Ako testujeme přímočaré pily

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Řezání 50 %, obsluha 25 %, zátěžové zkoušky 10 %, zdravotní dopad 10 %, bezpečnost 5 %

Řezání

Všechny modely byly kvůli zajištění srovnatelnosti výsledků vybaveny stejnými řezacími plátky (WILPU) nebo kvalitativně srovnatelnými standardními plátky o délce 10 cm. Pokud byly součástí příslušenství řezací plátky, vyzkoušeli jsme i jejich výkon.

Při praktických zkouškách jsme řezali dřevěné materiály: MDF (polotvrdá dřevovláknitá deska) o tloušťce 19 mm, dřevotřísku o tloušťce 38 mm a bukové dřevo o tloušťce 45 mm. S každou pilou, která byla vybavena funkcí kyvného pohybu (neboli předkyvu, předkmitu), jsme řezali MDF a dřevotřísku i se zapnutou funkcí na nejvyšší stupeň a sledovali rozdíly. Řezali jsme i kovové desky o šířce 50 mm a průměru 4 a 8 mm. Hodnotili jsme rychlost a kvalitu řezu. V případě dřevěných materiálů jsme sledovali kvalitu řezu na horní i spodní straně.

V rámci zkoušek úhlové přesnosti s přesnosti řezu jsme do kuchyňské desky vyřezávali křivku podobnou sinusoidě se stále se zmenšujícím poloměrem kruhu. Účelem tohoto testu bylo zjistit, jak si pily poradí se zaoblenými řezy. Na stejném materiálu, tedy kuchyňské desce, jsme zkoušeli také přesnost kolmého a zkoseného řezu a hodnotili jsme i to, jestli je plátek rovnoběžný se saněmi.

Obsluha

V rámci hodnocení obsluhy sledovali laboratorní experti jednotlivé aspekty používání pil a své poznatky promítli do souhrnné známky za celkový dojem. Zaměřili se na rozměry, hmotnost a ergonomii přístroje, na délku přívodního kabelu, na snadnost výměny řezacích plátků, nastavení sklonu řezu, nastavení počtu kmitů a kyvného pohybu, na dostatečnou viditelnost naváděcí linky nebo také na rozdíly v ovládání pily levákem a pravákem.

Zdravotní dopad

V rámci praktických zkoušek odborníci hodnotili míru vibrací i hlučnosti jednotlivých pil. Dále se zaměřili na systémy odfuku nebo odsávání pilin a také na provedení vývodu vzduchu z přístroje, který může foukat piliny směrem do obličeje.

Všechny rukojeti a plastové kryty jsme nechali prověřit na přítomnost nežádoucích látek. Ve změkčené části rukojeti jsme hledali polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) uvedené na seznamu REACH a v krytech přístrojů jsme zjišťovali přítomnost nežádoucích ftalátů.

Zátěžové zkoušky

Každá pila prošla dlouhým testem životnosti. Na každé pile se postupně vystřídala pětice odborníků, z nichž každý nařezal 120 metrů dřevotřísky (19 mm tloušťka), přičemž prvních 60 metrů řezal se zapnutým kyvným pohybem na maximální stupeň a dalších 60 metrů řezal bez kyvného pohybu. Pak přeřezal 2 cm širokou a 4 mm tlustou kovovou desku a nakonec ještě přístroj 200krát zapnul a vypnul. Zkouška probíhala v pravidelných intervalech: 10 minut řezání, 10 minut odpočinek.

Při testu životnosti jsme hodnotili také jiné problémy, které se v jeho průběhu objevily: například opotřebované uhlíky, problémy s převodovkou nebo uchycením plátků, samovolné zapínání kyvného pohybu nebo vypínání přístroje a další. Tyto nedostatky se pak projevily na celkové známce zátěžových zkoušek.

Při pádových zkouškách jsme každou pilu nechali spadnout na beton z výšky jednoho metru a hodnotili následky pádu.

Prihlásiť