ESC: Horúci problém nazývaný geoblocking

Obsah říjnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2019 Obsah říjnového vydání

Publikované v časopise 7/2016

Obsiahly balíček návrhov z dielne Európskej komisie nedávno ukázal, ako by sa mohla posilniť pozícia spotrebiteľov nakupujúcich online na jednotnom európskom trhu. Jedna z riešených oblastí je geoblocking, teda nevôľa niektorých podnikateľov, okrem iného, zasielať tovar spotrebiteľom do iných krajín EÚ. Nové pravidlá majú konkrétne určiť, za akých okolností nie je možné toto obmedzenie použiť.

Európska komisia chce spotrebiteľom a spoločnostiam umožniť jednoduchší a istejší online nákup, ale aj predaj tovaru a služieb v celej Únii. Pravidlá navrhnuté koncom mája síce nezačnú platiť ihneď. Musia ich ešte prerokovať na pôde Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Zameriavajú sa napríklad na jeden z problémov, ktorému spotrebitelia v Európe čelia doslova denne. Mnohí podnikatelia im nechcú zasielať tovar či poskytovať službu, ak sú z inej krajiny EÚ ako podnikateľ sám.

Doteraz sa spotrebitelia rôznymi spôsobmi snažili týmto obmedzeniam vyhnúť. Zapájajú sa do objednávok svojich kamarátov v krajine obchodníka a nechávajú si balíčky zasielať na ich adresy. Ale ani to nemusí pomôcť. Jedno martýrium s geoblockingom si prežil český spotrebiteľ, ktorý si chcel objednať topánky z nemeckého e-shopu. Jeho prevádzkovateľ avizoval, že doručuje iba na adresy v Nemecku. Ako sa ale ukázalo, nebola to celkom pravda.

Kvôli obchodným podmienkam e-shopu skúsil Čech postupne tri spôsoby doručenia obuvi:

  1. nechal si poslať obuv kamarátke v Nemecku, ktorá ju objednala z Nemecka a zaplatila spotrebiteľovou českou kartou - transakcia sa síce uskutočnila, ale druhý deň bola zrušená;
  2. objednal si obuv z českého počítača so zaslaním na adresu inej kamarátky v Mníchove - transakcia sa síce uskutočnila, ale druhý deň bola zrušená;
  3. objednal topánky z českého počítača na adresu nemeckej spoločnosti, ktorá sa zameriava na zasielanie do Českej republiky - transakcia sa síce uskutočnila, ale druhý deň bola zrušená;

Predajca informoval spotrebiteľa, že objednávka bola zrušená z „bezpečnostných dôvodov“, pretože tovar nebol objednaný z počítača v Nemecku, teda z nemeckej IP adresy.

Komisii ide o to, že ak vstúpi spotrebiteľ v inej krajine EÚ do kamenného obchodu, tiež po ňom jeho majiteľ nepožaduje preukaz totožnosti, na základe ktorého by schválil nákup či upravil cenu a nákupné podmienky. V internetovom svete sú ale spotrebitelia presmerovaní na internetovú stránku určitej krajiny, alebo sú požadované platby debetnou alebo kreditnou kartou z určitej krajiny. Takáto diskriminácia nemá v rámci jednotného trhu so zamýšľaným voľným pohybom tovaru a služieb svoje miesto.

Nová legislatíva by mala v nadväznosti na platnú smernicu o službách vyjasniť, kedy nesmie dochádzať k geoblockingu či inej forme diskriminácie. Ide o situácie, keď tovar nie je odoslaný do inej krajiny spotrebiteľa, ktorý si tovar buď vyzdvihne osobne, alebo si ho nechá poslať na adresu v krajine obchodníka tak isto ako jeho tamojší zákazníci. Ide tiež o dostupnosť elektronických služieb, ako sú klaudové služby, hosting webových stránok a pod. Podnikatelia sa ale nemusia obávať. Povinnosť doručovať v celej EÚ nemá byť zavedená.

 

Európske spotrebiteľské centrum (ESC) poskytuje spotrebiteľom informácie o ich právach na jednotnom európskom trhu. Právnici ESC bezplatne pomáhajú spotrebiteľom riešiť ich problémy s obchodníkmi z iných krajín EÚ, Islandu či Nórska.

Kontakty na ESC SR:
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
e-mail: info@esc-sr.sk
telefón:+421 24854 2019
http://www.esc-sr.sk


Prihlásiť