Časté otázky: Verejné kúpaliská

Obsah červencového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2019 Obsah červencového vydání

Publikované v časopise 8/2017

Leto a prázdniny sú v plnom prúde, a preto by sa vám mohli zísť informácie o verejných kúpaliskách. Čo ponúkajú? Aké pravidlá by ste mali dodržiavať, aby ste si kúpanie aj opaľovanie užili v zdraví?

Kto nesie za čo zodpovednosť?

Zodpovednosť prevádzkovateľa kúpaliska za prípadné úrazy návštevníkov je síce široká, ale nie neobmedzená. Návštevníci sú povinní dodržiavať návštevný poriadok a dbať na pokyny personálu. Návštevný poriadok musí obsahovať všetky bezpečnostné pravidlá, pri rizikových atrakciách musia byť pokyny vyvesené osobitne. Pokiaľ si návštevník spôsobí zranenie svojím nezodpovedným správaním, nič od prevádzkovateľa nezíska. Prevádzkovateľ však zodpovedá za bezpečnosť prostredia kúpaliska aj prípadné nehody súvisiace s jeho prevádzkou, aj keby v návštevnom poriadku vyhlasoval niečo iné.

Prevádzkovateľ musí návštevníkom nahradiť aj škody, ktoré im vzniknú na ich osobných veciach uložených v uzamknutých skrinkách. Nie však vtedy, keď návštevník nechá kľúč od skrinky ležať bez dozoru na deke alebo akokoľvek inak ku škode sám prispeje. Za veci, ktoré majú návštevníci pri sebe, nezodpovedá prevádzkovateľ kúpaliska vôbec.

Ak si návštevník uloží v skrinke vec takej hodnoty, ktorá sa celkom vymyká charakteru danej prevádzky, môže súd povinnosť prevádzkovateľa nahradiť škodu primerane znížiť. Staršia právna úprava dokonca stanovovala, že prevádzkovateľ zodpovedá za odložené cennosti v maximálnej výške 190 €. Najvyšší súd tak v jednom prípade dospel k záveru, že poškodenému nenáleží vyššia náhrada ani za auto, o ktoré prišiel po odcudzení kľúčov zo skrinky v čase, keď relaxoval v saune. Právo na náhradu škody sa musí u prevádzkovateľa každopádne uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od chvíle, keď sa návštevník o vzniku škody dozvedel.

Zabezpečenie podmienok pre bezproblémové fungovanie kúpaliska patrí medzi základné povinnosti prevádzkovateľov. Pre návštevníkov musia vyvesiť návštevný poriadok na dobre viditeľnom mieste. Vstupom do areálu kúpaliska automaticky vyjadrujete súhlas s pravidlami a požiadavkami, ktoré na vás návštevný poriadok kladie. Pravidlá sa môžu na jednotlivých kúpaliskách v niektorých veciach veľmi odlišovať, aj keď v základe sú u všetkých prevádzkovateľov podobné. V každom prípade vám odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili. Je to vo vašom záujme − jednak ide o vašu bezpečnosť, jednak má prevádzkovateľ právo vás v prípade porušenia návštevného poriadku vykázať z kúpaliska, bez nároku na vrátenie vstupného.

Podmienky a pravidlá sa rôznia

V každom návštevnom poriadku zvyčajne nájdete pravidlá bezpečnosti využívania bazéna a vodných atrakcií, pravidlá konzumácie potravín a nápojov (vrátane alkoholických), pravidlá vstupu so zvieratami alebo fajčenia. Často sa objavuje aj zákaz volať o pomoc bez príčiny, skákať do bazéna alebo vnášať do areálu sklenené fľaše a predmety. Môžete však objaviť aj menej obvyklé požiadavky. Na kúpalisku v Mšene je napríklad zakázané pretekársky plávať bez predchádzajúcej dohody s plavčíkom. Na mestské kúpalisko v Soběslavisi nesmietepriniesť žiadny elektrický prístroj, v pražskom Podolí nesmiete hrať na hudobných nástrojoch. V areáli kúpaliska v stredočeských Zdiciach zas návštevný poriadok upozorňuje na zákaz bicyklovania. Inde platí napríklad zákaz používania potápačského výstroja alebo nafukovacích predmetov, vstupu do bazéna so žuvačkou alebo hry s tvrdou loptou. Prekvapiť vás môžu aj ďalšie obmedzenia, venujte preto návštevnému poriadku vo vlastnom záujme pozornosť, aby ste predišli nepríjemnostiam.

Ceny a služby koupališť

Název koupaliště
Dospělý
Dítě
Student do 26 let
ZTP
Senioři
Rodinné vstupné
Provoz (od-do)
Vybavení
Koupaliště Brno - Královo Pole 170 Kč 120 Kč 120 Kč zdarma 120 Kč 530 Kč 9-21 velká skluzavka, dětské brouzdaliště, dětské píškoviště, multifunkční hřiště na volejbal, basketbal, nohejbal a badminton, trampolíny, houpačky, přebalovací komůrky pro miminka, dvoje občerstvení, wi-fi internet
Koupaliště Havířov 80 Kč 40 Kč stejně jako dospělý zdarma 50 Kč 200 Kč 9-19 tobogán, volejbalové hřiště, hřiště na nohejbal, ping-pong, fitness centrum, občerstvení,
Koupaliště Žabák - Humpolec 70 Kč 50 Kč (do 110 cm zdarma) stejně jako dospělý 50 Kč 50 Kč 200 Kč 10-19 široká skluzavka, divoká řeka, dětské brouzdaliště, trampolíny, dětské hřiště, plážový volejbal, ping-pong, volejbal, lanové centrum, restaurace
Koupaliště Kníže - Jičín 70 Kč (všední dny)/ 80 Kč(víkendy) 50 Kč 60 Kč zdarma 60 Kč 2 dospělí a 1 dítě plné vstupné, další dítě zdarma 9-20 víceúčelové hřiště, plážový kurt, pétangue, lodička, volejbal, nohejbal
Koupaliště Kadaň 40 Kč stejně jako dospělý (do 120 cm zdarma) stejně jako dospělý zdarma stejně jako dospělý 100 Kč 9-20 dětské brouzdaliště, ping-pong, líný tenis, badminton, volejbal, petanque
Koupaliště Bajda - Kroměříž 50 Kč 25 Kč stejně jako dospělý 25 Kč 25 Kč x 9-20 dětské brouzdaliště, trampolína, dětské hřiště, občerstvení
Koupaliště Ostrava-Poruba 100 Kč 80 Kč stejně jako dospělý zdarma 80 Kč 320 Kč 9-18:30 tobogán,dětské broudaliště, aquazorbing, minigolf, nohejbal, plážový volejbal, sauny, solární studio, masáže, kosmetický salón, vakové uhličité koupele, fitness centrum, restaurace,
Koupaliště Baťov-Otrokovice 50 Kč 20 Kč stejně jako dospělý 10 Kč x 120 Kč 10-19 velká skouzavka, dětské brouzdaliště, trampolína, kuželky, volejbal,nohejbal,streetbal, ping-pong, občerstvení
Petynka (Praha 6) 160 Kč 90 Kč stejně jako dospělý 90 Kč 50 Kč (senioři s bydlištěm v Praze 6)/ 160 Kč (ostatní) 380 Kč 7-21 tobogán, dětské brouzdaliště, trampolína, plážový volejbal, ping-pong, petanque, slackline, badminton, antukové hřiště, slackline, aquazorbing, dětské hřiště, střešní pláž, občerstvení
Podolí (Praha 4) 160 Kč 90 Kč 100 Kč 100 Kč 90 Kč 350 Kč 6-21:45 tobogán, dětské brouzdaliště, sauna, pára, solárium, rehabilitace, masáže, fitness, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, restaurace, bufet,
Městské koupaliště Sokolov 60 Kč 30 Kč stejně jako dospělý stejně jako dospělý stejně jako dospělý 150 Kč 9-19 dětské brouzdaliště, dvě velké skluzavky, dětská skluzavka
Koupaliště Strakonice 80 Kč 70 Kč stejně jako dospělý zdarma 70 Kč 230 Kč 10-20 tobogán, dětské brouzdaliště, minigolf, ping-pong, líný tenis, plážový volejbal, nohejbal, basketbal, velké zahradní šachy, občerstvení
Koupaliště Zdice 95 Kč 45 Kč stejně jako dospělý zdarma zdarma 210 Kč 10-19 tobogán, dětské brouzdaliště, trampolína, ping-pongový stůl, dětské hřiště, plážový volejbal, stánky s občerstvením, wi-fi internet
Řazení koupališť je abecedně dle místa, kde se nacházejí.

Anketa medzi odborníkmi

Akými hygienickými pravidlami by ste sa mali pri návštevách kúpaliska riadiť, aby ste neohrozili zdravie a bezpečnosť seba aj ostatných návštevníkov? Pýtali sme sa odborníkov z krajských hygienických staníc aj jednej zástupkyne súkromného hygienického zariadenia.

Aké je „hygienické minimum“ pri návšteve kúpaliska?

RNDr. Jan Jarolímek, MBA, Hygienická stanica hlavného mesta Prahy: Hlavným rizikom je jednoznačne utopenie alebo úraz. Návštevníci kúpaliska by preto mali dbať na pokyny prevádzkovateľa, nepreceňovať svoje sily a plavecké schopnosti. Z hygienického pohľadu by nemali verejné kúpaliská navštevovať osoby s infekčným ochorením alebo pod vplyvom návykových látok. Nutné je taktiež zdôrazniť potrebu osprchovať sa a umyť mydlom bez plaviek a používanie vhodnej bazénovej obuvi.

Mgr. Jeanette Horčicová, KHS Zlínskeho kraja: K základným zásadám hygienického správania návštevníkov patrí dodržiavanie návštevného poriadku kúpaliska, celková očista tela, prechádzanie cez brodiská alebo dodržiavanie zákazu vstupu detí do jedného roka. Deti od jedného do troch rokov môžu ísť do bazéna len v plavkách s priliehavou gumou okolo nôh, ak neurčí prevádzkovateľ bazéna inak v rámci návštevného poriadku kúpaliska. Do bazénov by nemali vstupovať osoby trpiace vlasovými, kožnými alebo inými prenosnými chorobami, osoby zahmyzené alebo osoby zjavne pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok.

Ing. Miroslav Staněk, KHS Juhomoravského kraja: Treba si všímať predovšetkým priehľadnosť vody, znečistenie stien a dna bazénov, plôch okolo bazénov a čistoty spŕch, záchodov a šatní. V prípade zistenia poruchy je dôležité ihneď upozorniť zamestnanca, povinnosťou prevádzkovateľa je zistené nedostatky ihneď odstrániť.

Jolana Knobová, súkromný hygienik, Kroměříž: Každý by si mal po použití WC umyť ruky mydlom. Rozhodne by som odporúčala používať plážovú obuv z dôvodov nákazy plesňami, bradavicami a pod. Pred vstupom do bazéna sa vždy osprchovať a po použití bazéna taktiež. Ženy by mali mať zopnuté vlasy.

Aké sú zdravotné riziká návštevy kúpaliska a na čo by sme si mali dávať pozor?

RNDr. Jan Jarolímek, MBA: V prípade fekálneho znečistenia vody môžu návštevníkom hroziť tráviace ťažkosti. Problémom vody prírodných kúpalísk sú sinice, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (vyrážky, začervenané oči, nádchu aj dýchacie ťažkosti), ale aj akútnu otravu prejavujúcu sa črevnými a žalúdočnými ťažkosťami a bolesťou hlavy až po trvalé poškodenie pečene.

Mgr. Jeanette Horčicová: Najzávažnejšie zdravotné riziká z návštevy kúpalísk môžu plynúť z prípadného vstupu osôb s infekčnou chorobou, tak v čase trvania prenosnej choroby, ako aj krátko po jej skončení. Pre pokožku nie je priaznivý dlhodobý pobyt vo vode. Vedie k jej odmasteniu a môže dôjsť k dráždeniu, vzniku vyrážok, poprípade infekcií. Ďalším závažným rizikom sú utopenia a úrazy, ktoré môžu plynúť z nedodržiavania návštevného poriadku, ale aj pri požití alkoholu alebo iných návykových látok. Ďalším rizikom môže byť dlhodobý pobyt na slnku. Najcitlivejšou skupinou sú hlavne dojčatá, malé deti, starí ľudia, obézni jedinci a osoby s ochorením srdca a obehovej sústavy.

Ing. Miroslav Staněk: Z hľadiska bezpečnosti je potrebné dbať predovšetkým na ochranu pred utopením, úrazom, nadmerným slnením (slnečným úpalom prehriatím (úpalom) aj ochranou pred UV žiarením podľa fototypu kože. Ďalšie riziká súvisia s nechceným napitím vody pri kúpaní. Infekčné ochorenie spôsobené vírusmi, baktériami či prvokmi môže pri prehltnutí aj malého množstva vody spôsobiť najčastejšie črevné a žalúdočné ťažkosti, horúčkovité ochorenie alebo zápalové ochorenia uší a očí.

Jolana Knobová: Zdravotných rizík je veľa. Od bežných drobných úrazov až po utopenie. Čo sa týka všeobecných zdravotných rizík, ide predovšetkým o nákazu (bradavice, plesne na nohách, rukách a iné kožné ochorenia). Ďalším dôležitým prvkom zdravotného rizika je ochorenie črevnou nákazou − Salmonella, Campylobacter, Listeria a podobne. Toto hrozí najmä pri stravovaní v bufetoch na kúpaliskách. Konzumácia alkoholu znamená obrovské riziko, a to najmä riziko utopenia.

Kvalita vody

Prevádzkovateľ má povinnosť prostredníctvom akreditovaných alebo autorizovaných laboratórií v pravidelných intervaloch monitorovať kvalitu vody a informácie bezodkladne odovzdávať miestnej príslušnej hygienickej stanici, ktorá ich vyhodnocuje a zverejňuje na webových stránkach. O kvalite vody v pražských kúpaliskách sa teda dočítate na stránkach Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy, o vode v brnianskych zas na webe Krajskej hygienickej stanice Juhomoravského kraja a tak ďalej.. 


Prihlásiť