Ako testujeme malé kuchyňské spotřebiče

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnoten

  • Funkcie: 55 %
  • Ovládanie: 30 %
  • Hlučnosť: 10 %
  • Kvalita spracovania: 5 %

Funkcie

Hlavnou časťou testu boli praktické skúšky. Nižšie uvádzame výsledný produkt, použité ingrediencie a za dvojbodkou faktory podieľajúce sa na hodnotení.

  • Šľahačka (250 ml smotany): čas vyšľahania, kvalita a nárast objemu počas činnosti.
  • Sneh z bielkov (5 vaječných bielkov): čas vyšľahania, kvalita a nárast objemu počas činnosti.
  • Liate cesto (250 g bielej pšeničnej múky, 500 ml čerstvého plnotučného mlieka − 3,5 % tuku, 200 g vajec, 6 g soli): čas vymiešania, rovnomernosť a hladkosť, miera penivosti, sedimentácia.
  • Linecké cesto (150 g hladkej múky, 150 g cukru, 150 g masla, 3 vajcia): čas uhnetenia cesta, jeho rovnomernosť, nárast objemu po upečení.
  • Chlebové cesto (500 g bielej pšeničnej múky, 10 g soli, 350 g vody, 10 g čerstvých kvasníc): čas uhnetenia cesta, jeho kvalita, nárast objemu cesta po upečení a štruktúra chleba po upečení.

Ovládanie

V rámci ovládania sme posudzovali zrozumiteľnosť a kompletnosť návodu na použitie, jednoduchosť manipulácie aj ovládanie alebo možnosti čistenia a skladovania.

Kvalita spracovania

Hodnotíme celkové spracovanie prístroja, mohutnosť konštrukcie, dôkladnosť zasadenia jednotlivých dielov. Takisto umiestnenie ovládacích prvkov, odolnosť značenia aj farby.

Hlučnosť

Hlučnosť sme merali v decibeloch pri najvyššom prevodovom stupni vo vzdialenosti pol metra od prístroja. Zároveň ju subjektívne hodnotili aj traja technickí experti, ktorí posudzovali tak silu vydávaného zvuku, ako aj jeho charakter.

Bezpečnosť

Okrem kontroly prítomnosti výstražných symbolov sme do testu bezpečnosti zahrnuli aj hodnotenie bezpečnosti spojené s používaním elektrického prúdu (izoláciu a kontinuitu elektrického pripojenia).

Záťažová skúška

Test odolnosti motora prístroja. Každý absolvoval 70 cyklov (minútu zapnutý, minútu pauza, po piatich cykloch pauza desať minút). Šľahali sme zmes vody a drevných pilín (2/3 k 1/3). Po každom použití bol prístroj rozobraný a znovu zostavený.

Prihlásiť