Test opaľovacích prípravkov 2013

Publikované v časopise 7/2013

Väčšina opaľovacích prostriedkov poskytuje dobrú ochranu pred následkami slnečných lúčov. Čierne ovce sa nájdu  medzi lacnými aj medzi drahými prípravkami. Známku dostatočne za horšiu ochranu ako majú deklarovanú získali dva prípravky z osemnástich testovaných. Tento rok sme sa prvýkrát zamerali na prítomnosť potenciálne  rizikových chemických látok. Päť testovaných prípravkov obsahovalo chemické prísady, ktorým je lepšie vyhnúť  sa. Výrobcovia, najmä drahej kozmetiky, nevenujú pozornosť užívateľským inštrukciám ani varovaniu, ktoré by mali byť na výrobkoch vždy uvedené.

Nie všetky opaľovacie prípravky sú správne označené. Aj v tohtoročnom teste sme narazili na dva výrobky, ktoré neposkytujú takú mieru ochrany, ako deklarujú na obale. Okrem toho väčšina výrobcov neuvádza na výrobkoch správne a úplné údaje o používaní opaľovacích prípravkov.

Test sa zameral aj na prítomnosť potenciálne rizikových látok, konzervačných prostriedkov alebo UV filtrov. Niektoré chemické látky môžu mať negatívne účinky na ľudské zdravie a obozretný spotrebiteľ by si mal vybrať výrobky bez obsahu týchto látok.

Medzi lacnou a drahou kozmetikou nemusí byť žiadny rozdiel. Najlepšie kozmetické vlastnosti má jeden z najlacnejších testovaných prípravkov, naopak prepadol jeden z najdrahších. Medzi rovnako kvalitnými opaľovacími prípravkami sú pritom niekoľkonásobné cenové rozdiely.


Testované výrobky - opalovací přípravky (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Opaľovacie prípravky 2013 (18 výrobků)
poslední aktualizace: 27.6.2013


Prihlásiť