Jak na problémy s dodavateli energií

Obsah februárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah februárového dTestu

Někteří dodavatelé energií zkouší na své zákazníky různé fígle. Poučení spotřebitelé, kteří znají zákony nebo čtou náš časopis, se jim však umí bránit. Přečtěte si zkušenosti některých spotřebitelů využívajících služeb naší poradny.

Před měsícem jsem uzavřela s obchodními zástupci jednoho dodavatele energií dle jejich vyjádření "velmi výhodnou smlouvu" na dodávku elektřiny. Následně mi syn řekl, že smlouva není tak výhodná, jak slibovali obchodní zástupci. Smlouva je uzavřena na dva roky. Mám nějakou možnost z této smlouvy utéci?

Mária K.

Podle zákona o energetike lze v tomto případě odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce pouze do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Va vašem případě bude tedy odstoupení od smlouvy probíhat za podmínek stanovených ve smlouvě, které pravděpodobně nebudou pro spotřebitele nijak výhodné.


Dodavatel plynu mě minulý týden informoval o chystaném zvýšení cen plynu. Já s tímto zvýšením cen nesouhlasím. Mám nějakou možnost, jak změnit dodavatele?

Roman V.

Ze zákona lze vypovědět smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu v případě, že dodavatel zvýší ceny či jinak změní podmínky smluv. Pro bezúplatnou výpověď je nutné, aby tato byla účinná nejdříve k prvnímu dni účinnosti změny plánované dodavatelem. Oznámení o výpovědi je přitom třeba dodavateli zaslat nejpozději 15 dní před účinností změny. Toto právo platí i u smluv uzavřených na dobu určitou.

 

Jak postupovat při odstupování od smlouvy s dodavatelem elektřiny či plynu? 

Informace včetně vzorového dopisu najdete zde.

 

Mám byt v nájmu a poslední vyúčtování spotřebované vody, které jsem obdržel, uvádí několikrát vyšší spotřebu, než jsem měl v předchozích letech. Mám podezření, že je vadný vodoměr. Je možné ho nechat překontrolovat?

Roman H.

Pokud máte jako odběratel pochybnost o správnosti údajů z vodoměru nebo zjistíte na vodoměru závadu, máte právo požádat vlastníka veřejného vodovodu o přezkoušení měřidla. Vlastník je povinen do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení a výsledek přezkoušení neodkladně oznámit odběrateli.

 

V současné době ukončuji smlouvu s dodavatelem elektřiny. Co si pamatuji, vždy jsem hradila všechny zálohy i vyúčtování, přesto bych měla ráda v ruce doklad o tom, že mu nic nedlužím. Mám právo něco takového po poskytovateli žádat?

Kamila V.

Ano, máte. Požádejte písemně dodavatele o potvrzení skutečnosti, že po celou dobu trvání smlouvy byly všechny jím vystavené faktury řádně a včas uhrazeny. Současně jej vyzvěte, aby sdělil, zda vůči vám eviduje jiné nesplněné závazky, které případně mohly být i postoupeny třetí osobě. Kopii dopisu spolu s dodacími lístky bezpečně uschovejte pro případ, že by se někdo v budoucnu snažil vymáhat vám neznámé částky ze zrušené smlouvy. Pokud vás dodavatel přes výzvu nevyrozuměl, jde to k jeho tíži a vy nemůžete být v prodlení s jakoukoli úhradou.

Prihlásiť