Ako testujeme pastelky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • laboratorní testy: 40 %
  • praktické zkoušky: 40 %
  • nežádoucí látky: 20 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení pasteliek

40 % laboratórne testy, 40 % praktické skúšky, 20 % nežiaduce látky

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Laboratórne testy

Odolnosť proti zlomeniu

Pastelku sme ostrúhali a nasmerovali na papier v uhle 60° hrotom smerom dopredu. Následne sme ju zaťažili závažím s hmotnosťou 700 g, aby sme simulovali zvýšený tlak ruky. Hodnotili sme, či sa hrot pastelky zlomil, alebo či odolal.

Nežiaduci pohyb pastelky

Pastelku sme položili na stôl v náklone 5°. Hodnotili sme, či zostala na svojom mieste, alebo sa odkotúľala.

Pádové skúšky

Ostrúhanú pastelku sme päťkrát po sebe pustili zo stola s výškou 75 cm na plastovú podlahu. Po každom páde sme vizuálne zmerali poškodenie pastelky. Po všetkých piatich pádoch sme ju znovu ostrúhali, aby sme zistili, či nedošlo k zlomeniu tuhy.

Praktické skúšky

Pastelky sme rozdali štyrom ľuďom vo veku 19, 32, 36 a 56 rokov, ktorí hodnotili ich vlastnosti počas vyfarbovania vopred pripravených prázdnych kruhov v papierovom skicári. Farby, ktoré testovali, boli tieto: žltá, ružová alebo oranžová, červená, tmavomodrá, svetlozelená a čierna.

Orezávanie

Testujúci hodnotili, ako ľahko sa pastelky strúhali a či počas tejto činnosti nedochádzalo k nežiaducemu zlomeniu hrotu.

Úchop

Hodnotenie ergonómie pastelky a jednoduchosti jej uchopenia v ruke.

Kreslenie, rovnorodosť, sýtosť farby

Testujúci hodnotili, či sa s pastelkami dobre kreslí, či je vyfarbovanie rovnomerné a či farby dobre kryjú.

Lámavosť tuhy

Testujúci hodnotili, či počas maľovania nedochádza k lámaniu tuhy.

Nežiaduce látky

Ťažké kovy

Skúmali sme ich prítomnosť s pomocou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou v tuhe a laku. Testovaná farba pastelky bola červená.

Primárne aromatické amíny (PAA)

Pomocou plynovej chromatografie s hmotnostným spektrometrom sme skúmali ich prítomnosť v tuhe aj v laku. Testovaná farba pastelky bola červená.

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Pomocou plynovej chromatografie s hmotnostným spektrometrom sme skúmali ich prítomnosť v tuhe. Testovaná farba pastelky bola čierna.

Ftaláty

Pomocou plynovej chromatografie s hmotnostným spektrometrom sme ich hľadali v laku žltých a modrých pasteliek.

PVC

Beilsteinovou metódou sme skúmali prítomnosť PVC v obaloch (pri výrobkoch, ktoré majú plastový obal).

Prihlásiť