Test zdrojov svetla 2014

Publikované v časopise 10/2014

Nové technológie svetelných zdrojov sľubujú veľké úspory, kúpna cena však väčšinou nie je zanedbateľná. Vstupné náklady by sa nám mali vrátiť vďaka vysokej efektivite žiaroviek a omnoho dlhšej životnosti. Samozrejme za predpokladu vysokej kvality. Otestovali sme pre vás LED a halogénové rozptylové aj smerové zdroje svetla a ponúkame výsledky viac ako štyridsiatich modelov. Dozviete sa, či sa dá spoľahnúť na deklarované údaje, aká je ich účinnosť a čo znamenajú dôležité údaje uvádzané na obaloch.

V spolupráci so zahraničnými partnermi sme otestovali celkom 83 smerových svetelných zdrojov inak povedané bodoviek, z toho 22 dostupných na našom trhu. Všetky nájdete na www.dtest.cz/zdrojesvetla, do tabuľky v tomto článku sme vybrali 17 modelov. Desať využíva LED technológiu, sedem halogénovú. V prípade rozptylových zdrojov svetla, ktoré sme ani tentoraz nevynechali, ponúkame výsledky 24 modelov – 17 LED a 7 halogénových žiaroviek .

Test svetelných zdrojov zahŕňal skúšky odolnosti a životnosti, účinnosti, svetelného toku alebo kvality svetla. Pri viacerých z týchto testov sme zisťovali, či namerané hodnoty zodpovedajú deklarovaným údajom a pri niektorých z nich sme sledovali aj rozdiely v nameraných hodnotách medzi jednotlivými vzorkami. Pri skúške životnosti sme používali päť vzoriek jedného modelu, pri skúškach svetelného toku, vyžarovacieho uhla a svietivosti aj kvality svetla sme použili tri vzorky.

Výsledky ukazujú, že moderné technológie bodujú, medzi jednotlivými vzorkami sú však z hľadiska kvality rozdiely a vyššia cena nemusí zodpovedať vyššej kvalite. Je nutné počítať aj s prevádzkovými nákladmi a životnosťou – kúpna cena v tomto prípade nie je rozhodujúca.


Bodovky (porovnat)

Všesmerové (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Všesmerové (24 výrobků)
poslední aktualizace: 2.10.2014
Bodovky (22 výrobků)
poslední aktualizace: 2.10.2014


Prihlásiť