Test mykotoxínov v hrozienkach a arašidoch 2013

Sdílejte

Publikované v časopise 12/2013

Málokto by sa odvážil jesť hrozienka či arašidy viditeľne napadnuté plesňou. Ale kde nie je nič vidieť, tam nie je ani čo riešiť. Alebo je? Dôveruj, ale preveruj, povedali sme si a nechali hrozienka a arašidy z českých obchodov otestovať na prítomnosť plesňových jedov mykotoxínov. Ukázalo sa, že aj navonok bezchybný tovar môže byť zdraviu škodlivý. V dvoch z 24 vzoriek hrozienok bolo toľko ochratoxínu A, že jeho množstvo dvojnásobne prekročilo limit EU. Hrsť takých hrozienok konzumovaných každý deň môže viesť k poškodeniu ľadvín. Naopak všetky testované arašidy boli z hľadiska mykotoxínov typu aflatoxin „čisté“.
Málokto by sa odvážil jesť hrozienka či arašidy viditeľne napadnuté plesňou. Ale kde nie je nič vidieť, tam nie je ani čo riešiť. Alebo je? Dôveruj, ale preveruj, povedali sme si a nechali hrozienka a arašidy z českých obchodov otestovať na prítomnosť plesňových jedov mykotoxínov. Ukázalo sa, že aj navonok bezchybný tovar môže byť zdraviu škodlivý. V dvoch z 24 vzoriek hrozienok bolo toľko ochratoxínu A, že jeho množstvo dvojnásobne prekročilo limit EU. Hrsť takých hrozienok konzumovaných každý deň môže viesť k poškodeniu ľadvín. Naopak všetky testované arašidy boli z hľadiska mykotoxínov typu aflatoxin „čisté“.
Málokto by sa odvážil jesť hrozienka či arašidy viditeľne napadnuté plesňou. Ale kde nie je nič vidieť, tam nie je ani čo riešiť. Alebo je? Dôveruj, ale preveruj, povedali sme si a nechali hrozienka a arašidy z českých obchodov otestovať na prítomnosť plesňových jedov mykotoxínov. Ukázalo sa, že aj navonok bezchybný tovar môže byť zdraviu škodlivý. V dvoch z 24 vzoriek hrozienok bolo toľko ochratoxínu A, že jeho množstvo dvojnásobne prekročilo limit EU. Hrsť takých hrozienok konzumovaných každý deň môže viesť k poškodeniu ľadvín. Naopak všetky testované arašidy boli z hľadiska mykotoxínov typu aflatoxin „čisté“.
 

Pre plesňový jed ochratoxín A v rôznych potravinách vrátane hrozienok stanovila Európska komisia prísne limity a na ich kontrolu existujú presné prístroje. Touto technikou bolo vybavené aj laboratórium, ktoré pre nás otestovalo 24 výrobkov s označením hrozienka. Nadlimitné množstvo ochratoxínu A bolo namerané v dvoch výrobkoch a v treťom sa jeho zistený obsah pohyboval tesne okolo limitu. Ale vzhľadom na možnú neistotu meraní ho musíme považovať ešte za vyhovujúci.

Najväčší pristihnutý hriešnik v teste mal v kilograme hrozienok 28,49 mikrogramov ochratoxínu A, čo je skoro trojnásobok limitu EU, ktorý činí 10 mikrogramov na kg hrozienok. Druhý nevyhovujúci výrobok obsahoval 23,59 mikrogramov na kilogram hrozienok. Výrobky, ktoré prekračujú limit, sa nesmú predávať.

Do EU systému rýchleho varovania RASFF tento rok rôzne členské štáty EU ohlásili 26 prípadov nadlimitného výskytu ochratoxínu A v hrozienkach. Nahlásené hrozienka mali často nižší obsah ochratoxínu ako dvaja hriešnici z nášho testu.

Lekári dávajú ochratoxín A do súvislosti s nádormi ľadvín a semenníkov. Ako väčšina plesňových jedov, je aj ochratoxín A termostabilný, čo znamená, že sa nedá zničiť tepelnou úpravou potravín.

Priaznivé posolstvo naopak priniesol test dvadsiatich výrobkov s označením pražené lúpané arašidy solené, v ktorých sme si nechali zmerať obsah plesňových jedov aflatoxínov. Laboratórium potvrdilo, že ani jedny nakúpené arašidy neboli zdraviu škodlivé. V 17 výrobkoch sa nenašli žiadne aflatoxíny, v posledných troch bola ich prítomnosť síce zistená, ale v množstve pod stanoveným limitom.


Mykotoxíny v arašidoch (porovnat)

Mykotoxíny v hrozienkach (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Mykotoxíny v arašidoch (20 výrobků)
poslední aktualizace: 29.11.2013
Mykotoxíny v hrozienkach (24 výrobků)
poslední aktualizace: 29.11.2013


Prihlásiť