Budúcnosť patrí inteligentným automobilom

Obsah červencového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2019 Obsah červencového vydání

Publikované v časopise 10/2017

Program Euro NCAP testuje bezpečnosť automobilov už dvadsať rokov. Počas tohto obdobia prispel k záchrane 70 000 životov. To však nie je dôvod, aby sme zaspali na vavrínoch. Nárazové skúšky budú v budúcnosti náročnejšie ako kedykoľvek predtým a stále väčší dôraz sa bude klásť na aktívnu bezpečnosť, ktorej cieľom je úplne predchádzať nehodám.

Bezpečnostné prvky automobilov sa dajú rozdeliť do troch skupín – primárne, sekundárne a terciárne. Prvú skupinu tvoria aktívne bezpečnostné systémy, ktoré majú zabrániť nehodám. Do druhej kategórie patrí klasická pasívna bezpečnosť, ktorá zmierňuje dôsledky nehody (pevnosť konštrukcie, airbagy a iné). Terciárnu bezpečnosť tvoria technológie určené na zmiernenie zdravotných následkov nehôd.

V minulom roku bolo v Európe zaregistrovaných 14 miliónov nových automobilov. Majitelia si mohli vyhľadať crash testy 95 % modelov v rámci Euro NCAP. Vzhľadom na to, že ide o najnáročnejšie a najvýznamnejšie bezpečnostné skúšky automobilov, majú veľký vplyv na rozvoj technológií aj ich zavádzanie do štandardnej výbavy. Aj preto sa organizácie participujúce na programe Euro NCAP dohodli na sprísnení testov od roku 2020 a budú klásť väčší dôraz na inteligentné bezpečnostné systémy. Nemusíte sa obávať, klasické nárazové skúšky budú naďalej stredobodom crash testov. Nižšie si stručne zosumarizujeme, aké novinky pri testovaní môžeme očakávať v najbližších rokoch.

Primárna bezpečnosť

Ľudský faktor je zodpovedný za viac ako 90 % dopravných nehôd. Vo všeobecnosti sa stretávame s dvomi typmi kolízií – porušovaním predpisov (rýchla jazda, jazda pod vplyvom návykových látok) a chybami vodiča. Euro NCAP už v súčasnosti testuje efektivitu niektorých systémov, ktoré regulujú pochybenia vodiča, napríklad obmedzovač rýchlosti, elektronická kontrola stability a ďalšie. Od roku 2020 má Euro NCAP v pláne zaviesť zložitejšie testy monitoringu činností vodiča, pri ktorých sa dôkladnejšie zameria na systémy rozpoznávajúce stratu pozornosti alebo nejakú inú chybu vodiča.

Výzvou pre automobilky je zavedenie testovania autonómneho krízového zatáčania (AES), ktoré dokáže v prípade núdze auto bezpečne vychýliť zo smeru tak, aby nedošlo k zrážke. Technológia pre AES už existuje, v súčasnosti sa však len zriedkavo montuje do automobilov. V roku 2020 by malo dôjsť k testovaniu systémov umožňujúcich vyhýbanie sa v rámci jazdného pruhu, o dva roky neskôr sa Euro NCAP zameria na radikálnejší AES, ktorý kombinuje vyhnutie sa aj brzdenie.

Niektoré inovácie sú podporené samostatným testom núdzového brzdenia (AEB). Od roku 2020 budú testy zahŕňať viac scenárov – pribudnú simulácie zrážok s chodcami pri cúvaní, ktorých hlavnými obeťami bývajú starší ľudia a deti, ďalej skúšky nehôd pri odbočovaní na križovatkách a neskôr aj predchádzanie čelným zrážkam s paralelným strhávaním volantu.

Ako sci-fi môžu niekomu pripadať systémy V2x, ktoré sú zariadeniami slúžiacimi na výmenu informácií medzi automobilom a iným automobilom aj medzi automobilom a dopravnou infraštruktúrou (značeniami, semaformi a ďalšími). V praxi to znamená, že vďaka zdieľaniu informácií o dopravnej situácii má vaše auto lepší prehľad o prípadných komplikáciách, ktoré ho na ceste môžu stretnúť. Euro NCAP plánuje začať testovať túto funkciu v roku 2024.

Sekundárna bezpečnosť

Od zavedenia testov na ochranu pred poškodením krku zozadu pri náraze ubehlo takmer 10 rokov. Za necelé tri roky sa test sprísni a inovuje tak, aby ešte viac vyhovoval reálnym situáciám. Novinky čakajú aj skúšky ochrany chodcov. Simulácia nárazu do nôh sa bude robiť na torze modelu. Nárazy do hlavy budú testované nielen na modeloch hláv dospelých aj detských chodcov, ale budú sa napodobňovať aj situácie, keď auto narazí do hlavy cyklistu s nasadenou prilbou.

Terciárna bezpečnosť

V roku 2022 sa budú odmeňovať autá, ktoré budú vybavené detektorom zabudnutých detí vnútri auta (podrobnejšie sme o nich písali v rubrike Novinky v dTeste 8/2017). Kladné body získajú aj autá s informáciami o konštrukcii, pohone a bezpečnostných systémoch vozidla. Tieto dáta môžu výrazne pomôcť záchranným tímom pri vyslobodzovaní ľudí, ktorí uviaznu pri nehode v aute. 


Prihlásiť