Ako testujeme

Podiel skúšok na celkovom hodnotení
 
Sušenie 50%, obsluha 25%, hlučnosť 10%, konštrukcia a spracovanie 5%, bezpečnosť 5%, spotreba elektrickej energie 5%.
 
Limity hodnotenie
 
Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitovaná hraničnej hodnoty. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Sušenie

Hodnotili sme, ako kvalitne dokážu prístroje usušiť jablká, jahody, hrozno, huby a hovädzie mäso. Hlavnou časťou testu bolo senzorické hodnotenie, ktoré zahŕňalo posúdenie chuti, vzhľadu, textúry, konzistencie (po usušení, aj po 24 hodinách) a rovnomernosť usušenia všetkých kusov na rovnakom podnose. Merali sme tiež čas sušenia a jeho účinnosť, teda pomer hmotnosti potravín pred a po vysušení. Nezabudli sme ani na zhodnotenie celkovej rovnomernosti sušenia, ktoré zohľadňuje spracovanie potravín na rôznych sušiacich podnosoch.

Pri sušení sme dodržiavali odporúčania výrobcov.

Ovládanie

Sušičky sme posudzovali z hľadiska užívateľskej ústretovosti. Oceňovali sme napríklad zrozumiteľný a prehľadne členený návod, jednoduché zostavenie, plnenie a najmä čistenie prístroja.

Hlučnosť

Hlučnosť sme hodnotili na základe merania ale aj subjektívnym posudzovaním vydávaného zvuku prístrojmi v prevádzke.

Spotreba energie

Zaznamenávali sme spotrebu energie počas sušenia aj v stave stand-by.

Konštrukcia a spracovanie

Laboratórni experti hodnotili pevnosť a stabilitu konštrukcie, vhodnosť umiestnenia tlačidiel alebo odolnosť povrchu voči poškriabaniu.

Bezpečnosť

Podľa príslušnej normy sme overovali „elektrickú“ bezpečnosť. Ďalej sme merali teplotu na  rôznych miestach povrchu prístroja a  zaznamenávali sme tú najvyššie nameranú.