Ako testujeme komínové digestoře

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnoten

  • Odsávanie: 50 %
  • Hlučnosť: 25 %
  • Ovládanie: 20 %
  • Spracovanie: 5 %

Odsávanie

Hodnotenie odsávania v režime vonkajšieho odsávania vzduchu do komína (nie recirkulácie) sa skladá z dvoch hlavných skúšok:

Pri teste absorpcie mastnoty sledujeme schopnosť filtrov zachytávať mastnotu a s tým spojenú efektivitu odsávania. Postupujeme podľa normy ČSN EN 61591.

Druhá skúška zisťuje zníženie vzdušnej vlhkosti, pri ktorej sa meria, ako rýchlo dokáže digestor znížiť vlhkosť z 90 % na 60 % v miestnosti s rozmermi cca 22 m2. Všetky digestory sú umiestnené rovnako vo výške 60 cm nad varnou plochou, na ktorej sú štyri hrnce s vriacou vodou. Po dosiahnutí 90 % vzdušnej vlhkosti zapneme digestor na najvyššiu rýchlosť (nie turbo režim) a meria sa, za ako dlho vlhkosť klesne na 60 percent.

V rámci monitorovania účinnosti jednotlivých prístrojov hodnotíme aj to, či sa na digestoroch nezráža para, nevytvárajú kvapky na konštrukcii v okolí filtra alebo vzadu na stene, alebo či kvapky z filtra nepadajú späť na varnú plochu. Tieto skutočnosti totiž poukazujú na horšiu schopnosť odsávania pár.

Hlučnosť

Mieru hlučnosti meriame na základe noriem ČSN EN 0704-1:1997 a 60704-2-13:2000. Odsávanie sa zapne na najvyššiu rýchlosť, no nie turbo režim.

Ovládanie

Hodnotenie ovládania zahŕňa kvalitu spracovania aj obsahu návodu na používanie a náročnosť inštalácie. Sledujeme ergonómiu prístroja, konkrétne umiestnenie ovládacích tlačidiel, alebo či digestor nebráni vo výhľade aj v prístupe na pracovnú plochu.

Celková známka za osvetlenie sa skladá z hodnotenia intenzity svetla, jasu svetla a rovnomernosti osvetlenia. Pri hodnotení intenzity postupujeme opäť podľa normy ČSN EN 61591.

Pri údržbe hodnotíme čistenie vonkajších a vnútorných častí aj čistenie filtrov.

Spracovanie

Pri hodnotení spracovania digestora sa zameriavame na konštrukciu krytu alebo či nie sú jeho vonkajšie aj vnútorné časti nebezpečné pre používateľa (predovšetkým či na nich nie sú ostré hrany), ako sú zhotovené tlačidlá a filtre. Na pomoc si berieme normu ČSN EN 60335-1.

Prihlásiť