Test masiel 2017

Publikované v časopise 11/2017

Nebudeme zastierať, že nás k tomuto testu priviedla aktuálna situácia na trhu. Pôvodne s ním náš tohtoročný testovací „cestovný poriadok“ nepočítal, no rýchly nárast ceny masla naše plány zmenil. Celkovo sa do testu dostalo 20 masiel, pričom 18 vzoriek sme vzali z našich regálov a zvyšné dva sme priviezli z Nemecka. Zaujímalo nás hlavne, či si maslo vo svojich zložitých časoch zachovalo dobrú povesť. Správy z laboratória sú prevažne dobré. Problémy vyhovieť legislatívnym požiadavkám mali len tri vzorky a všetky boli produkty z nemeckých mliekarní.

Test masla sme u nás robili celkom nedávno, naposledy v januári minulého roka. Aktuálna situácia okolo mliečneho tuku nás prinútila na mimoriadne otestovanie aj v tomto roku. Zaujímalo nás predovšetkým to, či sa pri súčasných vysokých cenách masla môžeme spoľahnúť na jeho kvalitu. Nakúpili sme celkovo 20 najbežnejších značiek, 18 z nich sme priviezli z našich obchodov, dve z Nemecka. Zo zahraničia sme priviezli to najlacnejšie maslo ponúkané na nemeckom trhu aj alpské maslo Meggle, ktoré sme porovnali s totožným výrobkom predávaným u nás.

Analýzami sme kontrolovali predovšetkým dodržiavanie základných požiadaviek pre kvalitu masla. Merali sme obsah tuku, vody a beztukovej sušiny, teda zvyškov mliečnej bielkoviny, laktózy a vitamínov. Ďalej sme skúmali, či maslá neobsahujú aj iný ako mliečny tuk, čo by ukazovalo na ich klamanie. Súčasťou testu bolo aj senzorické hodnotenie, bohužiaľ sa nám nepodarilo nakúpiť dostatočné množstvo všetkých vzoriek na vykonanie ochutnávky, preto sme jej výsledky do konečného hodnotenia nezapočítavali.

Test priniesol prevažne dobré správy. Nezistili sme ani pridávanie cudzieho tuku, ani „nastavenie“ masla nadmerným množstvom vody. Jedinou problematickou skúškou bolo meranie obsahu beztukovej sušiny. V tomto ohľade tri maslá nevyhoveli legislatívnym požiadavkám a dostali od nás nedostatočné hodnotenie. Zhodou okolností išlo vo všetkých troch prípadoch o maslá z nemeckých mliekarní. Dve sme nakúpili v Českej republike, tretie bolo dovezené z Nemecka.


Testované výrobky - másla (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Maslá (20 výrobků)
poslední aktualizace: 2.11.2017


Prihlásiť