Spi sladko, DVB-T

Vydané: 1.9.2016    Publikované v časopise 9/2016

Je to už skoro päť rokov, čo je pozemné televízne vysielanie v Českej republike sprostredkované iba digitálne. Posledné veľké analógové vysielače boli vypnuté na konci novembra 2011. Napríklad v Prahe sa však analógového signálu zbavili už pred siedmimi rokmi. Súčasným štandardom je digitálne pozemské vysielanie - DVB-T (z anglického Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

 V porovnaní s analógom prináša niekoľko výhod. Napríklad kvalita obrazu už nie je závislá na príjmových podmienkach (počasie či umiestnenie prijímača, používanie domácich spotrebičov, prechádzaní dopravných prostriedkov). Nedochádza preto tak často k jeho degradácii a tvorbe "duchov". Ďalšie pozitívum je fakt, že digitálne vysielanie na jednej frekvencii umožňuje prenášať viac programov naraz.

Okrem DVB-T existujú ešte ďalšie základné typy digitálneho vysielania - DVB-S a DVB-C. Pod prvou skratkou sa skrýva satelitné digitálne vysielanie, pri ktorom sa o šírenie televízneho signálu starajú telekomunikačné družice a príjem sprostredkovávajú parabolické antény ( "satelity"). DVB-C značí digitálne káblové vysielanie, kde prenos zaisťujú káblové rozvody. Pomerne obľúbená je dnes tiež digitálna televízia cez pevnú linku.

Späť k pozemnému vysielaniu. Štandard DVB-T u nás zabezpečuje bezplatný prístup k niekoľkým televíznym programov. Je využívaný v celej Európe, Austrálii a mnohých krajinách Afriky a Ázie. DVB-T v súčasnosti predstavuje najsilnejšiu platformu pre príjem televízneho signálu - využíva ho približne 60% českých domácností. Stále vyšší počet štátov však zvažuje, plánuje alebo už realizuje prechod na druhú generáciu - DVB-T2. Česká republika nie je výnimkou, plány na zavedenie DVB-T2 sú už dlhší čas objektom záujmu médií. Ostrejšie kontúry získala 20. júla tohto roku, kedy vláda schválila Stratégiu rozvoja zemského digitálneho televízneho vysielania. Tá počíta so začatím prechodu na DVB-T2 na jeseň tohto roku s tým, že k vypnutiu súčasného DVB-T vysielania by malo dôjsť 1. februára 2021.

Čo z toho vyplýva pre spotrebiteľov a čo od DVB-T2 očakávať? Nový štandard by mal priniesť väčší počet televíznych staníc vo vysokom rozlíšení. Vzhľadom k tomu, že nebude potrebný tak široký rozsah frekvenčných pásiem, dôjde k uvoľneniu pásma 700 MHz. Uvoľnený kmitočet by mal byť využitý operátormi mobilných sietí pre vysokorýchlostný internet (LTE). O tom, komu kmitočet pripadne, by sa malo rozhodnúť v aukcii. Existujúci rozsah kmitočtov by totiž vzhľadom k enormnému rastu dátovej prevádzky v budúcnosti nestačil.

Menej pozitívna je správa, že sa príchod nového štandardu nezaobíde bez istých finančných výdavkov zo strany spotrebiteľov. V čase, kedy dôjde k vypnutiu DVB-T, bude možné terestriálne vysielanie sledovať len pomocou prístrojov s DVB-T2 tuner, ktoré zároveň podporujú kodek H.265 / HEVC. To je zásadná informácie, na ktorú treba pri kúpe nového prístroja myslieť. Niektoré staršie televízory s DVB-T2 tunerom totiž podporujú len staršie štandardy kompresie, ktoré budú s nástupom nového pozemného vysielania nanič. Alternatívou ku kúpe TV s podporou DVB-T2 a kodeku H.265 / HEVC môže byť obstaranie kompatibilného set-top boxu. Ak prijímate satelitnú alebo káblovú televíziu, môžete byť kľudní, uvedené zmeny sa vás netýkajú. Postihnú len divákov, ktorí televíziu sledujú prostredníctvom pozemného vysielania.

Na záver doplňme, že H.265 / HEVC nenachádza využitie len v pozemnom vysielaní. Oproti staršiemu kodeku MPEG4 vyžaduje len zhruba polovičný dátový tok a niektoré internetové streamovacie služby ho používajú na vysielanie v ultra vysokom rozlíšení.

Databáze testovaných výrobků

Televízory (313 výrobků)
poslední aktualizace: 18.12.2018


Prihlásiť