Ako testujeme péči o prádle

Ako hodnotíme

Grafická skladba celkového hodnocení kvality praček.

  • praní: 45 %
  • máchání: 10 %
  • odstřeďování: 10 %
  • délka pracího cyklu: 5 %
  • spotřeba elektrické energie: 12 %
  • spotřeba vody: 3 %
  • hlučnost: 5 %
  • obsluha: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Pranie

Účinnosť prania bavlnenej aj syntetickej bielizne, na ktorú sme pripevnili testovaciu náplň s rôznorodými typmi škvŕn od čaju až po čokoládovú zmrzlinu, sme merali optickým prístrojom, spektrofotometrom. Použili sme hodnoty získané najmenej z troch skúšobných cyklov. Ak sa ich výsledky výrazne líšili, pridali sme ešte dva cykly.

Plákanie

Účinnosť plákania, t. j. odstraňovania pracích práškov, sme určili analýzou vody odstreďovanej v špeciálnej odstredivke. Opäť sme vyhodnotili bavlnu aj syntetickú bielizeň.

Odstreďovanie

Efektivitu odstreďovania sme posudzovali porovnaním hmotnosti suchej náplne a náplne po odstredení a opäť sme hodnotili hmotnosť bavlny aj syntetickej bielizne.

Dĺžka pracieho cyklu

Dĺžku pracieho cyklu sme hodnotili na základe prepočtu nameraných hodnôt na kilogram bielizne. Vďaka tomu sme dokázali spravodlivo porovnať práčky s rôznou kapacitou.

Spotreba elektriny a vody

Merali sme spotrebu energie a vody prepočítaním nameraných hodnôt na kilogram bielizne.

Hlučnosť

Skupina expertov hodnotila hlasitosť práčok pri praní, aj pri odstreďovaní, tiež výskyt, silu aj pôsobenie rušivých zvukov.

Ovládanie

Odborníci hodnotili aj testy ovládania. Zisťovali prehľadnosť, úplnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, používateľskú prívetivosť, vkladanie a vyberanie bielizne vrátane veľkosti plniaceho otvoru, prehľadnosť ovládacieho panela aj jednoduchosť údržby práčky.

Prihlásiť