Ako testujeme fotoaparáty

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • kvalita snímků: 45 %
  • obsluha: 30 %
  • kvalita videa: 10 %
  • displej: 10 %
  • blesk: 5 %

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

Kvalita snímok 45 %, blesk 5 %, kvalita videa 10 %, displej 10 %, ovládanie 30 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Kvalita snímok

Bežné osvetlenie – Päť expertov posudzuje kvalitu snímok nafotených v plne automatickom režime pri dennom svetle (intenzita svetla 8 000 luxov) a portrét v interiéri (140 luxov). Porota sa okrem iného zameriava na kvalitu expozície, ostrosť jemných detailov, zachytenie tvárí či podanie farieb vrátane pleťových tónov.

Nízke osvetlenie – Pri všetkých fotoaparátoch hodnotíme výkony v automatickom režime. Posudzujeme snímky statickej scény (11 a 30 luxov), pohyblivých objektov (11 luxov) a portrétu so zadným svetlom. Okrem celkovej expozície počítame tiež prítomnosť šumu a pohybového rozmazania alebo správanie autofokusu. Pri pokročilých fotoaparátoch navyše hodnotíme snímky vytvorené pomocou ručného nastavenia (11 luxov, manuálne nastavenie vyváženia bielej, citlivosť ISO 3200).

Rozlíšenie – Posúdenie rozlíšenia (ostrosti jemných detailov) snímok testovacieho obrazu pri najväčšom oddialení a maximálnom priblížení. Do úvahy berieme tiež aberácie, čiže farebné chyby (nežiaduce farebné lemovanie kontrastných predelov). Pri pokročilých fotoaparátoch posudzujeme nielen rozlíšenie snímok vo formáte JPEG, ale tiež v bezstratovom formáte RAW.

Stabilizácia obrazu – V tejto skúške testujeme účinnosť stabilizácie pomocou špeciálneho vibračného zariadenia simulujúceho pohyby ľudskej ruky, a to pri použití zoomu pri dobrých svetelných podmienkach (1 000 luxov) a pri bežnom uhle záberu pri slabom osvetlení (11 luxov).

Dynamický rozsah – Meranie snímačom zachyteného rozsahu odtieňov medzi najtmavšími a najsvetlejšími bodmi pri hodnotách ISO 100, 800, 1600 a 3200. Nezapočítava sa do celkového hodnotenia (celková vnímaná kvalita snímok je hodnotená v rámci uvedených vizuálnych skúšok).

Reprodukcia farieb – Kontrolné meranie snímok testovacej tabuľky, ktoré môže ukázať významné odchýlky farieb a poskytnúť užitočné informácie (napríklad ak by bol fotoaparát používaný na špecifické technické aplikácie). Nereprezentuje však subjektívne vnímanie farieb a nie je započítané do celkového hodnotenia. Posúdenie vnímania farebnej reprodukcie je súčasťou hodnotenia snímok vyhotovených pri bežnom a nízkom osvetlení.

Ďalej hodnotíme vinetáciu (tmavnutie rohov či okrajov fotografie; pri pokročilých fotoaparátoch navyše tiež pri snímkach vo formáte RAW) a geometrické skreslenie obrazu (sférické skreslenie rovných línií; pri pokročilých fotoaparátoch navyše hodnotíme snímky vo formáte RAW a skreslenie mimo okrajov fotografie).

Iba pri pokročilých modeloch hodnotíme tvorbu nežiaducich odleskov spôsobených zdrojom svetla mimo záberu, napríklad zboku dopadajúcimi lúčmi. V laboratóriu na tento účel využívame laser. Ďalej potom prejavy nežiaduceho rozptylu svetla, teda nevhodné zosvetlenie viditeľné najmä v tmavých oblastiach snímky. Pri tomto teste posudzujeme, či je čierna diera v bielej ploche na snímke skutočne čierna. V ideálnom prípade by byť mala, ale nemusí to tak byť, pretože svetlo môže vplyvom nežiaducich odrazov končiť na zlom mieste.

Blesk

Hodnotenie celkovej kvality portrétu s bleskom, ďalej posúdenie fotografie testovacej tabuľky zhotovenej zo vzdialenosti 1, 3 a 5 metrov a hodnotenie dosahu blesku s využitím testovacích štítkov rozmiestnených do vzdialenosti 5 metrov a šírky 4 metrov.

Kvalita videa

Hodnotíme celkovú kvalitu videozáznamu nadobudnutého pri dennom a nízkom osvetlení (3 500 a 11 luxov). Pri hodnotení kvality zvukového záznamu prihliadame aj na prípadné rušivé zvuky, napríklad mechaniku autofokusu či zoomu.

Displej a hľadáčik

Posúdenie kvality hľadáčika a displeja, konkrétne jasu, kontrastu či farebnej vernosti, použiteľnosti pri jasnom a nízkom osvetlení, pozorovacích uhlov, rozlíšenie a obnovovacia frekvencia pri pohybe fotoaparátom. Pri hľadáčikoch sa berie do úvahy aj ich presnosť, ktorá býva problematická najmä v prípade optických priehľadových hľadáčikov.

Ovládanie

Odborníci hodnotia návod na použitie, jednoduchosť vyberania pamäťovej karty a batérie, nastavenie jednotlivých funkcií, kvalitu spúšte či prácu so zoomom. Pri pokročilých modeloch hodnotíme tiež nastavenie pokročilých funkcií, ručné zaostrovanie a prípadne jednoduchosť výmeny objektívu. Testujeme tiež rýchlosť fotoaparátov. Teda rýchlosť zapínania, oneskorenie uzávierky (pri snímaní cieľa vzdialeného 1 m a 8,5 m), intervaly medzi jednotlivými snímkami (v bežnom režime aj pri kontinuálnom snímaní) a celkovú svižnosť ovládania.

Prihlásiť