Test drevných peliet 2015

Publikované v časopise 9/2015

Obľuba drevných peliet v posledných rokoch kontinuálne rastie. Predstavujú finančne zaujímavú alternatívu k vykurovaniu zemným plynom či elektrikou, sú priateľskejšou voči prírode ako uhlie a je s nimi menej práce ako s klasickým drevom. Test navyše ukázal, že pelety na českom trhu sú kvalitné a väčšinu z nich môžeme odporučiť. Odhalili sme však aj niekoľko výrobkov nevyhovujúcich norme.

Drevné pelety sú moderným, ekologicky šetrným, obnoviteľným zdrojom energie využívaným stále viac v domácnostiach. Malé granule s priemerom 6 mm a dĺžkou do 40 mm sa lisujú za vysokých teplôt v špeciálnych peletovacích linkách a obsahujú len malé množstvo vody. K výrobe sa používajú piliny, hobliny a ďalší odpad bez spojiva a chemických prísad vznikajúcich pri spracovaní dreva, ktorý by inak nenašiel efektívne využitie. Pri ich horení sa teda neuvoľňujú prakticky žiadne škodliviny.

Z hľadiska kvality sa pelety delia do troch tried. Najprísnejšie požiadavky sú na triedu A1, do ktorej patria pelety z kmeňového dreva a chemicky neošetrených zvyškov dreva s veľmi nízkym obsahom popola. Do triedy A2 sa radia pelety s nepatrne vyšším obsahom popola, ktoré môžu byť vyrobené aj z celých kmeňov bez koreňov a zvyškov po ťažbe dreva.

Otestovali sme pre vás 14 produktov. Väčšina nás potešila, objavili sa ale aj hriešnikov, ktorí v teste úplne prepadli. Okrem samotnej kvality peliet sme sledovali aj dodržanie deklarácie na obale. Ukázalo sa, že nie všetci výrobcovia uvádzajú správnu triedu.


Testované výrobky - dřevěné pelety (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Drevné pelety (14 výrobků)
poslední aktualizace: 3.9.2015


Prihlásiť