Ako testujeme nealkoholická piva

Alkohol

Obsah alkoholu sme zisťovali plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektroskopiou (GC/MS).

Mykotoxíny

Na analýzu mykotoxínov deoxynivalenolu (DON) a jeho viazané formy deoxynivalenolu-3-glukozid (D3G) sme použili vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (UPLC−MS/MS). Mykotoxíny môžu prejsť do piva predovšetkým z plesní Fusarium napádajúcich obilie na výrobu sladu.

Zistené výsledky boli porovnané s tzv. tolerovateľným denným množstvom (TDI) mykotoxínu pre 70 kg človeka, čo je maximálna dávka ešte stále bezpečná pre ľudské zdravie. TDI pre deoxynivalenol je 1 mikrogram na kilogram telesnej hmotnosti za deň. Vzhľadom na to, že mykotoxíny DON a D3G môžu konzumenti prijať aj z iných potravín vyrábaných z obilia, nemali by sme z piva prijať viac ako polovicu tolerovanej dennej dávky pre deoxynivalenol.

Prihlásiť