Ako testujeme projektory

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

  • obraz: 70 %
  • ovládanie: 20 %
  • vzťah k živ. prostrediu: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Obraz

Kvalitu premietaného obrazu posudzovali piati hodnotiaci, dvaja experti a traja vyškolení laici so záujmom o danú problematiku. Testovacia miestnosť bola dostatočne tmavá, aby vynikol kontrast zobrazovaných scén. Vzdialenosť projektora od premietacieho plátna bola nastavená tak, aby uhlopriečka obrazu dosiahla jeden a pol metra. Hodnotiaci sedeli približne 2,2 m od plátna. Pri každom modeli sa hodnotilo premietanie farebných fotografií (s dostatkom detailov na okrajoch; skúška sa následne po kalibrácii zopakovala), prezentácií s grafickými prvkami (v ktorej sú okrem iného použité aj menej sýte farby a čiernobiele vzory), filmových scén (s dostatkom detailov, rýchlym pohybom a tmavšími farbami) a videohier (zvolil sa titul s pretekmi s presnými detailmi a svižnou animáciou). Pri modeloch, ktoré to umožňujú sme testovali aj trojrozmernú projekciu. Pre DLP projektory sme používali kompatibilné 3D DLP-Link okuliare, LCD modely vyžadovali 3D RF-Link okuliare, ktoré sa používajú aj pri 3D televízoroch. Úlohou hodnotiacich bolo posúdiť obraz z niekoľkých hlavných hľadísk - ostrosti, farieb, kontrastu a celkového dojmu.

Sledovali sme aj to, ako si projektor poradí so skosenou projekciou, pokiaľ nie je umiestnený kolmo k stredu plátna. Do hry v tomto prípade vstupovali schopnosti nástrojov pre korekciu lichobežníkovitého skreslenia (keystone) a takzvaný lens shift, čo je funkcia umožňujúca posun objektívu.

Nie vždy sa pošťastí, že môžete premietať v absolútnej tme, preto sme zisťovali, do akej miery sa na kvalite projekcie negatívne odrazí denné svetlo. Skúška použiteľnosti vo svetlom prostredí spočívala v meraní svetelného toku podľa štandardu IEC EN 61947-1.

Na celkovej známke za kvalitu obrazu sa okrem subjektívnych vizuálnych skúšok podieľali aj technické testy, pri ktorých sa okrem iného meria kontrast, jas, svetelný tok a jeho distribúcia.

Ovládanie

Známka za ovládanie sa skladá z dvoch hlavných hodnotení. V návode na použitie sa posudzuje jeho štruktúra, obsažnosť, zrozumiteľnosť aj našepkávač v menu a označenie na výrobku.

Bežným hodnotením sa rozumie hodnotenie inštalácie a údržby, práca so zoomom a zaostrovaním, ovládacie prvky, hlavné používateľské ponuky, nastavenie a diaľkový ovládač .

Vzťah k životnému prostrediu

Hlučnosť prístroja sme hodnotili subjektívne (dvomi expertmi) aj objektívne (meraním akustického tlaku v rôznych smeroch od projektora) v štandardnom aj ekonomickom režime.

Spotrebu elektrickej energie sme merali v stand-by móde, v bežnom aj v ekonomickom režime.

Prípadné problémy so zahrievaním sme zisťovali meraním maximálnej teploty krytu projektora po hodinovej prevádzke v miestnosti so štandardizovanými podmienkami.

Všetky projektory sme skontrolovali, či nemajú ostré rohy, hrany alebo príslušenstvo, ktoré by predstavovalo riziko poranenia.

Do tejto skupiny skúšok patrí aj zistenie, či sa v používateľských manuáloch alebo návodoch uvádza informácia o likvidácii starej lampy.

Nezabudli sme ani na elektrickú bezpečnosť. Všetky testované prístroje sú v tejto oblasti bezchybné. Elektrická bezpečnosť však nezavážila pri hodnotení.

Prihlásiť