Cukrové sirupy – tekuté sladenie

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2020 Obsah červencového dTestu

Publikované v časopise 9/2016

Aktuálne sa veľa diskutuje o cukre v potravinách a o ideálnej miere jeho príjmu. Z mediálneho obrazu sa môže zdať, že vinníkom všetkých problémov je kryštálový cukor. Mnohí sa mu snažia vyhnúť a hľadajú inú náhradu. Jednou z možností sú sladké sirupy. Môžu byť lákavé - chuťovo poslúžia rovnako a "kryštál" to nie je. Naozaj nie je?

Nakúpili sme deväť tekutých sladidiel najrôznejšieho pôvodu, zoradili sme ich podľa obsahu cukrov a pokúsili sa popísať a odhaliť ich chemickú podstatu. Sirupy sú zoradené podľa klesajúceho obsahu cukrov, avšak nemožno urobiť všeobecný záver "čím viac (menej), tým lepšie". Pre celkové posúdenie sladidla je dôležitá aj skladba obsiahnutých cukrov. Kde to bolo možné, tam sme doplnili aj hodnoty takzvaného glykemického indexu.

Kľúčovým pojmom celého nasledujúceho textu je "cukor". Cukor však neoznačuje krupicu alebo múčku, ale všeobecnú skupinu chemických látok s typickou štruktúrou a sladkou chuťou, takzvané monosacharidy a disacharidy.

Sacharidy – skupina organických látok s typickými cyklickými molekulami. Základom sú monosacharidy, ktoré sú tvorené jednou cyklickou molekulou a môžu sa spájať do ľubovoľne dlhých reťazcov. Významné sú aj disacharidy - zlúčeniny dvoch základných monosacharidov. Mono aj disacharidy majú sladkú chuť a súhrnne sa označujú slovom cukry. V organizme plnia funkciu okamžitého zdroja energie. Ďalším reťazením vznikajú oligosacharidy (2-10 spojených jednotiek) a polysacharidy (viac ako 10 jednotiek). Tie už sladké nebývajú. Medzi sacharidy s dlhým reťazcom zaraďujeme škrob, celulózu a iné zložky potravinovej vlákniny. Ich biologickou funkciou je buď zabezpečenie dlhodobejších zásob energie, alebo slúžia ako stavebný materiál.

Glukóza – jeden z najdôležitejších monosacharidov. Ako jedna zo stavebných jednotiek sa vyskytuje v ďalších disacharidoch. Niekedy sa označuje aj ako hroznový cukor alebo dextróza.

Fruktóza – monosacharid, ktorý sa prirodzene sa nachádza v mede a ovocí. Patrí medzi najsladšie cukry.

Sacharóza – disacharid ktorý vznikne spojením glukózy a fruktózy. Vo významnom množstve sa vyskytuje v cukrovej repe, trstine alebo javore.

Škrob – polysacharid tvorený reťazcom glukózových jednotiek.

Maltóza – disacharid tvorený dvomi spojenými molekulami glukózy. Vzniká pri štiepení škrobu, preto sa objavuje glukózových sirupoch alebo v slade.

Cukrové sirupy sa vyznačujú tekutou alebo medovou konzistenciou a vysokým, zhruba 60 až 70% obsahom cukrov. Česká vyhláška č. 76/2003 Zb. také sirupy zaraďuje medzi prírodné sladidlá. Samostatnou technologickou aj legislatívnou kategóriou je med. V tabuľke sa zástupca medu Blossom Honey značky Marlene dostal na druhé miesto s obsahom cukrov viac ako 75%. Ak nebudeme brať do úvahy v mede obsiahnuté aromatické látky, enzýmy a peľ, zostane vyvážená zmes voľnej glukózy a fruktózy - dvoch jednoduchých sacharidov tvoriacich po vzájomnom spojení molekulu klasického repného či trstinového cukru. Včely med vytvárajú tak, že svojimi enzýmami štiepia cukor obsiahnutý v nektári na zmes základných stavebných jednotiek. Odborne sa tejto zmesi hovorí invertný cukor. V porovnaní so sacharózou má odlišné vlastnosti - ťažko kryštalizuje a jeho chuť je odlišná.

Glykemický index je pre zdravého jednotlivca je to trochu záhadné číslo, avšak pre diabetikov má veľký význam. Udáva totiž, ako rýchlo a do akej miery ovplyvní konzumácia danej potraviny hladinu glukózy v krvi. Odozva organizmu na čistú glukózu zodpovedá glykemickému indexu 100, ktorý vyjadruje rýchle strávenie a vstrebanie cukru do krvi. Hodnoty GI nad 70 sú považované za vysoké.  Naopak po konzumácii potravín s GI menším ako 20 sa hladina krvného cukru mení pomalšie a menej výrazne.

Prirodzene obsiahnutému invertnému cukru vďačí za svoju chuť popri mede aj jeden z výrobkov v našom porovnaní - Bio datľový sirup CountryLife. Toto tradičné sladidlo z oblasti Iraku a Líbye je známe už od 17. storočia. Vyrába sa zahustením filtrovaného vývaru z rozvarených datlí, z ktorých sa do neho dostávajú minerálne látky a rozpustná vláknina.

Sladké ako med

Na rozklad sacharózy však nemajú patent len ​​včely a datle, možno ho vyrobiť aj jednoduchými priemyselnými metódami. Jednou z možností je repný cukor rozpustiť, zohriať a do roztoku pridať kyselinu. Takto získaný invertný cukor sa využíva napríklad ako lacná náhrada medu v tvrdom perníku. Počas oboch svetových vojen sa v našich končinách predával ako umelý med.

Skupina sirupov na báze invertného cukru sa vyrába aj priemyselne. Zrejme najznámejší je anglický Golden Syrup. Pripravuje sa rozkladom sacharózy zo svetlej melasy. Tá vzniká ako vedľajší produkt pri kryštalizácii trstinového cukru a okrem rozpustenej sacharózy obsahuje aj nečistoty z trstinovej šťavy, ktoré jej dávajú typickú zlatožltú farbu. Na obale Golden Syrup značky Cook with M&S sme našli najvyšší obsah cukrov (84,6 g / 100 g) a tiež najvyšší podiel soli (0,38 g / 100 g). Tá v ňom zostáva ako vedľajší produkt po zastavení reakcie rozkladu.

V kuchyni sa dá zužitkovať aj posledný, najznečistenejší zvyšok po výrobe trstinového cukru - tmavá melasa. V tej sa tiež nachádza významný podiel sacharózy, spolu s ňou všetok "odpad" z trstinovej šťavy a veľké množstvo minerálnych látok, najmä vápnika, horčíka, draslíka alebo mangánu. Napriek tomu je vhodné ju konzumovať a v Anglicku alebo USA sa predáva ako prísada na pečenie. My sme v reťazci Marks & Spencer kúpili Black Treacle značky Cook with M&S. Z etikety výrobku vyplýva, že v ňom prevažuje zmes glukózy a fruktózy, melasa je až druhou podzložkou v celkovom zložení. S obsahom cukru 67,4 g / 100 g sa radí medzi priemer, avšak najmä pre intenzívnu príchuť to úplne bežné sladidlo nie je.

Melasa vzniká aj pri výrobe repného cukru. Obdobné využitie však nepripadá do úvahy - nevonia práve príjemne a problémom je aj príliš vysoký obsah minerálnych látok. Napriek tomu sa nejedná o odpad. Pridáva sa do krmiva alebo sa používa na výrobu liehu a droždia.

Základným a najbežnejším sladidlom v domácnostiach je cukor, chemicky sacharóza. V prírode je sacharóza obsiahnutá v niekoľkých rôznych rastlinách. Rovnako ako sa odlišuje soľ kamenná a morská, hovorí sa najčastejšie o cukre repnom a trstinovom. Z chemického hľadiska je to v oboch prípadoch tá istá zlúčenina. Rozdiel môže byť v čistote výsledného výrobku. Zatiaľ čo z repy sa vyrába úplne vyčistený (rafinovaný) cukor bielej farby, pri trstine nie je úplne dokonalé čistenie nutné. Preto sa trstinový cukor predáva častejšie v hnedej, nerafinované forme. Pri repe by takáto úprava bola tiež technicky možná, ale spotrebiteľov by zrejme cukor nenadchol svojou zemitou vôňou a chuťou.

Glukózo-fruktózový chaos

Najväčšie zmätky a nejasnosti panujú okolo glukózového sirupu a jeho modifikácií. Vyrába sa chemickým štiepením škrobu (za pomoci enzýmov alebo kyselín) na jeho základné stavebné jednotky - jednotlivé molekuly glukózy. Najčastejšie sa na ich výrobu používa kukuričný, pšeničný alebo ryžový škrob. Chuť výsledného výrobku je možné ovplyvniť. Čím je podiel uvoľnenej glukózy vyšší, tým je sirup sladší. Avšak aj po 100% rozštiepení sladkosť glukózového sirupu dosahuje asi len tri štvrtiny úrovne sacharózy. Glukózové sirupy v našom prehľade zastupujú Bio ryžový sirup a Bio kukuričný sirup značky CountryLife, ktoré sa predávajú ako sladidlá a obsahujú 74% cukrov. V potravinárstve sa však skôr uplatňuje cukornatý glukózový sirup, pri ktorom bolo štiepenie škrobu skôr zastavené. Nie je sladký, pri priemyselnej výrobe potravín slúži ako spojivo a "lepidlo" alebo môže brániť iným cukrom v tvorbe kryštálov, čo sa využíva pri výrobe cukroviniek.

Častejšie sa na etiketách najrôznejších potravín môžete stretnúť s glukózo-fruktózovým sirupom, ktorý sa využíva najmä na sladenie. Existuje aj pod inými názvami  - izoglukóza alebo skratka HFCS (High Fructose Corn Syrup), ktorá odkazuje na konkrétne sirup vyrábaný z kukurice.

Technicky vzaté sa jedná aj o škrobový sirup, v ktorom sa však časť glukózy prostredníctvom enzýmu premenila aspoň na 5% fruktózy. Mieru premeny glukózy na fruktózu možno pri výrobe ovplyvniť, pomer glukózy a fruktózy preto môže byť rôzny. Pri sirupoch obsiahnutých v potravinách sa však presnú hodnotu nedozviete.

Nech sa pozrieme na ktorékoľvek z popísaných sladidiel, pri bližšom skúmaní zistíme, že väčšinou v rôznych obmenách obsahujú stále rovnaké základné látky - sacharózu, glukózu či fruktózu. Je teda možné niektorý z predstavených sirupov považovať za lepšiu náhradu repného, ​​prípadne trstinového cukru?  Nutričná špecialistka Ing. Střítecká z občianskeho združenia Zdravá potravina je v tomto ohľade skeptická: "Najlepšie je naučiť sa nesladiť. Ak ľudia chcú používať zdravšie náhrady, odporúčam med a datľový či javorový sirup, prípadne melasu, ale tá nechutí každému. Tieto prírodné náhrady rafinovaného cukru podľa mňa obsahujú aj najviac látok, ako sú polyfenoly, vitamíny či minerály. Ak by sme sa pozerali na obsah fruktózy ako na nežiaduci faktor, potom med trochu ustupuje do pozadia a zostáva melasa alebo javorový sirup. V nich je fruktózy pomerne málo. Využiť možno aj ryžový sirup - je bez fruktózy, ale zase má nižší podiel minerálnych látok a vitamínov. " Ideálna cesta teda nie je náhrada sirupovými variantmi, ale obmedzovanie konzumácie sladkých potravín. "Je potrebné si uvedomiť, že akákoľvek zdravšie náhrada rafinovaného cukru je stále jednoduchý cukor, len doplnený o nejaký ten vitamín alebo minerálne látky. Lepšie, než sa snažiť vymyslieť náhradu, je prestať sladiť všade tam, kde to nie je nevyhnutné," vysvetľuje poradkyňa a dopĺňa: "Do buchiet možno dať napríklad ovocné zvyšky z odšťavovača alebo strúhanú mrkvu. Môžete tak použiť menej cukru aj menej múky. "

Nenásytný ovocný cukor

Česká vyhláška č. 76/2003 Zb. upravujúca označenie glukózo-fruktózových sirupov hovorí len to, že keď je viac glukózy, jedná sa o glukózo-fruktózový sirup. V opačnom prípade sa poradie cukrov v názve mení na fruktózovo-glukózový. Táto prax je podobná v rámci celej Európskej únie. V USA majú situáciu o niečo jednoduchšiu, najčastejšie tam na  sladenie používajú HFC 42 a HFC 55 - číslo v kóde odkazuje na podiel fruktózy v sirupe.

Na glukózo-fruktózový sirup sa pozeráme ako na "nekalú", lacnejšiu konkurenciu cukru. Niet divu. Sladký vnem glukózo-fruktozového sirupu môže byť, podľa podielu fruktózy v sirupe, až 2,5-krát silnejší ako pri repnom cukre. Na dosiahnutie porovnateľného efektu preto stačí pridávať sirup v menšom množstve. Navyše je tekutý a pri sladení nápojov ho na rozdiel od kryštalického cukru nie je nutné rozpúšťať. Výhodné technologické vlastnosti a nízka cena - to robí v očiach výrobcov zo sirupu ideálnu náhradu cukru. Jeho výroba je preto v Európskej únii regulovaná kvótami.

 

 

Výrobcovia síce môžu byť z glukózo-fruktozového sirupu nadšení, ale odborníci na výživu ich radosť nezdieľajú. Problematické sú najmä sirupy fruktózovo-glukózové s prevahou voľnej fruktózy. "Fruktóza sa v pečeni mení na tuk, ktorý sa ale bohužiaľ neukladá ako podkožný, ale ako útrobný, teda v oblasti takzvaného vnútorného brucha," zhŕňa hlavné riziká Ing. Hana Střítecká, PhD., z občianskeho združenia Zdravá potravina a dodáva: "Fruktóza tiež na rozdiel od glukózy menej stimuluje centrá v mozgu zodpovedné za pocit nasýtenia. Než sa teda dostaví signál, že jedla bolo dosť, zjeme toho podstatne viac. "

tip dTestu Na prvý pohľad je jasné, že sladká kvapalina je niečo iné ako biely prášok, rozdiel je však iba vo vzhľade. Vo svojej podstate sú to kvapalné zmesi jednoduchých cukrov, ktoré majú všetky negatíva spojené s cukrami. Za výhodu možno napríklad pri datľovom sirupe alebo melase považovať obsah minerálov a iných nutrične prínosných látok. Upínať sa však k sirupom ako k zdravšej náhrade nemá zmysel, v niektorých prípadoch môže byť sirup dokonca výživovo menej vhodný než obyčajný "kryštál". Týka sa to predovšetkým sirupov s vysokým obsahom voľnej fruktózy - agávového alebo fruktózo-glukózového.

Možno namietnete, že fruktóza je prírodná látka hojne obsiahnutá v ovocí. V ňom jej prítomnosť nevadí? "V ovocí je spolu s fruktózou zároveň obsiahnuté aj veľké množstvo vlákniny, ktorá zvyšuje okrem iného sýtivosť, a enzýmy, ktoré cukry štiepia," vysvetľuje Ing. Střítecká.

Priemyselný glukózo-fruktózový sirup sa v spotrebiteľskom balení bežne nepredáva. Podarilo sa nám však zohnať mexickú špecialitu - sirup z agáve od spoločnosti Alnatura. V podstate je to prírodná obdoba fruktózo-glukózového sirupu - obsahuje 56% fruktózy a 20% glukózy. Z dôvodu nízkeho glykemickému indexu bol ešte nedávno vyzdvihovaný ako vhodná náhrada cukru. V súčasnej dobe sa pozornosť od neho odvracia z dôvodu nepríjemných dôsledkov konzumácie fruktózy.

Možno namietnete, že fruktóza je prírodná látka hojne obsiahnutá v ovocí. V ňom jej prítomnosť nevadí? "V ovocí je spolu s fruktózou zároveň obsiahnuté aj veľké množstvo vlákniny, ktorá zvyšuje okrem iného sýtivosť, a enzýmy, ktoré cukry štiepia," vysvetľuje Ing. Střítecká.

 

Cukor z javora

Poslednou kategóriou sú prírodné tekuté sladidlá, ktoré obsahujú sacharózu. V našej tabuľke ich reprezentuje javorový sirup Maple Syrup značky Cook with M & S. Vyrába sa zahusťovaním miazgy z javora cukrového a za jeho sladkou chuťou je 64% obsah cukru, čím sa v porovnaní s ostatnými zaradil na posledné miesto. Javorový sirup však nie je len sladidlo, má aj špecifickú chuť. Na základe čistoty a najmä farby sa javorové sirupy delia do niekoľkých akostných tried. 

Pri prieskume trhu nás zaujal výrobok, ktorý má podobný obal ako javorový sirup, v skutočnosti sa však jedná o jeho napodobeninu. Obal Natural Original Canadian Maple Taste Syrup značky Steeves Maples deklaruje len 2% javorového sirupu, ktorý tu slúži pravdepodobne len na ochutenie. Poznávacími znakmi týchto alternatívnych produktov sú len trochu nižšie ceny a zloženie, ktoré deklaruje použitie cukru a arómy. Spotrebiteľovi môže pomôcť obchodný názov, ktorý síce väčšinou krúži okolo Kanady či javora, ale nikdy neobsahuje priamo názov "Maple Syrup".

Najväčšími producentmi javorového sirupu sú Kanada a Spojené štáty americké. Obaja konkurenti označujú kvalitu predávaných sirupov odlišným spôsobom. A aby nebolo zmätku dosť, USA škálu pred rokom kompletne zmenilo. Na produktoch predávaných u nás nie je žiadne označenie kvality povinné, uvádza sa však často ako dobrovoľná informácia. V súčasnej dobe sa v Kanade javorové sirupy triedia podľa farieb do stupňov 1 až 3. V USA sa skôr používalo aj u nás známe delenie do štyroch tried AA až C. To však už neplatí, dnes je komerčne predávaný sirup vždy triedy A, ktorá sa delí podľa farebných odtieňov do kategórií Golden, Amber, Dark a Very Dark. Čím je sirup tmavší, tým je jeho cena nižšia. Veľmi tmavé druhy sa používajú na pečenie a priemyselné spracovanie. Klasifikácia v USA zaviedlo pre priemyselné využitie osobitnú triedu "Processing Grade", ktorá môže vykazovať horšie senzorické vlastnosti ako sirup určený na priamu konzumáciu.

Vzácny sirup z cukrovej repy

Zoznam tekutých sladidiel by sme mohli zakončiť výrobkom veľmi tradičným sirupom z cukrovej repy. Vznikol v časoch, keď ľudia ešte nepoznali technológiu získavania kryštalickej sacharózy. V podstate ide o zahustenú šťavu získanú z varenej cukrovej repy. Má tmavo hnedú farbu, jemnú karamelovú vôňu a niekomu by mohol pripomínať hustú melasu. Na rozdiel od nej má však nižší "jedlý" podiel minerálnych látok, cez 60% repného cukru a zaujímavý je aj obsah vlákniny. Nami zakúpený sirup Rheinischer Zuckerrübensirup od firmy Grafschafter Goldsaft mal 5,4 g / 100 g. Musíme dodať, že hoci sa u nás historicky vyrábal vo veľkom aj podomácky, dnes sa zháňa pomerne ťažko a nám sa podarilo kúpiť len sirup nemeckého pôvodu. 

Cukrové sirupy

 • Marks & Spencer/Cook with M&S Golden Syrup

  hmotnost 680 g

  cena 81,90 Kč

  cena za 100 g 12 Kč

  složení sirup z částečně invertovaného cukru

  sacharidy 85,3 g/100 g

  z toho cukry 84,4 g/100 g

  vláknina 0,5 g/100 g

  sůl 0,38 g/100 g

  tuky 0,1 g/100 g

  bílkoviny 0

  popis podle etikety částečně invertovaný cukrový sirup

  profil obsažených cukrů směs glukózy a fruktózy (45 %), sacharóza (39 %)

  glykemický index 63

  prodejce/výrobce Marks & Spencer plc., UK

  země původu Velká Británie

 • Lidl/Marlene Blossom Honey

  hmotnost 500 g

  cena 95,90 Kč

  cena za 100 g 19,20 Kč

  složení květový med

  sacharidy 81,5 g/100 g

  z toho cukry 75,7 g/100 g

  vláknina 0

  sůl 0

  tuky 0

  bílkoviny 0

  popis podle etikety květový med

  profil obsažených cukrů směs glukózy a fruktózy (72 %), sacharóza (3 %)

  glykemický index 58

  prodejce/výrobce Lidl Česká republika v.o.s., Praha

  země původu země EU a mimo EU

 • Alnatura Bio Agaven Dicksaft

  hmotnost 350 g

  cena 72,90 Kč

  cena za 100 g 20,80 Kč

  složení zahuštěná agávová šťáva

  sacharidy 75 g/100 g

  z toho cukry 75 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl <0,1 g/100 g

  tuky <0,1 g/100 g

  bílkoviny <0,1 g/100 g

  popis podle etikety agávová zahuštěná šťáva

  profil obsažených cukrů fruktóza (56 %), glukóza (20 %)

  glykemický index 20 až 30

  prodejce/výrobce Alnatura GmbH, Bickenbach, Německo

  země původu Mexiko

 • CountryLife Bio Rýžový sirup

  hmotnost 351 g

  cena 61,90 Kč

  cena za 100 g 17,60 Kč

  složení rýže 80 %, pitná voda

  sacharidy 96 g/100 g

  z toho cukry 74 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0,001 g/100 g

  tuky 0,4 g/100 g

  bílkoviny 1,1 g/100 g

  popis podle etikety sirup rýžový

  profil obsažených cukrů glukóza (23 %) a maltóza (31 %)

  glykemický index 98

  prodejce/výrobce CountryLife s.r.o., Beroun

  země původu země EU a mimo EU

 • CountryLife Bio Kukuřičný sirup

  hmotnost 351 g

  cena 67,90 Kč

  cena za 100 g 19,30 Kč

  složení kukuřice 80 %, pitná voda

  sacharidy 95 g/100 g

  z toho cukry 74 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0,001 g/100 g

  tuky 0,5 g/100 g

  bílkoviny 1,3 g/100 g

  popis podle etikety sirup kukuřičný

  profil obsažených cukrů glukóza (24 %) a maltóza (32 %)

  glykemický index 98

  prodejce/výrobce CountryLife s.r.o., Beroun

  země původu země EU a mimo EU

 • Steeves Maples Natural Original Canadian Maple Taste Syrup

  hmotnost 375 g

  cena 199 Kč

  cena za 100 g 53,10 Kč

  složení tekutý cukr, javorový sirup 2 %, přírodní aroma

  sacharidy 83 g/100 g

  z toho cukry 72 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0

  tuky 0

  bílkoviny 0

  popis podle etikety originální kanadský sirup, sladký sirup s javorovým sirupem

  profil obsažených cukrů sacharóza

  glykemický index není k dispozici

  prodejce/výrobce Canadian syrup Inc., Elgin, Kanada

  země původu Kanada

 • Marks & Spencer/Cook with M&S Black Treacle

  hmotnost 680 g

  cena 109,90 Kč

  cena za 100 g 16,20 Kč

  složení sirup z invertního cukru, melasa

  sacharidy 77,9 g/100 g

  z toho cukry 67,4 g/100 g

  vláknina 0

  sůl 0,15 g/100 g

  tuky 0,2 g/100 g

  bílkoviny 0,6 g/100 g

  popis podle etikety tmavá melasa s invertním cukrem

  profil obsažených cukrů směs glukózy s fruktózou (1:1), sacharóza

  glykemický index 55

  prodejce/výrobce Marks & Spencer plc., UK

  země původu Velká Británie

 • Grafschafter Goldsaft Rheinischer Zuckerrübensirup

  hmotnost 500 g

  cena 68 Kč

  cena za 100 g 13,60 Kč

  složení cukrová řepa

  sacharidy 69 g/100 g

  z toho cukry 66 g/100 g

  vláknina 5,4 g/100 g

  sůl 0,03 g/100 g

  tuky <0,5 g/100 g

  bílkoviny 2,3 g/100 g

  popis podle etikety řepný sirob

  profil obsažených cukrů sacharóza

  glykemický index není k dispozici

  prodejce/výrobce Grafschafter Krautfabrik, Meckenheim, Německo

  země původu Německo

 • CountryLife Bio Datlový sirup

  hmotnost 351 g

  cena 67,90 Kč

  cena za 100 g 19,30 Kč

  složení sušené datle 75 %, voda

  sacharidy 64 g/100 g

  z toho cukry 64 g/100 g

  vláknina neuvedeno

  sůl 0,001 g/100 g

  tuky 0,6 g/100 g

  bílkoviny 1 g/100 g

  popis podle etikety sirup datlový

  profil obsažených cukrů směs glukózy a fruktózy (60 % ), sacharóza (3 %)

  glykemický index není k dispozici

  prodejce/výrobce CountryLife s.r.o., Beroun

  země původu země mimo EU

 • Marks & Spencer/Cook with M&S Maple Syrup

  hmotnost 320 g

  cena 219 Kč

  cena za 100 g 68,40 Kč

  složení javorový sirup

  sacharidy 67,1 g/100 g

  z toho cukry 63,7 g/100 g

  vláknina 0,5 g/100 g

  sůl 0,03 g/100 g

  tuky 0,4 g/100 g

  bílkoviny 0

  popis podle etikety javorový sirup

  profil obsažených cukrů sacharóza

  glykemický index 54

  prodejce/výrobce Marks & Spencer plc., UK

  země původu Velká Británie


Diskusia

 • Liběna K. 12.9.2018 23:00

  Koupila jsem si v obchodnim řetězci Javorový sirup - tedy alespoň jsem si to myslela , než jsem zjistila že je to pouze cukrový roztok s 2% javorového sirupu za cca 250 Kč.
  Tohle mi přijde jako skutečný podvod na zákazníka .
  Cukrový roztok si udělám za pár korun doma. Místo hodnotných látek , které obsahuje skutečný javorový sirup jsem akorát pěkně vytočená, že je vůbec možné toto prodávat.

  reagovať

  R R
 • Petr Š. 21.9.2016 17:21

  Velmi zajímavý článek, stejně jako D test a pořad A dost. Já mám spíš dotaz. Jako slabý diabetik ( 6,9-7,7), cukr nepoužívám. Občas zhřeším jogurtem, kouskem čokolády, pivem ale jinak se cukru snažím vyhnout. Kávu mám rád, ale tu hořkou nedám. No a tak požívám buď agávový sirup a nebo xylitol. No a teď si vůbec nejsem jist, zda je to dobře....Poradí někdo???

  reagovať

  R R
  • Redakce dTest 22.9.2016 09:44

   Dobrý den,

   děkujeme za Váš zájem. Na Vámi položený dotaz bohužel nemůžeme odpovědět a raději doporučujeme konzultaci s Vaším lékařem.

   reagovať

   R R
 • Jaroslav K. 12.9.2016 08:17

  Bohužel nejsem předplatitelem D testu( pro důchodce vysoká cena), nicméně pečlivě sleduji informace, zasílané na mou adresu. Po přečtení tohoto článku jsem se ale zamyslel nad tím,jaký praktický význam má ono vyhodnocení alternativních a snad i zdravějších sladidel,nežli řepný cukr.
  Nejsem pravidelným zákazníkem prodejen s bio produkty, nicméně mám alespoň částečný přehled o prodejních cenách. A z toho mi vyplývá, že řídit se doporučeními,uvedenými v článku a snažit se nahrazovat v domácnosti řepný cukr ku př. zdravějším javorovým sirupem mi připadá jako sci fi. Zajímalo by mně, kolik českých domácností si může tento zdravější luxus dovolit. 2%-4% ? Nejsem si jistý, možná ještě méně!
  Právě D test vždy vyniká významem svých článků tím, že je schopen poučit a ovlivnit nejen naše standardní nákupy, ale též informovat o nevhodných výrobcích, včetně potravin.
  U tohoto článku mi právě ta použitelnost informací připadá jako výlučná spíše pro české milionáře....

  reagovať

  R R
  • Jindřich Š. 21.9.2016 15:18

   Pane Jaroslave je vidět, že se snažíte počítat, ale myslim že vám to asi moc nejde, skuste si stoupnout u východu namátkově vybraných marketů v ČR a potom si trochu projděte statistiku potom se podívejte do bufetů na sedící chudé na lavičkách a zjistíte že každý kdo má v ruce cigaretu popíjí pivo nebo jede na dovolenou kupuje si značkové oblečení má auto tak každý tento člověk si může kupit javorový sirup a tak si musíte připustit že ho prosrtě nechce toď vše.

   reagovať

   R R
  • Redakce dTest 21.9.2016 11:48

   Dobrý den,

   v tomto článku jsme chtěli především přinést alespoň základní informace o tom, co je podstatou jednotlivých cukrových sirupů, z čeho se tato sladidla získávají a také jsme chtěli vysvětlit případné nejasnosti ohledně terminologie sirupů na etiketách potravin.
   Otázku, zda je možné některý z těchto sirupů považovat za zdravější alternativu krystalového cukru jsme položili mimo to.

   reagovať

   R R
  • Jiří C. 13.9.2016 12:59

   Dobrý den, nechápu ty zahořklé řeči o milionářích... Já mám lahvičku javorového sirupu doma a vydrží mi cca 3 měsíce - to unesu i jako "nemilionář". Tvrdíte, že si to můžou dovolit 2-4% domácností - jak jste na to přišel? Zkuste se zamyslet nad tím, kolik % populace vyhodí tísíce Kč měsíčně za cigarety - to jsou všechno milonáři??
   Když se chce, všechno jde...

   reagovať

   R R
   • Jaroslav K. 13.9.2016 15:15

    Dobrý den, asi jsme si vzájemně nerozuměli- vycházím z toho, že článek nesl doporučení, ČÍM nahradit řepný cukr. Pokud mi snad chcete tvrdit, že ve vaší domácnosti s lahvičkou javorového sirupu vydržíte dva tři měsíce,aniž byste používali řepný cukr, tak klobouk dolů !
    Jinak, o těch cigaretách s vámi plně souhlasím, ale uznejte, že od sladidel k cigaretám je přede jen kousek daleko, komentátoři tomuto stylu obvykle říkají oslí můstek.

    reagovať

    R R
   • Jiří C. 13.9.2016 13:02

    v předposlední větě jsem chtěl samozřejmě napsat "milionáři"

    reagovať

    R R
  • Lenka D. 12.9.2016 13:19

   Nejsem milionář a při tom nepovažuji tento článek za zbytečný. Proč by se nedalo používat alespoň částečně těchto sirupů, či medu jako náhražky cukru? Ano, cena může použití limitovat, ale pokud člověk omezí konzumaci cukrů celkově, a přiznejme si, že většina populace ČR to s jeho spotřebou hodně přehání, pak už se dá najít prostor na nákup těchto sladidel. I s mým velmi nízkým platem jsem schopná ke slazení používat z poloviny med a javorový sirup a k tomu si i předplácet dtest. A řekla bych, že nějakých 850,- ročně se vám brzy vrátí, pokud využijete možnost nakupovat dle testů v dtestu. Ty Vám dokáží ušetřit poměrně hodně peněz.
   Samozřejmě je ale jasné, že se najdou ti, kteří obsah článku nevyužijí, nebo případně jim nebude připadat zajímavý, ale dokud je tu i druhá polovina, pak si myslím, že už to za tu práci se sepsáním stojí. Už jen pro lepší orientaci v druzích sacharidů a jejich vlivu, či způsobu výroby. Taky třeba přeskakuji články s testy dětských autosedaček, protože zatím nemám děti, tím ale nijak nesnižuji potřebu takových testů. Prostě jen nepatřím do cílené skupiny.

   reagovať

   R R
   • Olga Z. 20.9.2016 12:34

    Takový test rozhodně není zbytečný. Já patřím např. do kategorie matka s malým dítětem a o zdravější způsoby stravování se logicky nejen kvůli svému dítěti zajímám. A k milionářům teda taky nepatříme. Doma ale máme javorový sirup, melasu, sladěnku, agávový i rýžový sirup. Sladíme pouze při pečení a tady je taky v článku obsažená výborná rada - nahradit část mouky zeleninou z odšťavňovače. Pak je třeba i méně cukru. Výborný je také karob. Cukr jsem naposledy použila tak před rokem...

    reagovať

    R R

Prihlásiť