Ako testujeme výrobníky sody

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • výroba sody: 50 %
  • obsluha: 40 %
  • konstrukce: 5 %
  • hlučnost: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

výroba sódy 50 %, ovládanie 40 %, konštrukcia 5 %, hlučnosť 5 %

Výroba sódy

Merali sme, koľko stredne sýtenej sódovky sa dá vyrobiť použitím jednej originálnej bombičky. Pri sýtení sme postupovali podľa inštrukcií od výrobcu, prípadne sme vodu sýtili tromi stlačeniami tlačidla alebo páčky alebo jedným dlhým trojsekundovým stlačením. Všetky merania prebiehali pri teplote okolia 20 °C, teplota vody určená na sýtenie mala rovnakú teplotu. Každý prístroj sme testovali s dvomi bombičkami. Nameraný objem sme následne prepočítali na gram CO2.

Súčasťou bolo aj hodnotenie perlivosti na päťbodovej škále pri porovnaní s kupovanou perlivou vodou ihneď po nasýtení aj po uplynutí 24 hodín.

Ovládanie

Traja laboranti posudzovali najrôznejšie aspekty sifónov spojené s používaním prístroja a jeho čistením. Výsledná známka je konsenzom všetkých troch hodnotiacich. Známkovalo sa od 1 do 5.

Konštrukcia

Na päťbodovej škále sme zaznamenávali, aké pevné je spracovanie prístroja − či majú materiály dostatočnú hrúbku, či možno povrch všetkých častí ľahko poškriabať, ako sú spracované prechody a spoje medzi materiálmi a či výrobok pôsobí odolne.

Hlučnosť

Príjemnosť a intenzita zvuku, ktorý prístroje vydávajú počas sýtenia, sme posudzovali subjektívne a zaznamenávali na škále od jedna do päť.

Bezpečnosť

Skúšky bezpečnosti mali zistiť, do akej miery je používanie týchto prístrojov rizikové. Hľadali sme ostré rohy, hrany aj miesta, kde by mohlo dôjsť k pricviknutiu, zisťovali sme, či sa dá prístroj použiť, aj keď sú nesprávne nainštalované bombičky či fľaše, alebo či má prístroj funkciu automatického vypúšťania pretlaku, aby sa zabránilo prípadnému postriekaniu používateľa.

Prihlásiť