Ako testujeme chipsy

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

  • nežiaduce látky: 10 %
  • senzorické hodnotenie: 45 %
  • výživové hodnoty: 35 %
  • deklarácia a obal: 10 %

Obsah soli sme zisťovali dopočítaním z nameranej hodnoty sodíka. Na meranie hodnôt sodíka sme použili atómovú absorpčnú spektrometriu s plameňovou detekciou (AAS).

Nežiaduce látky. Obsah transmastných kyselín sme zisťovali plynovou chromatografiou s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID). Hodnoty akrylamidu sme získali vysokovýkonnou kvapalnou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS/MS)

Tuk. Hodnoty tuku sme zisťovali gravimetricky

Senzorické hodnotenie vychádzalo z ČSN 56 0032.

Prihlásiť