Ako testujeme pánské holicí strojky

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • holenie: 28 %
  • celkový dojem: 28 %
  • batérie: 20 %
  • zastrihávač brady: 8 %
  • hlučnosť a vibrácie: 8 %
  • ovládanie: 8 %

Holenie

Testovacia skupina zložená z 50 hodnotiacich dostala za úlohu denne sa holiť a odpovedať do pripraveného dotazníka na sériu otázok. Zaujímala nás rovnomernosť holenia (teda či dokáže chĺpky oholiť rovnako na všetkých miestach), jednoduchosť sklzu holiacej hlavy po pokožke, rýchlosť holenia a pocit na pokožke po skončení holenia (či nie je podráždená, červená, porezaná a pod.).

Celkový dojem

Hodnotitelia sa vyjadrovali k celkovému dojmu, aký zo strojčeka majú − do úvahy mali brať všetky vlastnosti, ktoré pri holení zaznamenali. Všímali sme si aj stav chĺpkov po dennej aj trojdňovej pauze od posledného holenia.

Zastrihávač brady

Hodnotenie jednoduchosti používania zastrihávača a prístupu do rôznych miest (krk, líca, pery pod nosom a pod.).

Hlučnosť a vibrácie

Subjektívne hodnotenie hlučnosti a vibrácií pri holení.

Ovládanie

Posúdenie ergonómie (ako sa strojček drží v ruke), hmotnosti (reálna hmotnosť nemusí byť objektívna a pre vnímanie hmotnosti v ruke rozhodujúca), ovládanie pri holení a čistenie − ako ľahko sa vyberá a čistí hlava strojčeka kefkou aj pod tečúcou vodou (pokiaľ to strojček umožňuje). V prípade, že je strojček vybavený čistiacou stanicou, testujeme aj jej funkčnosť.

Batérie

Hodnotenie výdrže batérie pozostávalo z dvoch častí. Väčšiu, dvojtretinovú váhu mal test počtu päťminútových cyklov − v ňom sme merali, koľkokrát sa môžete oholiť bez toho, aby ste museli prístroj pripojiť adaptérom do siete.

Ďalšou skúškou bol test výdrže po krátkodobom nabíjaní. Všetky úplne vybité strojčeky sme na päť minút zapojili do elektriny a následne sme merali, ako dlho vydržia v prevádzke.

Prihlásiť