Ako testujeme párky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • obsah masa: 40 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • obsah tuku: 15 %
  • deklarace: 10 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

obsah mäsa 40 %, senzorické hodnotenie 35 %, obsah tuku 15 %, deklarácia 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované, a preto celkové hodnotenie nemusí zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

 

Obsah mäsa sme určili výpočtovou metódou z analytických hodnôt obsahu kolagénu, vody, tuku, popola a bielkovín. Množstvo vody sme stanovili gravimetricky po vysušení vzorky. Obsah popola sme určili gravimetricky po spálení vzorky. Množstvo bielkovín sme zisťovali Kjeldahlovou metódou, množstvo kolagénu fotometricky. Obsah tuku sme zisťovali gravimetricky po extrakcii zo vzorky.

Preukázanie použitia separátu sme robili na základe zhodnotenia obsahu vápnika a počtu kostných úlomkov. Obsah vápnika sme stanovili emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou. Počet kostných úlomkov sme počítali na 12 rezoch zafarbených alizarínovou červeňou.

Prítomnosť hydinovej a sójovej bielkoviny sme v oboch prípadoch overovali biochemickou metódou ELISA s použitím testovacích súprav na stanovenie príslušných druhov bielkoviny.

Senzorické posúdenie sme robili v súlade s ČSN 56 0032. Deväť hodnotiacich známkovalo od jedna do päť jednotlivé parametre - chuť, vôňu, vzhľad a konzistenciu. Jednotka znamenala typické a päťka celkom neštandardné vlastnosti. Všetky parametre sme hodnotili za studena aj po zohriatí. Vzhľad na reze sme primárne posudzovali v studenom stave, konzistenciu a chuť zase najmä po zohriatí.

Prihlásiť