Nárazové skúšky automobilov 2016

Obsah októbrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah októbrového dTestu

Publikované v časopise 11/2016

Bezpečnosť by mala hrať jednu z hlavných rolí pri výbere nového vozidla. Jednotlivé automobilky o tom pochopiteľne vedia, a preto svoju marketingovú stratégiu často stavajú práve na proklamovanej schopnosti vozidla ochrániť cestujúcich aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Organizácia Euro NCAP, ktorej členom je aj dTest, už takmer dve dekády v nezávislých testoch skúša, ako sa automobilom darí v praxi. V tomto roku zaviedli niekoľko výrazných zmien v testovaní.

Budúcnosť patrí aktívnej bezpečnosti

Nárazovými testami programu Euro NCAP prešli počas jeho fungovania stovky osobných áut rôznych tried aj značiek. Organizácia zverejnila tento rok (do uzávierky tohto vydania) celkovo 14 výsledkov 11 modelov áut. V prípade troch áut išlo o duálne hodnotenie, ktorému sa venujeme v ďalšej časti textu. Do konca tohto roka počítajte ešte s najmenej 7 ďalšími modelmi a v prvom kvartáli roku 2017 môžete očakávať aj hodnotenie Škody Kodiaq. Všetky výsledky samozrejme nájdete v našej webovej databáze.

Pravidelní návštevníci nášho webu už isto zaznamenali, že sa podoba výsledkov nárazových testov zmenila oproti predošlým rokom. Snahou Euro NCAP je neustále zvyšovať bezpečnostné štandardy. Testovací program v roku 2016 preto pozmenili tak, aby boli automobilky motivované inštalovať do vozidiel v rámci štandardnej výbavy inteligentné systémy, ktoré sa dajú zaradiť pod súhrnne označenie aktívna bezpečnosť. Nižšie uvádzame stručný prehľad skúšok, ktorými v súčasnosti autá prechádzajú. Detailný popis nájdete vo webovej databáze.

Aktívna bezpečnosť a duálne hodnotenie

Žijeme v ére inteligentných vecí. Smartfóny alebo smart TV sú dnes bežnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Stále múdrejšie sú aj automobily, ktoré počas vývoja v posledných rokoch získavajú schopnosti podobné zmyslovému vnímaniu. Systémy aktívnej bezpečnosti dokážu zaznamenávať dianie vo svojom okolí a reagovať na zistené udalosti, čím môžu znížiť závažnosť potenciálnej nehody, alebo celkom nehode zabrániť.

Pri všetkých vozidlách organizácia testuje bezpečnostné prvky, ktoré sú zahrnuté v štandardnej výbave vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Počínajúc týmto rokom sa však môžete stretnúť pri niektorých modeloch áut už nie s jedným, ale s dvomi hodnoteniami (tzv. duálnym hodnotením). To znamená, že okrem spomínaných výsledkov skúšok vozidla so základnou výbavou hodnotia aj verziu s príplatkovým balíčkom obsahujúcim inteligentné bezpečnostné systémy (pokiaľ sú tieto systémy zahrnuté už v štandardnej výbave, test sa pochopiteľne urobí len raz).

Predtým zahrňovali do celkového hodnotenia za aktívnu bezpečnosť iba štandard, ktorý sa však týka len niekoľkých základných systémov. Ostatné inteligentnejšie systémy, ako je autonómne krízové brzdenie (AEB), alebo systém na udržanie vozidla v jazdnom pruhu (LDW alebo LKS), testovali iba vtedy, keď sa očakával ich vysoký predaj. Tento rok sa v rámci aktívnej bezpečnosti testuje štandardná výbava, a ak je chudobná, tak aj výbava príplatková (bezpečnostný balíček). V súčasnosti tak organizácia hodnotí signalizáciu nezapnutých bezpečnostných pásov, obmedzovač rýchlosti aj spomínané systémy AEB, LDW či LKS. Funkčnosť elektronickej kontroly stability sa už netestuje, pretože sa v Európe stala súčasťou povinnej výbavy.

Bezpečnostné pásy stále patria k najúčinnejším bezpečnostným prvkom. Pri testovaní posudzujú zreteľnosť výstražnej signalizácie. Obmedzovače rýchlosti môžu mať rôznu podobu, Euro NCAP hodnotí tri z nich - jednoduchšiu, ktorá iba informuje o rýchlostnom limite, varovnú, ktoré vodiča upozorní na prekročenie maximálnej rýchlosti, a zložitejší systém, ktorý dokáže vozidlo aktívne spomaliť tak, aby dodržiavalo nastavený rýchlostný limit . Pri skúškach testujú zrozumiteľnosť signálu varovania a presnosť nastavenia limitu.

Zaujímavé sú aj testy autonómneho krízového brzdenia. V sekcii aktívna bezpečnosť sa hodnotia tie systémy, ktoré dokážu zistiť hroziacu zrážku s vozidlom nachádzajúcim sa vpredu, aktivovať brzdy, a tým nehode buď celkom zabrániť, alebo aspoň znížiť vážnosť následkov. Euro NCAP vyhodnocuje účinnosť AEB v troch scenároch - hroziaca zrážka so stojacim vozidlom, pomaly idúcim vozidlom a vozidlom, ktoré začne prudko brzdiť. Pozitívne je, že mnoho systémov v teste dopadlo veľmi dobre, a dokážu na vzniknutú dopravnú situáciu adekvátne reagovať.

Systémy na udržanie vozidla v jazdnom pruhu pomocou kamier zaznamenávajú, či vozidlo neočakávane nevybočuje z pruhu. LDW čiže Lane Departure Warning má varovnú funkciu - pri neúmyselnom opustení jazdného pruhu vodiča upozorní varovný signál. Druhým typom je LKS čiže Lane Keeping Support, ktorý vie zasiahnuť do riadenia a auto vráti do pôvodného pruhu.

Ochrana dospelých

Čelné nárazy sú zo všetkých zrážok najnebezpečnejšie a každoročne si vyžiadajú najviac životov. Euro NCAP testuje čelný náraz v dvoch scenároch.

Prvý simuluje situáciu, keď do seba čelne vrazia dva oproti sebe idúci automobily, ale zrazia sa len čiastočne. Auto je rýchlosťou 64 km/h vrhnuté (so 40 % prekrytím) smerom k deformovateľnej bariére, ktorá reprezentuje druhé vozidlo. Na predných sedadlách sú figuríny napodobňujúce dospelých mužov, vzadu sú figuríny reprezentujúce deti. Skúška kladie veľké nároky na pevnosť konštrukcie vozidla.

Druhým čelným testom je zrážka celou šírkou vozidla. Auto pri nej vrazí 50 km rýchlosťou do pevnej bariéry, na mieste vodiča aj vzadu sedia figuríny malej ženy. Pri meraní sú nastavené prísne limity pre deceleračné sily (vznikajú pri extrémne rýchlom spomalení) v oblasti hrudníka. Pomocou tejto skúšky sa dá zistiť, či sa výrobcovi podarilo nájsť kompromis medzi pevnosťou zádržného systému a jeho šetrnosťou voči zraniteľnejším cestujúcim.

Skúšky ochrany dospelých dopĺňajú nemenej dôležité testy nárazov zboku (simulácia zrážky s iným vozidlom aj pevnou úzku prekážkou, ako sú stĺpy alebo stromy) a zozadu, prípadne aj účinnosť AEB pri nízkej rýchlosti.

Ochrana detí

Euro NCAP sa snaží donútiť výrobcov, aby vyvinuli lepšie prvky ochrany pre cestujúcich na zadných sedadlách. Organizácia začala preto používať figuríny simulujúce šesťročné a desaťročné dieťa, ktorých ochranu pri náraze zboku zabezpečujú airbagy (ochrana menších detí, ktoré sedia v sedačkách kategórie 0+ a I, je predmetom skúmania samostatných testov autosedačiek). Okrem nárazových skúšok predného a bočného nárazu odborníci skúmajú možnosti a jednoduchosť pripevnenia sedačiek (či sedadlá spĺňajú súčasný štandard i-Size pri inštalácii sedačiek s isofixom, či je možné umiestniť sedačku na predné sedadlo proti smeru jazdy a podobne).

Ochrana chodcov

Chodci patria k najzraniteľnejším účastníkom premávky na pozemných komunikáciách. Testy Euro NCAP skúmajú, do akej miery dokáže vozidlo redukovať závažnosť čelnej zrážky s chodcom. Osobitne sa posudzuje oblasť hlavy, panvy, stehien a dolných častí nôh. Niektoré systémy autonómneho krízového brzdenia vedia rozoznať chodcov, Euro NCAP ich skúša opäť v troch scenároch. Všetky by pri absencii AEB boli fatálne - vbehnutie dospelého do cesty zo strany vodiča, vstúpenie dospelého do cesty zo strany spolujazdca a vbehnutie dieťaťa spoza zaparkovaného auta.

Výsledky sa prejavujú

Štatistiky dopravných nehôd aj ich následkov sú stále desivé. Napriek tomu sa v nich dá vidieť určitý pozitívny trend, ktorý môžeme pripísať zlepšujúcim sa bezpečnostným štandardom moderných automobilov. V prvých 9 mesiacoch tohto roku zaznamenala Polícia Českej republiky na pozemných komunikáciách 72 650 dopravných nehôd, z toho viac ako 38 000 pripadá na osobné automobily. Absolútne počty nehôd od roku 2009 pravidelne stúpajú, čo rozhodne nie je lichotivá bilancia. Oproti minulému roku Česi havarovali o 7 % viac a zvýšil sa aj objem hmotných škôd.

Vývoj štatistík v počte úmrtí a ťažkých zranení však vyznieva o trochu lepšie. Od januára do septembra roku 2016 prišlo na cestách o život 406 ľudí. Znie to hrôzostrašne, napriek tomu je to o 84 osôb menej ako pred rokom. Počty usmrtených osôb sa u nás v poslednej dekáde, s výnimkou rokov 2014 a 2015, znižujú. Pre porovnanie si ešte pripomeňme, že pred dvadsiatimi rokmi nebolo výnimočné, že počas 9 mesiacov prišla zbytočne o život viac ako tisícka ľudí (hoci je pravdou, že za veľkým rozdielom v znižovaní úmrtnosti nie sú len lepšie bezpečnostné systémy vozidiel, ale aj zlepšujúce sa zdravotníctvo).

Znižovanie počtu nehôd, ktoré sa môžu považovať za tragické, podľa všetkého nie je zásluhou vodičov (hlavné príčiny dopravných nehôd sa v priebehu času v podstate nemenia), ale zásluhou postupného obmieňania vozového parku za modernejšie a najmä bezpečnejšie automobily. Apelovanie spotrebiteľských organizácií, európskych vlád, rôznych inštitúcií vrátane Medzinárodnej automobilovej federácie aj snaha samotných automobiliek sa preto vypláca.

Organizácie na ochranu spotrebiteľov zaznamenávajú úspechy aj v iných oblastiach, ktoré s automobilovou dopravou priamo súvisia. Napríklad výrobcovia detských autosedačiek v posledných rokoch zareagovali na výsledky (nielen) našich testov a prišli s niekoľkými vylepšeniami.

Bodovanie nárazových skúšok

Pri pohľade do tabuľky zistíte, že hodnotenie jednotlivých modelov sa od klasických testov značne odlišuje. Euro NCAP používa bodový systém. Za ochranu dospelých je možné získať maximálne 38 bodov, ochrana detí môže sa môže ohodnotiť najviac 49 bodmi. Na ochranu chodcov vychádza najviac 42 bodov a najlepší možný výsledok za aktívnu bezpečnosť sa rovná 12 bodom. Percentuálne hodnotenie jednotlivých položiek vyjadruje pomer získaných bodov voči maximu. Vzhľadom na to, že skúškami prešli autá rôznych tried, výsledky nezoraďujeme podľa celkového hodnotenia, ale podľa abecedy. Prípadné mierne odchýlky medzi súčtom bodov za jednotlivé čiastkové skúšky a celkovým hodnotením v sekcii sú spôsobené zaokrúhľovaním na jedno desatinné miesto.

Databáze testovaných výrobků

Crashtesty (835 výrobků)
poslední aktualizace: 8.9.2022


Prihlásiť