Ako testujeme tuky na smažení

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • kvalita tuku: 50 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • deklarace: 15 %
  • kontaminanty: 10 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

kvalita tuku 50 %, kontaminanty 10 %, senzorické hodnotenie 25 %, deklarácia 15 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované, a preto celkové hodnotenie nemusí zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. V takom prípade môže celkovú známku limitovať hodnotenie transmastných kyselín a MCPD esterov.

Kvalita tuku

Obsah nasýtených mastných kyselín, transmastných kyselín a esenciálnych nenasýtených mastných kyselín omega-3 a omega-6 sme stanovovali podľa metódy ČSN ISO 5509 pomocou plynovej chromatografie s plameňoionizačným detektorom (GC-FID).

Obsah tuku sme stanovili nepriamo, výpočtom zo stanovenej sušiny výrobku.

Test oxidačnej stability sme uskutočňovali podľa ČSN EN ISO 6886 s využitím prístroja Rancimat pri 120 °C.

Obsah vody a prchavých látok sme zisťovali podľa ČSN EN ISO 662.

Kontaminanty

Kontaminanty vznikajúce v priebehu spracovania tukov, MCPD estery a glycidyl estery, sme zisťovali metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou detekciou (GC/MS) podľa AOCS Official methods CD 29a-13.

Senzorické hodnotenie robilo 12 zaškolených hodnotiacich v senzorických boxoch. Jednotlivé výrobky bodovali na škále od 0 do 100 podľa intenzity v 13 kategóriách. My sme využili na hodnotenie 8 z nich.

Deklarácie

Pri hodnotení deklarácie sme porovnávali namerané hodnoty obsahu tuku a nasýtených mastných kyselín s hodnotami uvedenými na obale. Vyhodnocovanie rozdielov medzi hodnotami prebiehalo s ohľadom na neistotu merania. V rámci tejto kategórie sme tiež hodnotili prítomnosť/neprítomnosť konzervačnej látky vo výrobkoch.

 

Prihlásiť