Ako testujeme externí pevné disky

Ako hodnotíme

Podiel jednotlivých skupín skúšok na celkovom hodnotení externých pevných USB diskov.

  • praktické skúšky: 67 %
  • ovládanie: 11 %
  • konštrukcia: 11 %
  • vybavenosť: 11 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitovaná hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celková známka zodpovedať váženému priemeru hodnotenia skúšok jednotlivých skupín.

Praktické skúšky

Nepoužívame šifrovací program, pokiaľ nie je nainštalovaný v základe. Každú skúšku zopakujeme trikrát, výsledok je teda priemerom troch hodnôt. Medzi každým testom bol počítač reštartovaný, aby sme vymazali jeho pamäť.

Vykonávame niekoľko skúšok:

  1. Zápis dát na disk čiže nahrávanie dát z disku počítača na externé úložisko
  2. Čítanie dát uložených na externom disku
  3. Duplikácia dát čiže kopírovanie dát na externom disku
  4. Mazanie dát z disku
  5. Sledovanie videa uloženého na disku

Pri prvých troch skúškach používame dva scenáre. V prvom je skupina malých súborov s veľkosťou 480 MB, v druhom jeden veľký súbor veľkosti 5 GB. Pri testoch zápisu a čítania dát meriame prenosovú rýchlosť. Pri duplikácii a mazaní čas. Pri sledovaní videa hodnotíme plynulosť prenosu.

Výkon bezdrôtových externých diskov testujeme pri prepojení cez USB kábel.

Ovládanie

Pri inštalácii a nastavení hodnotíme jednoduchosť konfigurácie, počet krokov potrebných pre sprevádzkovanie disku po vybratí z originálneho obalu a tiež rýchlosť pripájania a odpájania disku.

Celková známka bežného používania zahŕňa hodnotenie dĺžky kábla, LED indikátorov, stabilitu disku a jednoduchosť pripojenia kábla.

Konštrukcia

V mobilite hodnotíme rozmery a hmotnosť prístroja. Ďalej meriame hlučnosť a vibrácie disku a tiež sledujeme, či je vybavený ochranou proti nárazom a odolným telom.

Vybavenosť

Celková známka za hardware obsahuje niekoľko hodnotení: možnosť uloženia dát online, typ USB rozhrania, prítomnosť wi-fi, spôsob prepojenia disku s počítačom (na oboch stranách zapojenie do jednej zásuvky, alebo na jednej strane do jednej a na druhej do dvoch zásuviek), kapacitu a ďalšie.

bezpečnosti hodnotíme prítomnosť rôznych prvkov ochrany dát a v softvéri kvalitu zálohovacieho softvéru a prítomnosť ďalších programov v originálnom balení.

Prihlásiť