Výsledky nezávislých srovnávacích testů výrobků on-line

Obsah februárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah februárového dTestu

Vydané: 20.10.2008   

V patnáctém roce své existence vstupuje TEST do nové éry. Právě spuštěné nové webové stránky časopisu přináší kromě elektronické podoby aktuálního vydání i archiv starších testů a pohodlné interaktivní vyhledávání ve výsledcích zkoušek. Stejně jako tištěné vydání časopisu TEST jsou webové stránky zcela nezávislé a bez reklam.
 Spuštění nového webu www.dtest.cz je součástí změn, které sledují rozšíření nabídky služeb pro spotřebitele. „Cílem našeho časopisu je být spolehlivým a nezávislým průvodcem a rádcem všem, kdo chtějí dobře nakupovat,“ shrnula strategii TESTU šéfredaktorka Ida Rozová. „Dobrý nákup je takový, při kterém nakoupíte kvalitní výrobky a ještě dokážete ušetřit,“ dodala. „Jak je to snadné s časopisem TEST ukazuje příklad dvou hypotetických rodin, které nakoupily srovnatelné výrobky; jedna se řídila výsledky našich testů, druhá reklamou a nákup příliš nerozvažovala. Úspora při velkém nákupu výrobků do domácnosti činila přes sto tisíc korun, a to při jejich vyšší kvalitě,“ uzavírá Rozová.
 
Nové webové stránky přináší předplatitelům možnost prohlížení výsledků nejen aktuálních testů, ale i těch, které byly publikované dříve. Navíc umožňují vyhledávání podle jednotlivých kategorií, ale i konkrétních výrobků. Testy na stránkách www.dtest.cz jsou základem největší databáze výsledků objektivních a nezávislých testů, podle níž mohou nakupovat kvalitní zboží nejen spotřebitelé, ale i podnikatelské subjekty. Tato unikátní databáze je jedinou v České republice.

TEST se tak svou nabídkou vyrovnává svým sesterským organizacím v západní Evropě, jako je např. německá Stiftung Warentest, které již spotřebitelům webové archivy a další služby nabízejí.

Přístup na webové stránky je součástí nového předplatného, které TEST nabízí všem stávajícím i novým předplatitelům. Kromě dvanácti vydání časopisu s rozšířeným obsahem předplatitelé získají přístup ke zmíněným webovým stránkám, ale i odborné poradenství v oblasti kvality výrobků a jiných spotřebitelských témat. Nové předplatné stojí 49 korun měsíčně, tedy 588 korun ročně. Časopis TEST lze i nadále zakoupit ve volném prodeji, nicméně přístup na webové stránky je pouze pro předplatitele časopisu.

Časopis TEST vydávaný Občanským sdružením spotřebitelů TEST není financován z příjmů z reklamy a veškeré náklady na testy prováděné v odborných laboratořích hradí z příjmu z předplatného a z veřejných zdrojů. Časopis TEST je jediný časopis v České republice, který publikuje nezávislé a objektivní testy výrobků.        

Časopis TEST, Občanské sdružení spotřebitelů TEST
15. října 2008

Kontakty:
Ida Rozová, dtest@dtest.cz, 603 519 101

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu TEST. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2007 publikovalo sdružení na stránkách časopisu TEST informace o 7302 výrobcích, varovalo před 471 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 467 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je členem mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT).

Diskusia

Prihlásiť