Test jablčných džúsov a muštov 2014

Publikované v časopise 10/2014

Mušty a džúsy patria medzi obľúbené nápoje, legislatíva ich označuje ako ovocné šťavy a ovocné šťavy z koncentrátu. Vlastnosti by mali vykazovať rovnaké, postup výroby sa však líši. Zatiaľ, čo v prípade muštov k nám putuje priamo vytlačená šťava z ovocia, džúsy sú vyrábané nariedením ovocného koncentrátu. A ako ukázal náš test, môžu byť aj ochudobnené. Pri šiestich z jedenástich testovaných jablčných džúsov neboli znova pridané odobraté aromatické látky. V laboratóriu sme tiež zisťovali, či neboli pri výrobe použité plesnivé jablká, alebo či nedošlo k riedeniu. Do testu sme zahrnuli aj päticu jablčných muštov.

Šťavu vylisovanú z jabĺk si dokáže predstaviť asi každý. V prípade muštov dochádza následne k jej pasterizácií, teda zahriatiu po určitý čas, aby sa zničili patogénne mikroorganizmy a predĺžila sa trvanlivosť. Ďalšie výrazné úpravy sa  väčšinou už nerobia. Šťava z koncentrátu naproti tomu musí prejsť dlhú cestu, než sa dostane k spotrebiteľovi. A to doslova.

Počas výrobného procesu dochádza najskôr k odparovaniu vody z vylisovanej jablčnej šťavy, čím sa znižuje jej objem, zvyšuje hustota a predlžuje trvanlivosť. Výsledkom je jablčný koncentrát s konzistenciou medu, ktorý môže byť transportovaný zo zeme pôvodu do celého sveta. Súčasťou tohto postupu je tiež odchyt prchavých  aromatických látok, ktoré sa počas odparovania uvoľňujú. Pre výrobcu džúsu je potom hlavnou výrobnou surovinou práve tento koncentrát z dovozu, ktorý opätovne zriedi vodou tak, aby doplnil chýbajúce odparené množstvo. A vrátiť by sa mali aj zmieňované aromatické látky. Lenže v polovici prípadov to tak nebolo.

Test jablčných džúsov a muštov sa zameral aj na senzorické vlastnosti, prítomnosť plesní v jablkách použitých pri výrobe a 100% obsah jabĺk. Riedenie vodou sa síce nepreukázalo, v niektorých prípadoch však výrobky prešli len s odretými ušami. Analýzy tiež odhalili vysoké množstvo patulínu v jednom z muštov, ktorý poukazuje na použitie plesnivého ovocia.


Džúsy (porovnat)

Jablčné džúsy a mušty (porovnat)

Mušty (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Jablčné džúsy a mušty (16 výrobků)
poslední aktualizace: 2.10.2014


Prihlásiť