Ako testujeme přepěťové ochrany

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Přepěťový test 75 %, ochrana antény 20 %, spotřeba v režimu stand-by 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

 

Přepěťové ochrany neboli svodiče přepětí byly testovány na základě požadavků normy EN ČSN 61 643.

Zjišťovali jsme schopnost ochrany spotřebičů před přepětím v elektrické síti v domácnosti se starými rozvody (síť TN-C) a také v domácnosti s novými rozvody (TN-S). Deklarované maximální přepětí všech ochran bylo 6 kV, my jsme je testovali až na 10 kV.

Aplikované hodnoty napětí:

Uoc=6kV, 90º

Uoc=6kV, 270º

Uoc=8kV, 90º

Uoc=8kV, 270º

Uoc=10kV, 90º

Uoc=10kV, 270º

 

Jednotlivé modely byly vystaveny zátěžovému testu, ovšem s hodnotami nastavenými pro přepěťové ochrany 2. stupně (2,5 kV). Ochranná úroveň pro svodiče přepětí 3. stupně je stanovena na hodnoty menší než 1,5 kV. Získali jsme tak lepší představu, která zařízení přežijí větší přepětí (energetické pulzy).

Aplikované hodnoty:

1000 V, 1700 V, 2400 V, 3200 V, 4000 V

 

Pro test přepětí v anténě (koaxiálním rozvodu) jsme používali testy kategorie B2 a C1, které jsou prováděny s kombinovanými pulzy (napětí/proud).

Test kategorie C1: zkoušeno hybridním generátorem napětí při chodu naprázdno Uoc 1,2/50 µs zkratový proud Isc 8/20 µs, přičemž je zadáno napětí při chodu naprázdno a tvar proudu je nastaven pomocí zkušební impedance.

Simulované impulzy:

0,5kV, 0,25kA

1kV, 0,5kA

2kV, 1kA

 

Test kategorie B2: zkoušeno hybridním generátorem napětí při chodu naprázdno Uoc 10/700 µs zkratový proud Isc 5/300 µs, přičemž je zadáno napětí při chodu naprázdno a tvar proudu je nastaven pomocí zkušební impedance.

Simulované impulzy:

1kV, 25A

2kV, 50A

4kV, 100A

 

U jednotlivých modelů jsme zkoušeli dlouhodobou teplotní stabilitu, odolnost proti krátkodobému zahřátí, teplotu přístupných částí, stav izolace a také mechanickou odolnost (pomocí kyvadlového kladiva)

Prihlásiť