Ako testujeme balkánské sýry

Senzorické posúdenie

Prebehlo v súlade s ČSN 56 0032. Deväť hodnotiacich známkovalo jednotlivé parametre – chuť a vôňu, vzhľad a konzistenciu – od jedna do päť. Jednotka predstavovala typické a päťka úplne neštandardné vlastnosti.

Obsah bielkovín

Sme stanovili pomocou Kjeldahlovej metódy.

Obsah tuku a sušiny

Obe hodnoty sme zisťovali gravimetricky.

Obsah soli

Sme zisťovali nepriamo výpočtom z obsahu sodíka stanoveného pomocou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie.

Mikrobiologický rozbor

Spočíval v určení množstva niekoľkých vybraných mikroorganizmov. Počty baktérií Escherichia coli sme zisťovali podľa ČSN ISO 16649‑2. Na určenie počtu kvasiniek a plesní bola použitá horizontálna metóda podľa ČSN ISO 21527‑1 a ČSN ISO 21527‑2. Pre Listeria monocytogenes sme použili metódu preukázania a stanovenia počtu kultiváciou podľa ČSN EN ISO 11290‑1 a ČSN EN ISO 11290‑2. Vyšetrenie prítomnosti baktérií rodu Salmonella sme robili horizontálnou metódou preukázania kultiváciou podľa ČSN EN ISO 6579.

Obsah olova

Množstvo olova sme merali atómovou absorpčnou spektroskopiou (GF‑AAS).

Prihlásiť