Ako vybrať pivo

Obsah februárového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah februárového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.7.2019

Pivo je náš tradičný obľúbený nápoj a s ročnou spotrebou 143 litrov na každého občana sú Česi jeho najväčšími konzumentmi na svete, nasledovaní Írmi (131 l) na druhom mieste a Nemcami (115 l) na treťom. Do klasického piva patrí kvalitná voda, obilný slad, chmeľ a pivovarské kvasinky. Časy sa však menia a aj na náš trh prenikajú nové pivné druhy s odlišnou paletou prísad. Pri nákupe fľaškového alebo plechovkového piva venujte pozornosť etiketám, na ktorých nájdete konkrétne zloženie výrobku.

Z údajov na obaloch napríklad zistíme, či sa pri výrobe piva použil výhradne tradičný šištičkový chmeľ, alebo modernejšie takzvané chmeľové produkty, napríklad granuly alebo extrakt. Dozvieme sa, aký druh sladu sa použil, prípadne či sa do piva pridal cukor alebo náhrada sladu. Teoreticky by sa medzi ingredienciami mohla objaviť aj minerálna voda a v pivných nápojoch napríklad ovocná šťava alebo náhradné sladidlo.

Povinné údaje na etikete sú podľa vyhlášky ministerstva poľnohospodárstva č. 248/2018 Zb. nasledujúce:

  • názov druhu a skupiny; názov skupiny možno spresniť uvedením hodnoty extraktu pôvodnej mladiny vyjadrené číselným údajom v hmotnostných percentách;
  • obsah alkoholu;
  • v názve spôsob kvasenia, či ide o pivo vyrobené vrchným kvasením, alebo kvasením vo fľaši;
  • v názve údaj „nefiltrované“, pokiaľ neboli z piva odstránené kvasnice;
  • v názve údaj o farbe, pokiaľ ide o pivo tmavé, polotmavé alebo rezané;
  • v názve údaj „kvasnicové“, pokiaľ ide o pivo kvasnicové;
  • v názve údaj „ochutené“, ak bolo pivo ochutené;
  • v názve údaj o druhu obilniny, ak bolo pivo vyrobené z iných obilnín;
  • údaj o použití prírodnej minerálnej vody, ak bola na výrobu použitá.

Názvom piva sa rozumie druh piva. Vyhláška rozlišuje pivo stolové, výčapné, ležiak, plné, silné, nízkoalkoholické a nealkoholické. Pre zaradenie do jednotlivých skupín je rozhodujúci obsah extraktu pôvodnej mladiny (EPM) a alkoholu.

Extrakt pôvodnej mladiny nie je povinný údaj. Keď už sa uvádza, tak v percentách hmotnosti. Ide o podiel obilného cukru maltózy v slade a nahrádza sa ním pôvodná stupňovitosť piva. Stolové pivo má do 6 % extraktu pôvodnej mladiny, výčapné pivo ho má 7 až 10 % a ležiak 11 až 12 %. Pivá s extraktom pôvodnej mladiny 13 % a vyšším sú takzvané silné. Vyhláškou stanovenú hodnotu objemu extraktu pôvodnej mladiny v percentách musia výrobcovia dodržiavať.

Na trhu sa objavujú pivá vyrábané dvoma rôznymi spôsobmi kvasenia. V Česku sa posledných 100 rokov za tradičné považuje spodné kvasenie. Ide o proces, keď kvasenie piva prebieha pri teplote okolo 10 °C až 14 °C a na jeho konci sa živé kvasinky usadzujú na dne. Opakom je vrchné kvasenie, ktoré je síce vývojovo staršou metódou, no u nás nebolo v posledných sto rokoch príliš používané. Vrchné kvasenie prebieha pri vyššej teplote medzi 15 °C a 20 °C a vo finále sa živé kvasinky zhlukujú na hladine. Každá z technológií využíva kvasinky iného druhu a každá dáva chuťovo odlišné pivá. Spodné kvasenie je typické pre české a nemecké ležiaky a výčapné pivá. Vrchne kvasené sú napríklad pivá pšeničné alebo štýlu Ale.

Špeciálnu kategóriu predstavujú nealkoholické pivá. Toto označenie vyjadruje, že pivo obsahuje najviac 0,5 % objemu alkoholu. Pivo bez alkoholu sa získava buď odstránením alkoholu z bežného piva, alebo obmedzením kvasenia, počas ktorého kvasinky premieňajú cukor na alkohol a oxid uhličitý. To sa dosahuje buď tým, že sa zníži teplota počas kvasenia mladiny, alebo sa čas fermentácie skráti, prípadne sa použijú špeciálne kvasinky, ktorým sa v mladine tak dobre nedarí.

Povinnosťou predajcov je chrániť pivo pred priamym slnečným žiarením aj pred mrazom.

Pri nákupe venujme pozornosť dátumu spotreby.

Databáze testovaných výrobků

Nealkoholické ochutené pivá (23 výrobků)
poslední aktualizace: 3.11.2022
Svetlý ležiak (26 výrobků)
poslední aktualizace: 1.8.2019
Nealkoholické pivá (19 výrobků)
poslední aktualizace: 29.6.2017


Prihlásiť