ESC: Horké návraty z dovolenky

Obsah decembrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah decembrového dTestu

Publikované v časopise 9/2016

Šváby pod posteľou, pleseň v kúpeľni, špina v kuchyni, k tomu pod oknami zápach z popolníc zo zadného traktu budovy, hoci bol sľúbený výhľad na more. Kto sa s týmto stretol na dovolenke, určite šomral. Len to ale nestačí, je nevyhnutné sa ozvať a žiadať nápravu, prípadne zľavu z ceny zájazdu. Po návrate z dovolenky sa niektorí spotrebitelia pýtajú, ako to urobiť a ako dlho po skončení dovolenky môžu reklamáciu podať.

Všeobecne platí, že nedostatky je vhodné vytknúť bez zbytočného odkladu. Pri dovolenkových službách to platí dvojnásobne. Ak sa zmluva riadi slovenským alebo napríklad nemeckým právom, je nutné ozvať sa a problém riešiť už priamo na mieste a následne zaslať písomnú reklamáciu cestovnej kancelárii v lehote do jedného mesiaca od skončenia pobytu. Vytknutie nedostatkov prijaté na mieste musí byť nejakým spôsobom doložené; najvhodnejšie je nechať si vystaviť písomné potvrdenie, alebo môže spotrebiteľ sťažnosť napísať sám a nechať si ju v hoteli či penzióne potvrdiť.

Tak to urobil český spotrebiteľ, ktorý požadoval zľavu 100 Eur z ceny zájazdu za 800 Eur kvôli tomu, že izba, v ktorej bol ubytovaný zahraničnou cestovnou kanceláriou, bola špinavá a očividne dlhšiu dobu riadne neudržiavaná. Nemecká cestovná kancelária so spotrebiteľom nechcela v danej veci komunikovať. Keď však spotrebiteľ požiadal o pomoc sieť Európskych spotrebiteľských centier (ESC), podarilo sa mu mimosúdnou cestou vymôcť zľavu vo výške 60 Eur. Ak by cestovnú kanceláriu nekontaktoval už počas pobytu, s vysokou pravdepodobnosťou by sa žiadnej kompenzácie nedočkal.

Ak poskytovateľ služby reklamáciu nevybaví podľa predstáv spotrebiteľa, a ak neuspeje v snahe o priateľské riešenie sporu so zahraničným poskytovateľom služieb ani sieť ESC, môžu sa ľudia svojich práv domáhať súdnou cestou. Takýto proces sa môže začať najneskôr do dvoch alebo troch rokov, čo je premlčacia lehota v štátoch Európskej únie. Lehota je závislá na uzatvorenej zmluve a legislatíve danej krajiny.

Táto lehota platí aj pre domáhanie sa práv cestujúcich v leteckej doprave z dôvodu zrušenia alebo veľkého meškania letu. Môže teda nastať situácia, keď cestujúci, ktorí sedia vedľa seba v jednom lietadle, majú k dispozícii rôzne premlčacie lehoty. To preto, že ich dopravné zmluvy sa môžu líšiť podľa toho, právom ktorej krajiny sa riadia.

Pri problémoch s batožinou ale netreba čakať vôbec. Vhodné je na príslušnej priehradke priamona letisku vyplniť tzv. PIR formulár ako potvrdenie o meškaní, poškodení, alebo strate batožiny a potom písomne kontaktovať dopravcu v lehote 7 dní od doručenia batožiny alebo príletu v prípade straty. Nároky vyplývajúce z meškania batožiny je potrebné uplatniť v lehote 21 dní od doručenia batožiny.

Iba za týchto podmienok je v prípade batožiny zachovaná dvojročná premlčacia lehota na podanie žaloby na súde, ak sa cestujúci nedomôže svojich práv zmierlivou cestou.

 

Európske spotrebiteľské centrum (ESC) poskytuje spotrebiteľom informácie o ich právach na jednotnom európskom trhu. Právnici ESC bezplatne pomáhajú spotrebiteľom riešiť ich problémy s obchodníkmi z iných krajín EU, z Islandu či Nórska.

Kontakty na ESC SR:
adresa: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
e-mail: info@esc-sr.sk 
telefón: +421 24854 2019
http://www.esc-sr.sk


Prihlásiť