Ako testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah omega-3 nenasycených mastných kyselin 70 %, vitamín D 10 %, dodržení deklarace 20 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Obsah EPA a DHA

Obsah polynenasycených mastných kyselin EPA a DHA jsme zjišťovali plynovou chromatografií s plamenově ionizační detekcí (GC-FID).

Vitamín D

Vitamín D byl zjišťován pomocí kapalinové chromatografie s detekcí fotodiodového polem (LC-DAD).

Dodržení deklarace

Přesnost deklarace jsme zjišťovali porovnáváním deklarovaných a naměřených hodnot.

Kontaminace

Obsah rtuti jsme zjišťovali atomovou absorpční spektrometrií (AAS-AMA).

Prihlásiť