Test sterilizovaného hrášku 2016

Publikované v časopise 12/2016

Koľko domácností, toľko receptov na ten pravý zemiakový šalát. Všetci zrejme nebudú súhlasiť, ale jednou z jeho ingrediencií je aj sterilizovaný hrášok. Chceme vás ochrániť od nepríjemných prekvapení v deň D, preto sme s predstihom nakúpili 21 hráškových konzerv a dali sme ich zanalyzovať, ochutnať a dôkladne skontrolovať. Žiadnym z nich by ste šalát vyslovene nepokazili, avšak niektoré z testovaných vzoriek by vzhľadom či chuťou neprispeli k dokonalosti sviatočného menu.

Pred nadchádzajúcou sezónou zemiakových šalátov a chlebíčkov sme priniesli test sterilizovaných hráškov. Do nášho výberu sme nakúpili 21 vzoriek. V rámci porovnávania kvality na našom a zahraničnom trhu sme do testu zaradili aj rakúsky hrášok značky Bonduelle.

Overovali sme splnenie požiadaviek vyhlášky 157/2003 Zb. a hodnotili fyzikálne a chemické parametre - obsah minerálnych nečistôt, popola, celkovú kyslosť aj obsah soli. Veľký dôraz sme kládli na senzorickú kvalitu výrobkov. Známkovali sme vzhľad, konzistenciu, chuť, farbu aj celkový dojem. S fyzikálnymi vlastnosťami a senzorickým hodnotením súvisel aj ďalší meraný parameter - tvrdosť zŕn. Pomocou penetrometra sme merali jednak silu potrebnú na prerazenie šupky hrášku, v druhej skúške sme zisťovali silu pri tlačení do dužiny. V súvislosti s tvrdosťou sme skontrolovali aj obsah vápnika. Jeho vyššia koncentrácia by mohla poukazovať na použitie látok spevňujúcich konzistenciu hrášku.

Ďalej sme pokračovali tovaroznaleckým posúdením. Zisťovali sme mieru poškodenia hráškových zŕn, obsah voľných šupiek a dodržanie hmotnosti pevného podielu. Pozornosť sme venovali aj obalom. Zaujímalo nás, či sú konzervy vybavené očkom, aby sa dali jednoducho otvárať a ako sa s ním manipuluje. Kontrolovali sme aj to, či nie sú plechovky napadnuté koróziou.


Testované výrobky - sterilované hrášky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Sterilizovaný hrášok (21 výrobků)
poslední aktualizace: 1.12.2016


Prihlásiť