnosť, kompletnosť a úplnosť návodu na použitie tak, aby vyhovoval norme DIN EN 14344. Hodnotili sme aj pokyny na údržbu, servis, bezpečnostné pokyny aj výstražné upozornenia.

Montáž a upevnenie sedačky

Štyria skúsení testujúci jazdci (2 muži, 2 ženy) hodnotili, aká jednoduchá je prvá montáž sedačky, aké ľahké je ju upevniť a aké kroky sú na montáž potrebné.

Každodenné používanie

Testeri po prejdení dvojkilometrového okruhu hodnotili, aké ľahké je dieťa do sedačky usadzovať, vyberať, pripútavať ho, nasadať a zosadať z bicykla. Pre účely tohto testu boli sedačky zaťažované skutočnými deťmi (4 deti vo veku 2,5 až 4,5 roka) a taktiež testovacie figuríny s hmotnosťou 15 kg a 22 kg.

Bezpečnosť

V zmysle DIN EN 14344 absolvovali cyklosedačky celý rad testov. Hodnotili sme napríklad kvalitu upevnenia sedačky, systém bezpečnostných pásov alebo nebezpečenstvo úrazu (porezanie, priškrtenie…) hroziaceho od ostrých hrán a hrotov. Nezabudli sme ani na test viditeľnosti v tme alebo identifikačné označenie a informácie pre kupujúcich v zmysle normy.

Odolnosť

Preverenie odolnosti a pevnosti rôznych častí sedačky, opierok nôh či opierok chrbta podľa normy DIN EN 14344. Zahŕňa test nízkej a vysokej teploty a tiež pádový test.

Nežiaduce látky

Časti cyklosedačiek, pri ktorých je možné očakávať kontakt s dieťaťom alebo dospelým (čalúnenie, opierka atď.), testujeme na prítomnosť chemických látok: polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), zmäkčovadiel plastu a chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom. Polycyklické aromatické uhľovodíky hodnotíme podľa nemeckej klasifikácie bezpečnosti výrobkov (tzv. GS štandardy). Zmäkčovadlá plastu posudzujeme podľa predpisov a nariadení EÚ pre detské hračky.

Prihlásiť