Môže byť káva zodpovedná?

Obsah októbrovéhu dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah októbrovéhu dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 1/2017

Šálka kávy patrí medzi malé radosti všedného dňa. Za každou šálkou sa však skrýva ťažká práca vynaložená pri udržiavaní plantáží a zbere. Po celom svete si touto cestou zabezpečuje obživu asi 25 miliónov ľudí. Zisťovali sme v spolupráci s našimi zahraničnými kolegami, nakoľko sa významní európski predajcovia zaujímajú o prírodu aj ľudí, ktorí im kávu poskytujú.

Každý kávičkár vie, že nie je kávovník ako kávovník. Odlišujú sa nielen kvalitou plodov, ale aj svojimi nárokmi na životné podmienky. Najviac kávy sa v súčasnosti produkuje v krajinách, do ktorých boli kávovníky dovezené a domáca krajina aj obyvatelia sa im museli rôzne prispôsobovať. Rozhodli sme sa preskúmať, čo všetko európski obchodníci s kávou robia, aby prispôsobovanie sa bolo nenásilné a ohľaduplné voči ľuďom aj prírode. Súhrnne sa táto časť podnikovej politiky označuje skratkou CSR, čo môžeme rozšifrovať ako spoločenská zodpovednosť firmy.

Podpora cez oceán

Môžete si prečítať niekoľko postrehov z cesty na brazílske kávové plantáže. Ak ich zhrnieme, vyjde nám, že tamojšia realita je v príkrom rozpore s realitou akejkoľvek európskej kaviarne. Miesto pohody a uvoľnenosti nastupujú každodenné starosti o úrodu a živobytie. Najväčším protivníkom pestovateľov sa stali neisté klimatické podmienky a výkupné ceny kávy. Ponúka sa niekoľko ciest, ako im môžeme pomôcť.

Podporné vládne programy priamo v pestovateľských krajinách môžu zohrávať významnú úlohu, ale rovnako aj prístup veľkých spoločností, ktoré s kávou obchodujú. Práve na tie sme sa zamerali v našom prieskume. Oslovili sme deväť veľkých hráčov v kávovom biznise. Dali sme si od nich vysvetliť, na príklade nimi predávaného espressa, ako sa angažujú v zlepšovaní pracovných podmienok ľudí na plantážach aj v ochrane životného prostredia pestovateľských krajín. Nezostali sme len pri balenej káve. Do nášho výberu sa, okrem známych európskych pražiarní, napríklad Tchibo, Illy alebo Segafredo, dostali aj kaviarenské reťazce Starbucks a McCafé.

Všetkým vybraným firmám sme poslali dotazník. Najviac nás zaujímali dôkazmi podložené odpovede na tieto otázky: Podľa čoho si vyberáte svojho dodávateľa? Ako podporujete samotných pestovateľov kávy? Za aké ceny kávu nakupujete? Máte vlastné špeciálne požiadavky na používanie pesticídov? A hlavne: Nechávate plnenie vašich požiadaviek preverovať? Je totiž jasné, že bez účinnej kontroly nemôže žiadny systém fungovať.

Ako prebiehal prieskum

 • Sledovateľnosť

Pomocou dodávateľskej dokumentácie a prepravných listov sme zisťovali, či je možné vyhľadať, z ktorej konkrétnej plantáže pochádza predávaná káva.

 • Sociálna angažovanosť

Hodnotili sme, či majú oslovené firmy spracovanú vlastnú politiku spoločenskej zodpovednosti a či pri výbere svojich dodávateľov zohľadňujú sociálne aspekty produkcie kávy.

Pri pestovateľoch kávy sme zisťovali, či dodržiavajú minimálne štandardy a konvencie Medzinárodnej organizácie práce, alebo či majú pracovníci zaistenú aspoň minimálnu mzdu. Zaujímali nás aj otázky bezpečnosti práce a ochrany zdravia zamestnancov.

V oboch prípadoch sme overovali aj to, či oslovené spoločnosti kontrolujú dodržiavanie svojich požiadaviek na pracovné podmienky.

 • Ekologická angažovanosť

V dokumentácii sme zisťovali, či si spoločnosti stanovili vlastné ciele v oblasti ochrany životného prostredia a ako tento aspekt zohľadňujú pri výbere svojich dodávateľov.

Hodnotili sme aj zabezpečenie ekologickej produkcie priamo pri pestovateľoch. Považovali sme za dôležité zavádzanie plánov na používanie pesticídov a opatrenia na ochranu pôdy a vody. Zaujímal nás aj systém kontroly ich zavádzania do praxe.

Malý obrázok s veľkým významom

Kávu, ktorej nie je osud pralesa ani ľudí ľahostajný, máte šancu spoznať na prvý pohľad vďaka logám organizácií, ktoré sa usilujú o udržateľnosť jej pestovania. Viac si o nich môžete prečítať v tomto článku. Dobrá správa je, že sme takéto označenia našli na viac ako polovici sledovaných káv. Pri každej z nich išlo o iné logo, takmer všetky však garantujú dodržiavanie určitých sociálnych a ekologických pravidiel. Veľkým prínosom týchto organizácií je aj školenie samotných pestovateľov. Takto môžu získať informácie, ako zvyšovať produkciu a zároveň zachovať ohľaduplnosť voči prírode aj ľuďom.

Kontrola symbolov na obaloch nám samozrejme nestačila, pátrali sme aj po príslušných osvedčeniach potvrdzujúcich oprávnenosť ich používania. Naša snaha bola úspešná, s výnimkou reťazca Starbucks. Ponúka síce svoje Dark Espresso Roast pod záštitou iniciatívy Fairtrade, osvedčenie nám však spoločnosť neposkytla. Na druhej strane v Starbucks zaviedli vlastný systém C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity), ktorý je postavený na podobných princípoch a jeho fungovanie nám zdokladovali.

Čo stojí za logami na obaloch

UTZ

www.utz.org

Holandský certifikačný program vzťahujúci sa na pestovanie kávy, čaju, kakaa a lieskových orechov. Samotné logo zaručuje, že označený tovar je vyprodukovaný sociálne aj ekologicky udržateľným spôsobom. 

Spoločnosť UTZ má vlastný systém požiadaviek na zásady správnej produkcie, ktoré popisujú pestovanie, zber aj následné obchodovanie. Tieto požiadavky UTZ zavádza pre certifikovaných poľnohospodárov a ich dodržiavanie kontroluje pravidelnými auditmi. Dôraz kladie na školenie pestovateľov v oblasti správneho pestovania, ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce aj férového správania sa k zamestnancom.

Rainforest Alliance Certified

www.rainforest-alliance.org

Americká certifikačná organizácia, ktorá si kladie za hlavný cieľ ochranu pralesov a zavádzanie ohľaduplného hospodárenia v pralesoch, čo povedie v konečnom dôsledku k ekonomicky istejšej budúcnosti pestovateľov. Certifikované farmy musia spĺňať štandardy zahŕňajúci tri piliere trvalo udržateľného poľnohospodárstva - ochranu prírody (najmä zachovanie biodiverzity a ochranu prírodných zdrojov) a sociálne spravodlivý prístup k zamestnancom fariem. Farmy prechádzajú pravidelným auditom.

Fairtrade

www.fairtrade.cz

Medzinárodná organizácia usilujúca sa o zlepšenie situácie ľudí v Latinskej Amerike, Ázii a Afrike cestou zaistenia dobrých obchodných podmienok a zabezpečenie základných pracovných práv zamestnancov. Systém je založený na partnerstve pestovateľov, obchodníkov a spotrebiteľov. 

V rámci programu sa poľnohospodári združujú do družstiev, v ktorých sa dodržiava niekoľko základných princípov - najmä garantovaná minimálna výkupná cena produktov, udržiavanie dlhodobých obchodných vzťahov, zabezpečenie prístupu na trh, ochrana životného prostredia, dodržiavanie pracovných práv zamestnancov, zákaz detskej práce a rovnoprávnosť všetkých členov družstiev.

Responsible Supply Chain Process Certification

Nórska organizácia certifikujúca dodávateľské reťazce kávy. V rámci certifikácie kladie hlavný dôraz na výber dodávateľov, ktorí spĺňajú pri produkcii zelenej kávy stanovené požiadavky na ekologickú udržateľnosť (najmä obmedzovanie vzniku odpadov počas pestovania), ekonomickú stránku (spravodlivé ceny) a sociálny aspekt (ochrana pracovných práv, sebarealizácia zamestnancov).

Nároční nákupcovia

Po vyhodnotení všetkých získaných dotazníkov sme dospeli k záveru, že miera angažovanosti jednotlivých firiem sa výrazne líši. Rozhodli sme sa tentoraz nerobiť prevod celkového zhodnotenia do reči čísel a radšej sme sa priklonili k slovnému zhrnutiu.

Takmer všetky oslovené firmy majú nejaké sociálne aj ekologické požiadavky už pri procese výberu dodávateľa kávy. V praxi to znamená, že v ňom zohľadňujú nielen kvalitu tovaru, ale aj to, ako férovo sa správa k ľuďom a prírode, alebo či si dodávatelia sami vytýčili určité ciele, ktoré chcú v tejto oblasti dosiahnuť. Mohlo by napríklad ísť o zapojenie do niektorej z iniciatív zaručujúcich udržateľné pestovanie. Pochybnosti sme mali pri spoločnostiach na posledných troch miestach tabuľky, ktoré k dotazníku nepriložili konkrétne informácie o požiadavkách.

Veľmi náročným odberateľom je spoločnosť Alnatura. Líši sa od ostatných tým, že jej káva pochádza z bioprodukcie. Navyše všetkých svojich dodávateľov zaväzuje k dodržiavaniu sociálnych štandardov.

Dobrý kontrolór nespí

S kladením požiadaviek problémy nie sú, ale s kontrolou ich dodržiavania už áno. Práve účinnosť kontrolného mechanizmu rozdelila angažované firmy do niekoľkých skupín. Najprepracovanejší systém kontroly majú zavedené značky Alnatura a McCafé spoločnosti McDonald. Ostatné majú v kontrolnej sieti väčšie či menšie trhliny.

Nízka až nulová miera angažovanosti bola zrejmá z odpovedí spoločností Lavazza, Dallmayr a Segafredo Zanetti. Nájdete pri nich v tabuľke dokonca množstvo nedostatočných známok. Väčšinou sme ich museli prideliť preto, že nám firmy na naše otázky odpovedali veľmi stručne, prípadne vôbec. 

Rozmaznaný kávovník

Na celom svete môžeme nájsť približne 50 druhov kávovníkov. Masové pestovanie sa však týka len troch druhov - kávovníka arabského (arabiky), libérijského a robusty. Pravlasťou kávovníka je Afrika, do súčasných kávových „veľmocí" Brazílie alebo Indonézie bol dovezený až na prelome 17. a 18. storočia.

Kávovníky sú stromy potenciálne dorastajúce do výšky päť až dvadsať metrov a pri optimálnych klimatických podmienkach sú celoročne zelené. Listy môžu mať svetlo až tmavo zelenú farbu v závislosti od odrody. Plody vzdialene pripomínajú čerešne. Na povrchu sú sladké, väčšinou majú červenú dužinu, pod ktorou sú ukryté vlastné kávové zrná.

Kávovník arabský patrí medzi najchúlostivejšie druhy. Nie je jednoduché zavďačiť sa mu tak, aby dobre rástol aj plodil. Navyše mu vyhovuje priemerná teplota medzi 17 až 22 °C a striedavo vlhké podnebie, keď sa dažde striedajú so suchšími obdobiami. Stály dážď a pretrvávajúce sucho sa prejavujú nízkymi alebo minimálnymi výnosmi.

Prirodzeným stanovišťom kávovníka boli tradične zatienené okraja pralesov, z čoho vyplýva niekoľko zásadných obmedzení pri pestovaní - kávovník nemá rád vietor a najlepšie rastie v tieni. V takomto prostredí dáva však nižšiu úrodu. Na priamom slnku poskytuje vysokú úrodu, avšak za cenu zoslabenia rastliny. Preto sa na plantážach hľadá kompromis čiastočným zatienením.

Na množstvo a kvalitu plodov má vplyv aj nadmorská výška plantáže. V nížinách plodí veľa, avšak kvalita je nižšia ako na menej rentabilných, vyššie položených plantážach.

Hlavný čas zberu arabiky trvá len niekoľko týždňov. Predtým sa ručne plody striasali do plachiet, alebo nechali voľne padať na rohože. V súčasnosti zber, čím ďalej tým viac, vykonáva stroj.

Z Brazílie do celého sveta

Overili sme si pre zaujímavosť aj takzvanú sledovateľnosť - teda či je predajca schopný vyhľadať, ktorý konkrétny producent stojí za určitým balením kávy. Skoro všade sme sa dopátrali až ku konkrétnym plantážam, s výnimkou firiem Dallmayr a Lavazza. Najčastejšie nás stopa priviedla práve do Brazílie.

Značná časť produkcie pochádzala od malých pestovateľov. Oni majú - na rozdiel od väčších konkurentov - nevýhodu pri dohováraní ceny. Platí, že čím väčšia je plantáž, tým silnejšiu má pozíciu pri vyjednávaní s nákupcami.

Výkupné ceny kávy závisia od kvality produktu, navyše často sledujú aj vývoj cien na burze. Napríklad na začiatku decembra 2016 sa dala libra (453 g) arabiky na newyorskej burze kúpiť za 1,43 $. Na začiatku roka to však bolo len 1,16 $. Nepríjemným výkyvom sa snaží férový obchod predchádzať zakotvením minimálnych výkupných cien. Oslovené firmy sa k zavedeným minimálnym cenám nehlásili, okrem reťazca Starbucks. V súčasnosti je minimum 1,40 $ za libru kávy. Prepočítaním sa dostaneme k sume okolo 1,27 €. Pre porovnanie - za 500 g zrnkovej praženej kávy v obchode zaplatíme viac ako 2,5 €.

Káva

 • Alnatura Espresso

  země původu kávy Peru

  certifikáty uvedené na obalu Bio

  celkové hodnocení velmi angažovaná společnost:
  na dodavatele klade vysoké požadavky, jejichž plnění je velmi dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění ++

  ekologická angažovanost dobře

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění +

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva +

  kontrola jejich plnění +

 • McDonald's/McCafé Espresso

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu Rainforest Alliance Certified

  celkové hodnocení velmi angažovaná společnost:
  na dodavatele klade vysoké požadavky, jejichž plnění je velmi dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění +

  ekologická angažovanost dobře

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva +

  kontrola jejich plnění +

 • Starbucks Dark Espresso Roast

  země původu kávy neuvedeno

  certifikáty uvedené na obalu Fairtrade

  celkové hodnocení angažovaná společnost:
  na dodavatele klade střední až vysoké požadavky,
  jejichž plnění je dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele ++

  kontrola jejich plnění

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění

  ekologická angažovanost uspokojivě

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění +

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva

  kontrola jejich plnění

 • Lidl/Bellarom Espresso

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu UTZ Certified

  celkové hodnocení angažovaná společnost:
  na dodavatele klade střední až vysoké požadavky,
  jejichž plnění je dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost dobře

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech +

  kontrola jejich plnění ++

  ekologická angažovanost uspokojivě

  ekologické požadavky kladené na dodavatele

  kontrola jejich plnění -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva

  kontrola jejich plnění +

 • illy Espresso

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu Responsible Supply chain Process

  celkové hodnocení mírně angažovaná společnost:
  střední až vysoké požadavky, jejichž plnění není dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost uspokojivě

  sociální požadavky kladené na dodavatele ++

  kontrola jejich plnění +

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost dostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

 • Tchibo Espresso Milano Style

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení mírně angažovaná společnost:
  střední až vysoké požadavky, jejichž plnění není dobře doloženo

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost uspokojivě

  sociální požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech

  kontrola jejich plnění -

  ekologická angažovanost dostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele +

  kontrola jejich plnění -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva

  kontrola jejich plnění -

 • Lavazza Espresso cremoso

  země původu kávy neuvedeno

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení netransparentní společnost:
  požadavky na dodavatele, ani jejich plnění nebyly doloženy

  sledovatelnost prodávané kávy [n]

  sociální angažovanost nedostatečně

  sociální požadavky kladené na dodavatele -

  kontrola jejich plnění - -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost nedostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

 • Dallmayr Espresso d'Oro

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení netransparentní společnost:
  požadavky na dodavatele, ani jejich plnění nebyly doloženy

  sledovatelnost prodávané kávy [n]

  sociální angažovanost nedostatečně

  sociální požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost nedostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

 • Segafredo Zanetti Intermezzo

  země původu kávy Brazílie

  certifikáty uvedené na obalu [n]

  celkové hodnocení netransparentní společnost:
  požadavky na dodavatele, ani jejich plnění nebyly doloženy

  sledovatelnost prodávané kávy [a]

  sociální angažovanost nedostatečně

  sociální požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  požadavky na pracovní podmínky na pěstitelských plantážích a v družstvech - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologická angažovanost nedostatečně

  ekologické požadavky kladené na dodavatele - -

  kontrola jejich plnění - -

  ekologické požadavky kladené na pěstitelské plantáže a družstva - -

  kontrola jejich plnění - -

Kávovníky na suchu

Väčšina káv vhodných na espresso, ktorými sme sa zaoberali, deklarovala brazílsky pôvod. Vydali sme sa teda priamo na miesto, aby sme zistili, ako sa darí ľuďom, ktorých pestovanie kávy živí. Prečo práve tam? Brazílska arabika má výbornú povesť, za ktorú vďačí náročným a chúlostivým kávovníkom arabským. Ich pestovanie nebolo nikdy ľahké, teraz ho navyše komplikujú aj rozmary meniaceho sa podnebia.

Jednou z veľkých pestovateľských oblastí je brazílsky štát Bahia. Tento rok na jar, zasiahlo oblasť sucho, a vybralo si svoju daň. „Sucho mi vzalo veľkú časť úrody,“ hovorí César Neri, majiteľ zhruba 70 hektárovej kávovníkovej plantáže. Čísla mu dávajú za pravdu. Každý rok mohol počítať s priemerným výnosom 2000 vriec, tento rok ich však bolo iba 1200.

Neri patrí medzi veľkých producentov. Typickým brazílskym „plantážníkom“ je však poľnohospodár hospodáriaci na maximálne hektárovej výmere. Práve títo malí pestovatelia sú klimatickými zmenami ohrození najviac. Chýbajú im peniaze a každá neúroda ich vystavuje riziku dlžoby. Navyše, často im chýbajú aj potrebné znalosti, ako sa s nepriazňou počasia vyrovnať. Kľúčovú úlohu preto zohráva odborné vzdelávanie pestovateľov spolu so zvyšovaním odolnosti rastlín a pôdy voči suchu a klimatickým zmenám. Potrebné je aj zlepšovanie hospodárenia s vodou. Prispievajú k tomu filtračné systémy a zariadenia pre zber dažďovej vody.

Zrnko k zrnku

Neúroda neznižuje iba zisk pestovateľov. Ohrozené je aj živobytie sezónnych robotníkov pomáhajúcich pri zbere. Ten je pri arabských kávovníkoch raz ročne, na rozdiel od druhu robusta. Trvá tri mesiace a predstavuje hlavnú možnosť príjmu pre veľmi veľa ľudí. A zárobok? Odvíja sa od nazbieraného množstva. Za každých 20 kíl plodov môžu pomocníci zarobiť v prepočte až 0,8 €, teda asi dvadsatinu konečnej ceny kávy v supermarkete. Pri práci sa preto kladie dôraz na rýchlosť a kvantitu. Skúsená brazílska robotníčka zožne za deň 50 až 70 kg kávy.

Menšia úroda znamená, že si robotníci menej zarobia, ale je potrebné aj menej pomocných rúk. Na veľkých plantážach navyše striehne ďalšia konkurencia - stroje. „Predtým sme na zber potrebovali okolo 100 ľudí, dnes už len 30. Stroj za jeden deň urobí toľko práce ako 70 ľudí a pomáha nám znižovať náklady," vysvetľuje César Neri. Keď príde reč na jeho zamestnancov, mierne zneistie. Kontrola z brazílskeho ministerstva práce by ho príliš nepotešila. „Veľa robotníkov nepoužíva ochranné rukavice a často vôbec nedodržiavajú obedňajšiu prestávku“, vysvetľuje Neri dôvod svojich obáv.

Pri porovnaní s inými farmármi sú však jeho starosti zanedbateľné. Úrady napríklad neustále odhaľujú plantáže, na ktorých majitelia v podstate držia robotníkov v otroctve. Dôvodom je časté nesplácanie dlhov. Podľa odhadov mimovládnej organizácie Walk Free tento osud postihol len v Brazílii približne 155 000 ľudí. 


Diskusia

 • Sara D. 30.8.2018 14:35

  Já kupuji kávu puro a to je tady fairtrade!

  reagovať

  R R
 • Linda D. 12.2.2017 09:49

  Podle stranek rainforest alliance ma lavazza jejich certifikat. I pokud hledate pouze pro CR. Vase patrani mi v tomto ohledu pripada nedostatecne nebo pripadne nedostatecne opublikovane v clanku.

  reagovať

  R R
  • Redakce dTest 13.2.2017 12:20

   Dobrý den,

   průzkum, který vycházel z dotazníkového šetření provedeného našimi německými kolegy, se ve všech zabýval společenskou odpovědností konkrétního výrobku - Lavazza Espresso cremoso. Na jeho obalu certifikace uvedena nebyla.

   reagovať

   R R
 • Taťána S. 12.1.2017 21:47

  Bohužel hned druhý den po přečtení docela pozitivního článku ve vašem časopise se ke mně dostal tento opačný: http://zpravy.idnes.cz/brazilie-kava-plantaz-certifikace-dr2-/zahranicni.aspx?c=A170104_170420_zahranicni_aba

  reagovať

  R R
  • Redakce dTest 13.1.2017 10:13

   V našem průzkumu jsme sondovali pouze část trhu s kávou a závěry zjištěné u námi oslovených společností nelze zobecňovat.
   Informace v přiloženém článku také potvrzují důležitost prověřování a kontroly stanovených zásad a požadavků, což byl parametr, který jsme brali v potaz i při našem šetření a jeho vyhodnocování.

   reagovať

   R R
 • Vratislav Č. 10.1.2017 13:08

  Smutné, že značky v testu jsou daleko od nadpisu článku, naproti tomu firmy, jako je http://fair-bio.cz, které by tomu odpovídali 100% zůstaly bez povšimnutí :(

  reagovať

  R R
 • jiří K. 9.1.2017 20:56

  Kde jsou hodnocení dalších druhů kávy ? Například Costarica, Columbia, aj.?

  reagovať

  R R
  • Redakce dTest 10.1.2017 09:51

   Hodnocení společenské odpovědnosti výrobců a prodejců kávy jsme dělali ve spolupráci s německými kolegy. Zaměřili jsme se na espresso a v hodnocení jsou značky dostupné na obou trzích - českém i německém.

   reagovať

   R R
   • Vít P. 13.2.2017 00:09

    Tchibo nemá certifikaci? Dlouhodobě si kupuji Tchibo Barista, která má certifikaci fairtrade.
    http://www.tchibo.cz/tchibo-espresso-barista-zrnkova-kava-p400057899.html
    Další jejich kávy mají certifikaci Rainforest Alliance.
    http://www.tchibo.cz/privat-kaffee-brazil-mild-zrnkova-kava-p400054176.html

    reagovať

    R R
    • Redakce dTest 13.2.2017 12:16

     Dobrý den,

     informace o přítomnosti loga na obalu v naší tabulce se týkají pouze uvedeného výrobku Espresso Milano Style.

     reagovať

     R R

Prihlásiť