Reakce na komentář gpscentra k testu outdoorových navigací

Obsah októbrového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah októbrového dTestu

Zveřejňujeme odpovědi na námitky vůči testu outdoorových navigací (dTest 6/2015), které byly publikovány na facebookovém profilu gpscentrum. Doufáme, že následující informace a komentáře pomohou testu lépe porozumět.

Vaše první výtka se týkala udávané průměrné ceny výrobku. Průměrná cena se v našich testech objevuje pravidelně již řadu let a má za úkol nastínit běžnému spotřebiteli cenu, za kterou může testované výrobky zakoupit v obchodní síti. Proto neuvádíme jednu jedinou cenu doporučenou výrobcem, ale průměrnou cenu, kterou získáváme díky spolupráci s internetovým srovnávačem Heureka.cz. Konkrétní cenu neuvádíme, neboť ta by neměla vypovídací hodnotu o situaci na trhu, ale naopak by mohla poškodit některé prodejce. Průměrná cena je proto jedinou možnou cestou, kterou můžeme uvádět, aniž bychom někoho upřednostňovali.

Kromě cyklonavigací jsou v testu i turistické navigace. Jak navíc sám píšete, cyklonavigace jsou speciálním segmentem outdoorových navigací a mnoho cyklonavigací lze zároveň používat i jako turistické, proto nevidíme v označení tohoto testu žádný problém.

Na začátku Vašeho komentáře sice píšete, že Vaše reakce není zaměřena na hodnocení navigací, ovšem o pár řádku níže se pozastavujete nad tím, jak je možné, že Garmin modely Oregon 600 a GPSMAP dostaly stejné uspokojivé hodnocení. Ačkoli z Vašeho pohledu to může vypadat, že GPSMAP by měl být díky krytému displeji odolnější, naše testy Vaši pouhou domněnku nepotvrdily. Toto tvrzení máme podloženo odbornou laboratorní zprávou, kterou nám dodala specializovaná zahraniční laboratoř.

Absence držáku na kolo u turistických navigací nebyla hodnocena, přestože v tabulce je znázorněn křížek. Kvůli nedostatku místa jsme používali společnou legendu pro všechny tři tabulky, proto mohlo být grafické znázornění této výbavy trochu matoucí. Za to se omlouváme. Na webu je tato informace uvedena korektně.

Pod celkovou známkou „Vybavenost“ se skrývá řada dílčích parametrů a zkoušek, ve kterých hodnotíme daleko více aspektů, než které zmiňujete ve svém komentáři. Mluvíme bezmála o osmdesáti dílčích hodnotách zahrnujících například hardware, možnosti přenášení, aktualizační postupy, pomocné funkce, POI a další. Každá z nich má přitom jiný vliv na celkové hodnocení a jejich rozsah nám neumožnil jejich úplné zveřejnění. Některé z těch nejdůležitějších však lze najít v sekci Technické údaje a vybavení.

Abychom předešli situaci, kdy otestovaný výrobek v době publikace výsledků už nebude v prodeji, máme u všech přístrojů, které odesíláme na testování, od výrobce potvrzeno, že v době publikace bude dostupný. Mnoho zařízení je zároveň zasláno do laboratoře některou z partnerských zahraničních spotřebitelských organizací. Mnohdy se může stát, že námi otestované modely už jsou v době vydání v doprodeji a bohužel se nejedná o aspekt, který bychom mohli ovlivnit. Pokud se však ještě nabízí reálná možnost spotřebiteli doporučit, nebo nedoporučit tento výrobek, pokusíme se o to. Někdy je to však těsné.

Při pohledu na stránky výrobce (http://www.garmin.cz/aktualne/aktuality/) to však nevypadá, že by řada eTrex 10/20/30 měla skončit. Naopak je tu uveřejněna zpráva ze dne 2. 7. 2015 „Outdoorové GPS navigace řady eTrex mají vylepšené displeje“, ve které stojí, že tato řada prošla inovací. Přímo od výrobce máme potvrzeno, že model eTrex 10 bude dále na trhu, modely eTrex 20 a eTrex 30 skončily a byly nahrazeny novými modely eTrex 20x a eTrex 30x. Ty mají stejnou cenu, příslušenství a také stejně vypadají, hlavní rozdíl je pouze ve větší kapacitě paměti a vylepšeném displeji. Vaše tvrzení je tedy trochu zavádějící.

U stahovatelných mapových podkladů jsme neměli jistotu, že budou kompatibilní s námi testovanými navigacemi, proto jsme tuto možnost raději neuváděli. Na webu je mimo to mnohem více míst, kde lze stáhnout dodatečné mapové nebo navigační podklady (například POI nebo trasy) a zmínit pouze jeden z nich by bylo nekorektní.

Test outdoorových navigací probíhal jako řada našich testů v mezinárodní spolupráci s dalšími spotřebitelskými organizacemi a každá zaslala do testu své vybrané přístroje. Právě kvůli možnosti výskytu lépe vybavených zařízení v testu neměla přítomnost nebo absence příslušenství, jako jsou snímač kadence šlapání nebo monitor srdečního tepu, na celkové hodnocení vůbec žádný vliv. Zákazník se tak může sám rozhodnout, zda si zakoupí pouze navigaci nebo raději dražší balíček obsahující další výbavu. V textu je navíc zmíněno, že konektivita s dodatečným příslušenstvím, jako jsou senzor srdečního tepu a snímač kadence šlapání, probíhá přes ANT+, přičemž v tabulce je uvedeno, zda je tato funkce podporována.

Možnost dokoupení tohoto příslušenství jsme původně měli v plánu do tabulky uvést, bohužel jsme se potýkali s nedostatkem místa a nakonec jsme museli od tohoto návrhu upustit. Váš komentář nás ovšem přivedl na myšlenku uvést tyto informace dodatečně na webu, abychom spotřebiteli volbu usnadnili. 

U modelu Garmin Edge 810 píšete, že tato navigace ve skutečnosti umožňuje výpočet nejrychlejší a nejkratší trasy, ovšem toto je možné pouze s českými mapovými podklady. Kvůli férovosti laboratorních zkoušek jsme museli nastavit srovnatelné podmínky u všech navigací, proto jsme pracovali pouze se zahraničními mapovými podklady, které tento výpočet neumožňují. A v úvodu textu na to také upozorňujeme, viz. „Na úvod také řekněme, že jsme v rámci mezinárodního testu využívali dostupné evropské mapy. Navigace prodávané u nás jsou často dodávány včetně českých turistických map, které jsou podrobnější a umožňují lepší využití.“

Model Garmin Oregon 600 skutečně ANT+ má, za tuto chybu se omlouváme. Stejně tak se omlouváme i za zaváhání v textu týkající se absence 3D zobrazení mapy. Omylem byla použita informace o základním nastavení displeje. Nejedná se však o omyl, který by ovlivnil hodnocení, objevil se pouze v textu.

Pokud jde o hodnocení čitelnosti displeje a výdrže akumulátoru, špatně jste pochopil účel těchto dvou zkoušek, které spolu v podstatě nesouvisí. Pro všechny testované navigace bylo nutné připravit srovnatelné podmínky, abychom získali relevantní výsledky. Mimo to jsme je během testování výdrže energetických článků chtěli vystavit skutečně náročným podmínkám, které právě maximální podsvícení displeje představuje. Čitelnost displeje na slunci byla samostatným parametrem, který s testem výdrže akumulátoru nesouvisel a v případě řady testovaných navigací byly i tak výsledky mnohdy pouze uspokojivé.

Všechny navigace byly testovány s dodávanými energetickými články, jejich typ naleznete v tabulce, nebo AA bateriemi se srovnatelnou kapacitou. Nastavení typu baterie samozřejmě proběhlo korektně odborníky, kteří je testovali. Pokud jde o Vaše srovnání výdrže akumulátoru navigací a chytrých telefonů, není příliš objektivní. Za prvé se už z podstaty věci jedná o dva rozdílné přístroje a většina navigací pochopitelně vydrží fungovat na jedno nabití déle než smartphone se spuštěnou navigací.

Ve Vašem komentáři dále píšete, že 5hodinová výdrž modelu Oregon je zlatá. V rámci testu chytrých telefonů vždy testujeme i výdrž baterie při navigování, a například Samsung Galaxy S5 vydrží 5 hodin, HTC One M8 bez mála stejnou dobu, LG Optimus G2 vydrží 4,3 hodiny a mnoho dalších modelů má výdrž delší než 4 hodiny (viz naše webové stránky), proto při podobných závěrech doporučujeme větší obezřetnost.

Vezmeme-li v potaz, jak probíhá výběr modelů zaslaných do testu, Vy jako odborník na dané téma máte jistě přehled o aktuální situaci na trhu a jeho budoucím vývoji, ovšem to běžný spotřebitel nezná. My modely vybíráme vždy na základě širokého průzkumu trhu podle prodejnosti, zastoupení a shody s ostatními spotřebitelskými organizacemi, které se na testu podílejí. Pokud jde o absenci navigace Holux, otestovali jsme model Funtrek 132. Bohužel se nám ho už nepodařilo před uzávěrkou zařadit do vydání, jeho výsledky však jsou zveřejněny na našem webu.

Prihlásiť