Ako testujeme toaletní papíry

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • praktické skúšky: 30 %
  • pevnosť: 23,3 %
  • absorpcia: 23,3 %
  • rozpustnosť: 23,3 %

Pevnosť sme testovali na ťažných prístrojoch podľa ISO 12654-4 v smere pozdĺž smerunavíjania papiera, naprieč, aj v mieste perforácie.

Schopnosť nasávať sme merali z hľadiska času, ktorý je potrebný na nasatie papiera, aj z pohľadu množstva absorbovanej vody. Oboje podľa ISO 12625-8 s použitím košíka.

Rozpustnosť papiera sa testovala internou metódou s použitím Brecht-Hollovho zariadenia, pri každej vzorke trikrát. Miera rozpustnosti sa získa výpočtom na základe pôvodného a nerozpusteného množstva papiera.

Praktické skúšky robilo 50 dobrovoľníkov, ktorí dostali päť kusov rôznych vzoriek toaletného papiera. Počas mesiac trvajúceho bežného používania zaznamenávali svoje hodnotenia od 1 (najhoršie) do 6 (najlepšie) v jednotlivých kategóriách.

Prihlásiť